EloTalk: Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää – miten teknologia-alalta ponnistetaan maailmalle?

Suomalaiset eivät ole tunnettuja kaupallistamisen osaamisestaan. Puheissamme elää vieläkin narratiivi insinööreistä, jotka kehittelevät loputtomiin täydellistä tuotetta, vaikka kansainvälisiäkin menestystarinoita löytyy. Maailmanvalloitus ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Siihen vaaditaan paljon työtä, rahoitusta ja rohkeutta.

EloTalkin kolmannessa jaksossa keskustellaan kansainvälisestä kasvusta, kaupallistamisesta ja liiketoiminnan skaalaamisesta. Mukana ovat kasvuyritys Infinited Fiber Companyn markkinointijohtaja Tanja Karila, Business Finlandin kansainvälisen kasvun johtaja Jussi Åkerberg sekä liiketoimintajohtaja Heikki Pirilä ja johtava asiantuntija Mika Kuhmonen Elomaticilta. He pohtivat, miten teknologia-alalla laajennutaan kansainvälisille markkinoille.

Yritysten kasvuhakuisuudessa näkyy selkeä trendi

Globaali maailma on täynnä mahdollisuuksia yrittäjälle. Karilan mukaan kansainvälistymisessä pitääkin uskaltaa ottaa rohkeita askelia: ”Olemme Infinited Fiber Companylla määrittäneet arvoihimme, että uskalletaan olla rohkeita, ja tehdä sellaisia tekoja, joilla voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa laajentumalla kansainvälisille markkinoille.”

Infinited Fiber Company valmistaa vaatekuitua, joka tuotetaan kierrätetystä tekstiilijätteestä. Innovatiivisen yrityksen tuotantokapasiteetti on ostettu jo useaksi vuodeksi eteenpäin, sillä kysyntä ekologisemmalle kuidulle on vaateteollisuudessa kova.

Viime vuosina Suomesta maailmalle on ponnistanut Infinited Fiber Companyn lisäksi useita kiinnostavia teknologiayrityksiä, kuten Iceye, Oura, Swappie, Varjo ja Spinnova. Voidaanko siis luopua jo ajatuksesta, etteivät suomalaiset osaisi kaupallistaa osaamistaan?

Menestys ei tule ilman työntekoa

Karilan mukaan kaupallistaminen ei ole perinteisesti ollut suomalaisten vahvuus, mutta hänen mielestään siinä on menty eteenpäin. EU-alueella yritysten kasvusuunnitelmia helpottaa lisäksi yhteinen regulaatio.

Yrityksen rohkeuskerrointa voi kasvattaa tekemällä pohjatyöt hyvin. Kun on testattu tuotetta huolellisesti, tutkittu markkinaa ja laadittu kasvamista ohjaava strategia, on turvallisempaa tavoitella kansainvälisiä markkinoita.

”Mitä paremmin ongelman ratkaisee, sitä kovempi imu on markkinoilla, jolloin kansainvälistyminen on pykälän helpompaa”, Kuhmonen tähdentää.

Rahoituspolku on tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa

Kansainvälistymisessä aloitteleva yritys on erilaisessa asemassa kuin kokenut ja vakiintunut toimija. Pienellä yrityksellä korostuvat riskit ja haasteet esimerkiksi teknologian kehittämisessä ja rahoituksen varmistamisessa.

Kuhmosen mukaan rahoituksen saaminen ja prosessin pituus voi yllättää, kun on aika suunnitella tuotantoa ja omaa tehdasta: ”Mitä isompaan laitokseen mennään, sitä suuremmiksi rahamäärät kasvavat. Demolaitokseen vaaditaan muutama kymmenen miljoonaa, kun maailmanvalloituksessa puhutaan jo satojen miljoonien investoinneista.”

”Rahoituspuoli on tärkeää miettiä etukäteen ihan samalla tavalla kuin teknologiapuoli. Rahoituspolku on yksi osa suunnittelua: siihen voi kuulua julkista rahaa, EU-projektiin liittyvää rahaa ja yksityisiä rahoittajia”, painottaa Åkerberg.

Teknologiaosaamista tarvitaan nyt globaalien ongelmien ratkomiseen

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, kestävä ruoantuotanto ja uusiutuva energia ovat aloja, joilla insinööriosaamiselle on tällä hetkellä kysyntää. Åkerbergin mukaan globaaleissa haasteissa on markkina osaamiselle:

”Murrosvaihe tuo isot mahdollisuudet, ja suomalaiset yritykset ovat lähteneet siihen hyvin mukaan. Kun liiketoiminta-ajatus on mukana, pystyy perustelemaan rahoittajille ja asiakkaille, miten kasvetaan.”

Numerot osoittavat, että suomalaista osaamista arvostetaan: s, ja suomalaisiin venture capital -rahastoihin kerättiin vuoden 2023 alkupuolella ennätysmäärä varoja. Suomessa myös järjestetään maailmanlaajuisesti kiinnostavia tapahtumia, kuten Nordic Business Forum ja Slush, jotka houkuttelevat kansainvälisiä sijoittajia ja yrittäjiä Suomeen.

Kaupallistamisessa kannattaa hyödyntää myös kumppaneita

Insinööritoimisto voi auttaa kasvuhaluisia yrityksiä muun muassa tehdashankkeen toteuttamisessa tai tuotannon kehittämisessä. Ammattitaitoiset suunnittelijat pystyvät myös viemään yrityksen teknologian toteutusasteelle.

”Esimerkiksi luonnontieteistä nousee nyt yrityksiä, jotka rakentavat demo- ja pilottilaitoksia. Olemme siinä mukana ottamassa ensimmäistä askelta, että saadaan tuotteita kaupalliseksi ja laajemmalle markkinalle ympäri maailman”, Kuhmonen kertoo.

Kumppani voi auttaa myös siinä, että tekemisen fokus säilyy olennaisessa. Karilan mukaan pitää osata lopettaa ajoissa tuotekehittäminen ja miettiä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa.

”Ensimmäisestä päivästä lähtien on tiedettävä asiakas”, hän kiteyttää.

Katso koko EloTalk-jakso

Haluatko tietää lisää? Tutustu myös näihin artikkeleihin:

Mitä se vaatii, että teknologia-alalla kasvatetaan idea siihen mittakaavaan, että kansainvälinen kasvu ja maailman valloitus on mahdollista?

EloTalk kausi 2

Elotalkin uusissa jaksoissa paneudumme teknologian rooliin vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kyllä – yhteys näiden elementtien välillä lienee kaikkien tiedossa, vaikkei näkymä puheista tekoihin olekaan aina selkeä. Yhdistämmekin toisen kauden jaksoissa teknologian ja humanismin, maapallon kestävyyden ja ihmisten hyvinvoinnin, insinööritieteet ja tunteet.