Tuotantoprosessien kehittäminen

Kun tarvitset osaamista ja työkaluja tuotannon, tuottavuuden tai operatiivisen toiminnan kehittämiseen, autamme löytämään ratkaisuja konsultointi- ja kehitystyöllä.

Tuotannon kehittäminen voi olla strategista työtä tuotantostrategian parantamiseksi tai pyrkimystä jatkuvaan parantamiseen ja ideoiden etsimiseen uusien ratkaisuiden löytämiseksi. Tämä työ voi perustua tuottavuuden parantamiseen tai tuotevalikoiman suorituskyvyn mukauttamiseen markkinoiden kysyntää vastaavaksi.

Työ aloitetaan tyypillisesti työpajoilla, joissa kartoitamme haasteita, tavoitteita sekä tarvittavia menetelmiä ja koulutusta, jotka räätälöimme tunnistettujen tarpeiden mukaan. Työpajatyöskentelyn jälkeen voimme siirtyä ottamaan käyttöön saatuja parannuksia ja kehitysideoita tehtaan operatiiviseen toimintaan.

 • Lean-toimintatapojen soveltaminen ja käyttöönotto
 • Tehtaan materiaalivirtojen ja logistiikan tehokkuuden parantaminen
 • Simuloinnin hyödyntäminen tuotannon kehittämisessä

Kehitystyöpajat

Tarvitsetko konsultointia investointisuunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä? Järjestämme johdettuja työpajoja erilaisten tuotannon haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.

 • Räätälöidyt, asiakkaan toimialan tietoon perustuvat työpajat
 • Koulutussessiot Leanista ja tehdasfysiikasta
 • Työpajojen aiheet voivat vaihdella tuotannon ongelmien selvittämisestä strategiaan ja toimenpidesuunnitelman kehittämiseen
 • Käytämme Leaniin perustuvaa ryhmätyömenetelmää

Räätälöimme kehitystyöpajamme tarpeidesi mukaan. Tavanomaisia aiheita kehitystyöpajoille ovat esimerkiksi tehtaiden tuotantolinjojen ja laitteiden konseptit, investointisuunnittelu ja toiminnan suorituskyvyn parantaminen (esimerkiksi Lean-toimintatapojen avulla).

Tarkoituksena on ratkaista kehityksen pullonkauloja ja tarjota optimaalisia ratkaisuja niiden selvittämiseen. Pyrimme myös suunnittelemaan toimintoja, jotka parantavat operatiivista suorituskykyäsi.

Käytämme erilaisia ryhmätyömenetelmiä ja ohjaamme työpajoja löytääksemme parhaat ratkaisut yksilöllisiin haasteisiisi. Tämä tarkoittaa sitä, työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan monialainen asiantuntijatiimi. Tavallisesti työpajatiimi koostuu 3–10 avainhenkilöstä asiakkaan puolelta sekä koordinaattorista ja asiantuntijoista Elomaticilta, ja kehitystyötä tehdään ongelman monimutkaisuudesta riippuen 5–8 työpajan verran.

1.
Tavoitteet & Lähtötiedot

Tilanne, taustat, tavoitteet

Lähtötiedot: Volyymit, tuotteet

2.
Prosessin kuvaus

Nykytilan arvovirtakartan tekeminen

Työnvaiheet, tahtiajat

3.
Kehitys

Nykytilan arvovirtakartan tarkastus ja täydennys.

Tuplatiimi

Kehitys- ja priorisointikohteiden määrittäminen.

Kehitysideat

4.
Konseptin lähtötiedot

Konseptin alustava arvovirtakartta.

Teknologian alustava määritys.

Tarvittavat kehitysprojektit.

5.
Konseptin määritys

Konseptin arvovirtakartan täydentäminen.

Teknologian tarkempi määritys.

Tarvittavien kehitysprojektien alustavaa määritystä.

Tuplatiimi

6.
Konseptin täydennys ja dokumentointi

Tehtaan lähtötietojen dokumentointi.

Arvovirta/prosessikartta.

Alustava laitelista.

Alustava kustannusarvio.

Lean-tuotanto

Lean-filosofian mukaiset ideat ja työkalut ovat usein helposti ymmärrettäviä, mutta haastavia ottaa käyttöön. Autamme tunnistamaan, mitkä Lean-metodit tukevat parhaiten tuotantoprosessiasi.

 • Työpajoilla voimme kehittää yhteisen vision Lean-metodien käyttöönotosta
 • Lean-metodeilla voimme tukea tuotantokykyä, toimitusaikoja ja toimitusvarmuutta
 • Lean-metodit vaativat usein muutoksenhallintaa, ja voimme auttaa siinä tunnistamalla rooleja ja osaamista organisaatiossa

Lean-ajattelun ytimessä on ajatus hukan minimoimisesta. Pähkinänkuoressa Lean on operaatiostrategia, joka priorisoi tehokasta tuotannon toteuttamista käyttösuhteen maksimoinnin sijaan.

Me Elomaticilla olemme tunnistaneet Leanin yleisimmän ongelman: Leania ei ole otettu käyttöön niin kattavasti, että sillä olisi merkittävää vaikutusta tuottavuuteen. Tyypillisesti tämä johtuu siitä, että ei ole ymmärrystä mitä Lean-työkaluja kannattaa ottaa käyttöön, missä järjestyksessä ja kuinka kauan uudistustöihin menee.

Kilpailuetua tuottava Lean-kulttuuri on nähtävä jatkuvana toimintana, jolle on varattu omat resurssinsa – ei projektina, jolla on alku ja loppu. Voimme auttaa sinua kehittämään Lean-kulttuuria yrityksessäsi ja tunnistamaan, kuinka paljon osaamista ja henkilöstöä Lean-toimintamalli tarvitsee. Autamme sinua myös Lean-periaatteiden käytäntöön ottamisessa.

Tehtaan layoutin kehitys

Toimiva layout on kaikkien toimivien tehtaiden selkäranka. Tehokkaat ja turvalliset materiaalivirrat varmistetaan oikein sijoitetuilla laitteilla ja sopivan kokoisilla puskureilla ja varastoilla.

 • Layout-kehityksen laajuus, sisältö ja yksityiskohtaisuus määräytyvät hankkeesi tarpeiden mukaan
 • SIA ja LVI voidaan sisällyttää layoutin suunnitteluun
 • Materiaali- ja kävelyreittien turvallisuusanalyysi on myös osa layout-suunnittelua

Tarvitsetpa apua layoutin kehittämisessä työpisteen, tuotantolinjan tai koko tehtaan tasolla, olemme valmiina auttamaan. Hankkeesi voi sisältää valmiin layoutin jatkokehitystä tai olla osa investointisuunnitelmaa.

Pystymme tukemaan layoutin kehittämistä monin eri tavoin: käyttämiämme työkaluja ovat esimerkiksi prosessikaaviot, simulaatiot, Leanin mukaiset ratkaisut, kehitystyöpajat ja 2D- tai 3D-mallinnustyökalut.

Suunnittelemme myös sisäisen logistiikan ratkaisuja asianmukaiset turvallisuustarkastelut huomioiden. Teemme yhteistyötä projektiin liittyvien rakennusalan toimijoiden sekä laitetoimittajien kanssa, jotta voimme taata hankkeelle onnistuneen lopputuloksen.

Ota yhteyttä

Teemu Launis

Vice President, Sales

+358400190113 teemu.launis@elomatic.com