Prosessi ja energia

Toteutamme vähähiiliset ja resurssitehokkaat ratkaisut yli toimialarajojen.

Tarvitsetko kumppanin laitostesi kehittämiseen tai uusien investointien edistämiseen? Vahvuuksiamme ovat osaaminen vähähiilisissä energiaratkaisuissa sekä ymmärrys bio- ja kiertotaloushankkeista. 

Palvelemme riippumatta siitä, onko yrityksesi start-up vai vakiintunut toimija.

Panostamme vetytalouden ratkaisuihin, joilla on keskeinen rooli puhtaassa tulevaisuudessa.

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua yhdessä kumppaniemme kanssa.

Olemme teknologistaja, joka ymmärtää teollisen tuotannon vaatimukset.

Toimintamme keskeinen tukijalka on vahva tehdas- ja laitossuunnitteluosaamisemme.

Projektituotantomme on toimintamme tehokkuuden kulmakivi.

Teollinen kiertotalous

Olemme asiantuntijakumppanisi teollisuuden bio- ja kiertotaloudessa. Tarjoamme palveluita yksittäisten kokonaisuuksien kehittämisestä aina kokonaisiin laitoshankkeisiin.

Bio- ja kiertotaloushankkeissa yksi haastavimmista osa-alueista on uuden idean skaalaaminen toimivaksi, teolliseksi toiminnoksi. Useiden toteutushankkeiden kautta hankitun kokemuksemme avulla pystymme tukemaan ja edistämään tavoitteitanne koko kehitysmatkan ajan.

Osaamisemme perustana ovat yli toimialarajojen toteuttamamme laaja-alaiset hankkeet sekä teknologian ymmärtäminen. Niiden ansiosta pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan idean ympärille toimivan teollisen prosessin tai laitoksen.

Pitkä kokemuksemme energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta on muodostanut meille myös syvällisen kiertotalousymmärryksen, joka on sovellettavissa yksittäisistä prosesseista aina teollisiin symbiooseihin saakka.

Vähähiilinen energia ja vetytalouden ratkaisut

Toteutamme erilaisia vähähiilisiä energiahankkeita ideoinnista ja konsultoinnista aina käyttöönottoon asti. Osaamisemme skaalautuu hyvin erilaisiin tarpeisiin.

Olipa yrityksesi sitten energiateollisuuden tai muun teollisuudenalan toimija, soveltuvat palvelumme tarpeisiinne. Vähähiilisiin hankkeisiin lukeutuu esimerkiksi erilaisia lämpöpumppuihin, sähkökattiloihin tai muita sähköistymiseen liittyviä toteutuksia, joista voimme yhdessä valita tarpeisiinne soveltuvimmat ratkaisut.

Keskeisiä osaamisalueitamme ovat lämmön tuotanto biopohjaisista lähteistä ja teollisuuden hukkalämmöistä sekä lämmönvarastointi ja -jakelu. Lisäksi toteutamme kymmeniä energiatehokkuushankkeita vuodessa.

Vetytalous on alue, jota olemme vahvasti kehittämässä. Hankekehitysyhtiömme Green North Energy Oy toimii osaamisen kehitysalustana vihreän vedyn ja ammoniakin tuotannossa ja tarjoamme tätä osaamista myös laajemmin.

Resurssitehokkuus

Haluatteko edistää toimintanne resurssitehokkuutta? Suunnittelemme tehokkaita tuotantolaitoksia ja prosesseja sekä parannamme energian ja materiaalien käyttötehokkuutta.

Meillä on kokemusta ja osaamista kenttämittaustoiminnasta ja energiakatselmoinneista. Tämä luo hyvän pohjan konkreettiselle energiantehokkuuden parantamiselle. Lisäksi meillä on energiantuotanto- ja käyttöhyödykeosaamista, joten pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan teille ratkaisut, joissa energiatehokkuus on huomioitu kokonaisvaltaisesti.

Materiaalitehokkuuden kehittämisessä palvelumme kattavat toiminnan koko elinkaaren. Osaamisemme perustuu laaja-alaiselle prosessiasiantuntemukselle, jota hyödynnämme yli teollisuuden toimialarajojen. Käytämme eri toimialojen parhaita käytäntöjä ja teknologioita, ja pystymme auttamaan yhtä lailla aloittelevaa startup-yritystä kuin vakiintunutta teollista toimijaa.

Kaikessa tehostamistyössä huomioimme niin tuotantotoiminnan laadun kuin tuotantotehokkuuden.

Digitaaliset ratkaisut asiakkaan toiminnan tehostamiseen

Autamme teitä arjen digitalisoinnissa ja tuomme vahvan teollisen asiantuntemuksemme datapohjaisen liiketoimintakehittämisen tueksi.

Meillä on kyky tunnistaa ja luoda uusia tietovirtoja data-analytiikan avulla. Sen ansiosta mahdollistamme uusien toimintatapojen, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisen ketterästi ja luotettavasti.

Tarjoamme skaalautuvia ja läpinäkyviä analytiikkaratkaisuja toimialasta riippumatta. Ydinosaamistamme ovat esimerkiksi laskentojen automatisointi, datan kerääminen, tietovarastojen rakentaminen, visualisointi ja itse analytiikkaa.

Palvelut

Meiltä saat vahvaa ja monipuolista suunnittelu- ja konsultointiosaamista. Autamme myös vauhdittamaan siirtymäänne kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Meillä on vuosikymmenten kokemus suunnittelusta ja projekteista erilaisissa teollisissa ympäristöissä. Vahvuutenamme on eri teollisuudenalojen erityisvaatimusten tuntemus ja laaja-alainen osaaminen suunnittelu-, konsultointi- ja projektinjohtopalveluista.

Voimme toimia hankkeessanne myös EPCM-konsulttina, jolloin vastaamme sen läpiviennistä kokonaisuudessaan.

Ota yhteyttä

Tuomas Nikkinen

Sales Director

 • Prosessi ja energia

+358 50 5706 339 tuomas.nikkinen@elomatic.com

Heikki Pirilä

Vice President

 • Prosessi ja energia
  • Prosessiteollisuus

+358 50 5932 677 heikki.pirila@elomatic.com

Heikki Nieminen

Sales Manager

 • Prosessi ja energia
  • Elintarviketeollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Prosessiteollisuus
  • Ympäristö

+358 40 3532 005 heikki.nieminen@elomatic.com

Jussi-Matti Leppälä

Sales Manager

 • Prosessi ja energia
  • Energia
  • Kiertotalous
  • Projekti- ja hankekehitys

+358 400 365 641 jussi-matti.leppala@elomatic.com

Teemu Nieminen

Sales Manager

 • Prosessi ja energia
  • Prosessi- ja energiakonsultointi
  • Tekninen laskenta

+358 440 337 650 teemu.nieminen@elomatic.com

Sebastian Kankkonen

Sales Manager

 • Prosessi ja energia
  • Elintarviketeollisuus
  • Energia
  • Metsäteollisuus
  • Prosessiteollisuus
  • Ympäristö

+358 40 8494 996 sebastian.kankkonen@elomatic.com