Visualisointi

Meiltä saat visuaaliset ratkaisut teollisten tuotteidesi ja palveluidesi tueksi. Digitaalisen tuotantoketjumme avulla pystymme tarjoamaan erittäin kustannustehokkaasta 3D-sisällöntuotantoa.

Haluatko hahmottaa laitteen tilankäyttöä tai kouluttaa tuotannon prosessia turvallisesti ja mieleenpainuvasti?

Tuotamme kaikki tarvitsemasi 3D-visualisoinnit ja XR-ratkaisut tehokkaan tuotantoprosessimme avulla. Hyödyntämällä samoja aineistoja eri ratkaisuissa kykenemme tarjoamaan ylivoimaisen palvelupaketin: samasta suunnittelumallista saadaan kaikki visualisoinnit tuote-elinkaaren tarpeisiin.

Voit hyödyntää 3D-kuvia markkinoinnissa, myynnissä ja koulutuksissa. 3D-animaatioiden avulla havainnollistat tuotteesi toimintaa tai vaikka koulutat kalustosi huoltoa. Animaatiolla voit näyttää asioita, joita et pysty esittämään videolla, kuten rakentamattomia tiloja tai nestevirtauksia.

AR- ja XR-applikaatioita hyödynnät myynnissä, koulutuksessa, tuotannon ongelman ratkaisussa ja viestinnässä.

Virtual Factory

Koko laitoksen virtuaalinen työskentely-ympäristö

Virtual Factory on kokonaisen tehtaan tai tuotantolaitoksen virtuaalinen työskentely-ympäristö, jossa käyttäjät voivat vapaasti liikkua, tutustua prosesseihin sekä harjoitella erilaisia huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä VR-teknologiaa hyödyntäen.

Virtual Factory luodaan laitoksen suunnittelumallista, johon lisätään visuallinen kerros realistisilla materiaaleilla ja valoilla sekä interaktiivista sisältöä, kuten huoltotoimenpiteet. Myös laitteiden tekninen data ja anturidata voidaan näyttää ympäristössä tarvittavassa sijainnissa.
Intuitiivinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa monipuoliset koulutukset, nopeat siirtymät ja eri näkymät laitoksessa.

Virtula Factory Mini tuo saman ympäristön tabletille, ja on näin käytettävissä missä tahansa.

UX / UI

Parempi käyttäjäkokemus UX- ja UI-suunnittelulla

Hyvä käyttäjäkokemus luo lisäarvoa ja on menestyvän tuotteesi avaintekijä.

Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX desing) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI design) yhdessä varmistavat tuotteen laadukkaan loppukäytön. Käyttäjän tarpeita, tavoitteita ja ongelmakohtia ymmärtämällä kykenemme suunnittelemaan käyttöliittymän, jossa on selkeä rakenne ja ainoastaan tarpeelliset toiminnot. Näin helppokäyttöisyys varmistaa tuotteen maksimaalisen hyödyntämisen.

Visuaalinen kuvatuotanto

Visuaalisen kuvatuotantomme avulla luomme selkeät ja havainnollistavat kuvat tuotteestasi, konsepteistasi tai hankkeistasi.

Tuotelanseerausten, -esitysten ja -koulutusten onnistuminen on riippuvainen itse tuotteen lisäksi siihen liittyvistä esitysmateriaaleista. 3D-kuvat ovat loistava tapa elävöittää sisältöänne ja varmistaa viestinne perillemeno.

Luomme 3D-tuotekuvat, konsepti- ja hankekuvat sekä 360-kuvat tarpeenne mukaan suunnittelumalleista, piirustuksista tai valokuvista.

Visuaaliset ammattilaisemme tukevat teitä mielellään tuotelanseerauksissa, konseptisuunnittelussa sekä koulutuksien ja tapahtumien materiaalien luomisessa.

Kuvatuotanto on osa digitaalista putkea, jonka avulla tuotamme tehokkaasti kuvat, animaatiot sekä sovellukset yhdestä lähteestä. Havainnollistavat 3D-kuvat syntyvät näin kustannustehokkaasti ja nopeasti muiden materiaalien ohella. Kuvia voidaan toimittaa eri formaatissa ja koossa käyttötarpeen mukaan.

Animaatiotuotanto

Esittele tuotteesi kuin paikan päällä helposti ja vaivattomasti. 3D-animaation avulla havainnollistat tuotteesi tärkeimmät ominaisuudet ja parhaat puolet.

3D-animaatioden avulla havainnollistat tuotteesti tai konseptisi toiminnan, hankkeesi suunnitellun läpiviennin, laitteittesi käytön tai huoltokoulutukset helposti ja visuaalisesti. Animaation avulla voidaan näyttää asioita, joihin ei videokuvaus pysty, kuten rakentamattomia laitoksia, tuotteiden sisällä tapahtuvia asioita tai nestevirtauksia.

Olemme luoneet asiakkaillemme satoja animaatioita. Meillä on pitkäaikainen kokemus sekä myynnillisten konseptianimaatioiden että teknisten tuotekoulutusanimaatioiden luomisesta. Teknisen osaamisemme ansiosta kykenemme läpiviemään animaatioprojektit ilman jatkuvaa laadunvalvontaa, kuitenkin teidän toiveenne tarkasti huomioon ottaen. Näin projektit ovat teille kevyitä ilman että lopputuloksen laadusta tarvitsee karsia.

Animaatiotuotantomme on osa digitaalista putkea, jonka avulla tuotamme tehokkaasti kuvat, animaatiot sekä sovellukset yhdestä lähteestä. Havainnollistavat 3D-animaatiot syntyvät näin kustannustehokkaasti ja nopeasti muiden materiaalien ohella.

Videotuotanto

Tarvitsetko ammattimaista tarinankerrontaa perinteisen tai 360-videomateriaalin muodossa? Tiimimme suunnittelee, käsikirjoittaa ja toteuttaa videokuvaukset tiiviissä yhteistyössä kanssanne.

Esittele tuotteesi, tuotantosi tai palvelusi videoiden avulla. Video vastaa todellisuutta ja luo uskottavuutta. Video onkin nykyajan kulutetuin formaatti ja siten lyömätön väline viestinnässä. Luova tiimimme yhdistää teknisen osaamisen ja asiasisällön saumattomasti yhteen mieleenpainuvan tarinan aikaansaamiseksi.

Työkalupakkiimme kuuluu myös 360-videokuvaus ja niihin tehtävät interaktiiviset virtuaalikierrokset. Uudenlainen sisältö kaappaa yleisön mielenkiinnon ja varmistaa viestinne löytymisen tämän päivän informaatiovirroista.

Herätä viestisi eloon ja kerro se monikanavaisesti yleisöllesi! Meillä on yli 15 vuoden kokemus alalta, ja olemme oikea valinta, kun haluat vaikuttavia tuloksia.

Digitaalinen applikaatiokehitys ja XR-ratkaisut

3D-suunnitteluaineistoa voidaan hyödyntää laitteen valmistuksen lisäksi tuotannossa, koulutuksessa, ongelmien ratkaisemisessa ja viestinnässä. Jalostamme sitä tarpeisiinne eri applikaatioita ja XR-sovelluksia.

Tulevaisuuden teollisuus pyörii tulevaisuuden välineillä! Modernin työnantajan tuleekin tarjota parhaat välineet houkutellakseen parhaat osaajat. Monimutkaistuva toimintaympäristö vaatii selkeät viestinnän välineet ja laadukkaat koulutussisällöt. Jo olemassa olevia 3D-sisältöjä hyödyntämällä voimme luoda räätälöityä ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Esimerkiksi AR-sovelluksen avulla voitte tukea asennusta törmäystarkasteluilla ja laadunvarmistuksella. Putkitusten liitoskohdat on helppo tarkistaa, kun AR-malli on sijoitettu asennuspaikalle. Mobiililaitteella tarkasteltava 3D-malli on kätevästi mukana kentällä niin johdon ohjeistuksessa kuin työntekijöiden ongelmatilanteissa.

VR-teknologian avulla henkilöstönne saadaan tehokkaasti koulutettua jo ennen laitoksen valmistumista realistisessa ympäristössä, ja vaaralliset ympäristöt pystytään kouluttamaan riskittömästi etänä.

Teollisten 3D-sovellusten ja XR-teknologioiden avulla varmistatte paikkanne markkinoiden kärjessä!