Virtauslaskenta

Virtauslaskentamme avulla voit tutkia erilaisten fluidien virtauksia sekä lämmön- ja massansiirtoa. Näin voit kehittää laitteita ja prosesseja sekä säästää aikaa ja kustannuksia.

Hyödyntämällä mallintamispalvelujamme voit varmistaa erilaisten laitteiden virtausteknisen toimivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Palvelumme avulla voit esimerkiksi testata konseptisuunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa erilaisia ideoita ilman, että sinun tarvitsee rakentaa useita prototyyppejä. Jatkokehittämällä olemassa olevia laitteita voimme varmistaa niiden turvallisen ja energiatehokkaan käytön.

Kaikki edellä mainittu tuo yrityksellenne merkittäviä säästöjä niin taloudellisesti kuin ajassa mitattuna. Analyysit lisäävät myös tietoa tutkittavasta laitteesta tai prosessista, jolloin lopputuloksena on toimiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen tuote.

Simulointien avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ajallisia säästöjä. Lisäksi ne mahdollistavat entistä paremman käsityksen laitteen ja prosessin toiminnasta.

Virtauslaskenta meriteollisuudessa

Kehitä laivojesi suorituskykyä, turvallisuutta ja käytettävyyttä CFD-simulaatiopalveluillamme. Hyödyt vahvasta meriteollisuuden osaamisestamme.

Autamme kehittämään aero- ja hydrodynamiikkaa mahdollisimman korkean suorituskyvyn, energiatehokkuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi niin uusiin kuin olemassa oleviin aluksiin. Laaja-alainen asiantuntemuksemme meriteollisuudesta auttaa löytämään parhaan ratkaisun alusten suunnittelussa sekä muokkauksissa.

Virtauslaskennan ja hydrodynamiikan osaaminen auttavat yhdessä löytämään oikeat ratkaisut rungon ja vedenalaisten ulokkeiden parhaan suorituskyvyn varmistamisessa – unohtamatta aluksen merikelpoisuutta.

Aerodynamiikkalaskennalla saamme tietoa kansirakenteiden tuulikertoimista, savukaasun leviämisestä, sekä ulkokansien oleskeluvyöhykkeiden tuuliolosuhteista. Näin voimme mitoittaa aluksen ohjailujärjestelmät, parantaa savukaasun leviämiseen vaikuttavia rakenteita, varmistaa ulkokansien turvalliset olosuhteet sekä tarvittaessa varmistua ulkokansien viihtyisistä olosuhteista.

Huomioimme jokaisessa tutkimuksessamme turvallisuuden. Hyödynnämme vankkaa kokemustamme alusten käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa ja suunnittelulle asetetuista vaatimuksista.

Virtauslaskenta prosessi- ja energiateollisuudessa

Virtauslaskennan eli CFD:n käyttö auttaa mm. optimoimaan prosesseja, parantamaan suorituskykyä, vähentämään energiankulutusta sekä varmistamaan turvallisen toiminnan – ympäristönäkökohtia unohtamatta.

Prosessikehityksellä pyritään yleisesti energiatehokkuuden lisäksi tarvittavien resurssien vähentämiseen, tuottavuuden lisäämiseen sekä turvallisuuden parantamiseen.

Simulaatiopalvelumme avulla voit vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Automaattisen optimoinnin avulla pystymme simuloimaan valtavan määrän vaihtoehtoja parhaan ratkaisun saavuttamiseksi.

Haasteena on usein, etteivät prosessit tai energian tuotantotilat mahdollista erilaisten olosuhteiden tai ratkaisuvaihtoehtojen testaamista ilman vaativaa testilaboratoriota. Me voimme toteuttaa tällaisen laboratorion virtuaalisesti CFD:llä. Näin tutkimus- ja kehitysajat lyhenevät huomattavasti, ja saat minimoitua kustannuksesi.

Virtauslaskenta kone- ja laitevalmistusteollisuudessa

Virtauslaskenta (CFD) auttaa esimerkiksi optimoimaan koneita, parantamaan suorituskykyä, vähentämään energiankulutusta ja varmistamaan laitteiden käytettävyyden – ympäristönäkökohtia unohtamatta.

Tuotekehityksen tavoitteena on yleensä parantaa suorituskykyä, vähentää energiankulutusta tai tehdä suunnitelmasta kilpailukykyisempi. CFD tarjoaa siihen loputtomasti mahdollisuuksia.

Simulaatiopalvelumme avulla voit vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Automaattisen optimoinnin avulla pystymme simuloimaan valtavan määrän vaihtoehtoja parhaan ratkaisun saavuttamiseksi.

CFD-simulaatioiden avulla voit testata laitteita todellisissa olosuhteissa ja täydessä mittakaavassa, mikä antaa sinulle hyödyllistä tietoa laitteen toiminnasta. Simuloinneilla voit myös säästää huomattavasti aikaa ja resursseja, sillä tarve prototyyppien rakentamiselle vähenee.

Virtauslaskenta aerodynaamisissa ja kevytrakenteissa

Virtauslaskennan asiantuntemuksemme edustaa Suomen kärkeä aerodynamiikan ja kevytrakenteiden simuloinnissa.

Aerodynaamiset sovellukset ovat haastavia verrattuna moniin teollisiin sovelluksiin, koska kitka eli rajakerrokset on ratkaistava tarkasti. Siksi käytämme kaupallisten CFD-koodien lisäksi omaa CFD-koodiamme, kun työssä vaaditaan huippuunsa vietyä tarkkuutta.

Verrattuna kaupallisiin koodeihin on helpompi luottaa oman kattavasti validoidun koodimme antamiin tuloksiin. Siihen on myös tarvittaessa helppo tehdä tapauskohtaisia muutoksia.

Lue lisää FINFLO® ratkaisijasta

Ota yhteyttä

Teemu Nieminen

Sales Manager

+358 440 337 650 teemu.nieminen@elomatic.com