Päivitykset, parannukset ja käyttöiän pidentäminen

Aluksen kilpailukyky on säilytettävä koko sen käyttöiän ajan. Meiltä saat asiantuntevaa apua suorituskyvyn parannuksiin, modernisointeihin ja kunnostuksiin.

Laivatarkastukset

Vaiheistus

1.
Laivan tarkastuksen tavoitteen määrittely
2.
Aluksen taustatietojen kerääminen
3.
Asiantuntijatiimin toteuttama tutkimus
4.
Tutkimusraportin koostaminen

Ympäristöystävälliset jälkiasennukset

Vaiheistus

1.
Tämänhetkisen ympäristön määrittäminen laserskannauksen avulla
2.
Perussuunnittelu ja -luokittelu, muunnosten yksityiskohdat
3.
Jälkiasennushankkeen konetekniikka, yksityiskohtien suunnittelu ja materiaalivarausten laskelmat
4.
Hankinnan tekninen tuki
5.
Työmaa-avustus
6.
Dokumentointi, vakavuuskoe, muutosten tarkastukset

Muunnostyöt ja kunnostukset

Vaiheistus

1.
Aluksen tarkastus, jossa määritellään kohteen kunto ja päätetään käytettävät järjestelmät
2.
Työn laajuudesta sopiminen teknisten vaatimusten tai matkustajalaivan kohdalla arkkitehtisuunnitelman perusteella
3.
Perussuunnitelman luominen luokittelun perusteella – yhteisön hyväksyntä
4.
Yksityiskohtien suunnittelu materiaalilistojen ja ennakkovalmistusdokumenttien avulla
5.
Rakennusvaiheen tuki, avustus työmaalla

Työmaa-avustus

Vaiheistus

1.
Aluksen tarkastus: kohteen kunnon vahvistaminen ja käytettävien järjestelmien määrittely
2.
Työn laajuudesta sopiminen teknisten vaatimusten tai matkustajalaivan kohdalla arkkitehtisuunnitelman perusteella
3.
Perussuunnitelman luominen luokittelun perusteella – yhteisön hyväksyntä
4.
Yksityiskohtien suunnittelu materiaalilistojen ja ennakkovalmistusdokumenttien avulla
5.
Rakennusvaiheen tuki, avustus työmaalla

Ota yhteyttä

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358 40 5011 414 antti.yrjanainen@elomatic.com