Päivitykset, parannukset ja käyttöiän pidentäminen

Aluksen kilpailukyky on säilytettävä koko sen käyttöiän ajan. Meiltä saat asiantuntevaa apua suorituskyvyn parannuksiin, modernisointeihin ja kunnostuksiin.

Merenkulun kilpailuympäristö muuttuu jatkuvasti. Polttoaineiden hinnoissa on aina ollut erittäin suurta vaihtelua, mutta nyt myös polttoainetyypit ovat muuttumassa. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi sinun on reagoitava muuttuviin olosuhteisiin.

Oikeiden ratkaisujen löytämiseksi täytyy etsiä ensin parhaat vaihtoehdot, analysoitava niiden käyttömahdollisuudet kyseiseen toimintaan ja valittava, mikä on laivastollesi sopivin. Tämä edellyttää, että sinulla on arviot yksittäisten alusten teknisen tilasta ja aluksen yleiskunnosta, erityisesti järjestelmistä.

Arvioinnin jälkeen voimme suunnitella ehdotetut parannukset, joiden toteutuksen teemme aluksesi tulevan kuivatelakoinnin aikana. Oikealla strategialla ja asianmukaisilla päivityksillä omaisuutesi pysyy kilpailukykyisenä pidempään ja säilyttää arvonsa paremmin.

 • Suorituskyvyn päivitykset
 • Ympäristöä säästävät jälkiasennukset
 • Käyttöiän pidentäminen

Laivatarkastukset

Olisiko aluksesi teknisessä kunnossa tarkastettavaa? Taitava tutkimustiimimme koostuu eri alojen kokeneista asiantuntijoista.

 • Aluksen kunnon tutkimus ja arviointi: järjestelmän tämänhetkinen kunto ja muutosten tarve
 • Energiansäästön mahdollisuuksien arviointi
 • ESG-raportointi

Tavoitteemme on tutkia aluksesi kunto operatiivisesta näkökulmasta. Eri alojen asiantuntijamme toteuttavat tutkimukset. Tutkimuksen tuloksena teemme yhteenvedon löydöksistä, esittelemme mahdolliset puutteet ja teemme parannusehdotuksia.

Laivatarkastuksemme pohjalta voimme arvioida kohdealuksen mahdollisuuksia parantaa energiansäästöä. Tarkastukset tukevat myös aluksen omistajan ESG-raportoinnin strategiaa.

Vaiheistus

1.
Laivan tarkastuksen tavoitteen määrittely
2.
Aluksen taustatietojen kerääminen
3.
Asiantuntijatiimin toteuttama tutkimus
4.
Tutkimusraportin koostaminen

Ympäristöystävälliset jälkiasennukset

Alati kiristyvät ympäristösäännökset pakottavat laivanomistajat reagoimaan. Me autamme leikkaamaan päästöjä ja täyttämään IMO:n ja muiden viranomaisten asettamien säännösten kriteerit.

 

 • Ympäristöystävälliset jälkiasennukset, kuten SOX-kaasunpesuri tai BWT-laitteisto
 • Energiaa säästävät jälkiasennukset, kuten hukkalämmön talteenottojärjestelmä tai akkuyksiköt
 • Energiatehokkaat jälkiasennukset: bulbin muokkaukset, ducktail eli laivan peräosan pidennys, vakaaja

Koneistosi saattaa vaatia jälkiasennusta, jotta ympäristönormien ja -määräysten vaatimukset täyttyvät. Kyseeseen voi tulla päästöjä leikkaava laite, kuten SOX-kaasunpesuri, tai laite, joka parantaa koneiston energiatehokkuutta, kuten hukkalämmön talteenottojärjestelmä tai akkuyksikkö huipuntasaukseen. Jälkiasennus voi käsittää myös polttoaineen vaihtamisen matalapäästöisempään vaihtoehtoon.

Päästöjen hallintaan on useita vaihtoehtoja. Siksi kaavailtuun alukseen on tärkeää löytää juuri oikea ratkaisu. Energiatuotannon lisäksi voimme parantaa aluksen hydrodynaamista suorituskykyä ja tällä tavoin vähentää päästöjä. Tämä voi tarkoittaa vakaajaa, uutta bulbia tai Elogrid-virtausohjainta, joiden avulla saavutetaan uusi operointinopeus.

Valittujen vaihtoehtojen toteuttamiseksi tulee alusta muuntaa tai sille tulee suorittaa jälkiasennus vaihtoehtojen mukaisesti. Me Elomaticilla tarjoamme tuen hankkeesi jokaiseen vaiheeseen, aina eri vaihtoehtojen tutkimisesta niiden toteuttamiseen asti.

Vaiheistus

1.
Tämänhetkisen ympäristön määrittäminen laserskannauksen avulla
2.
Perussuunnittelu ja -luokittelu, muunnosten yksityiskohdat
3.
Jälkiasennushankkeen konetekniikka, yksityiskohtien suunnittelu ja materiaalivarausten laskelmat
4.
Hankinnan tekninen tuki
5.
Työmaa-avustus
6.
Dokumentointi, vakavuuskoe, muutosten tarkastukset

Muunnostyöt ja kunnostukset

Autamme sinua parantamaan aluksen kannattavuuspotentiaalia ja kilpailukykyä. Tämä saattaa vaatia teknisiä muunnostöitä tai matkustajalaivojen kohdalla kunnostustöitä.

 

 • Yleisten alueiden ja miehistön alueiden kunnostustyöt
 • Elinkaaren pidennys koneiston nykyaikaistamisella
 • Kapasiteetin kasvatus alusta pidentämällä

Kaipaavatko aluksesi vanhentuneet järjestelmät muunnostöitä, tai onko teillä tarvetta pienimuotoisille parannustöille? Me voimme auttaa. Toteutamme erilaajuisia hankkeita, mutta ne käsittävät usein erilaisia järjestelmiä, kuten putkistoon, LVI- ja sähköjärjestelmiin sekä tietenkin turvallisuusjärjestelmiin tehtäviä töitä.

Joissain tapauksissa aluksen pidennys voi parantaa sen kannattavuutta ja näin ollen pidentää aluksen käyttöikää. Tällainen hanke vaatii perusteellisia rakenteellisia ja hydrostaattisia tutkimuksia. Vaikka työt rajoittuvatkin lyhyelle alueelle, hyödynnämme hankkeessa kaikkia laivasuunnittelun osa-alueita.

Matkustaja-alukset voivat vaatia kunnostusta, kuten visuaalisia kohennustöitä tai tilojen uudelleensuunnittelua. Työmme voivat rajoittua näkyville pinnoille, mutta ne sisältävät usein myös järjestelmiin tehtäviä parannuksia, kuten muutoksia sähkö- ja LVI-järjestelmiin, jotka täytyy suunnitella uudelleen.

Vaiheistus

1.
Aluksen tarkastus, jossa määritellään kohteen kunto ja päätetään käytettävät järjestelmät
2.
Työn laajuudesta sopiminen teknisten vaatimusten tai matkustajalaivan kohdalla arkkitehtisuunnitelman perusteella
3.
Perussuunnitelman luominen luokittelun perusteella – yhteisön hyväksyntä
4.
Yksityiskohtien suunnittelu materiaalilistojen ja ennakkovalmistusdokumenttien avulla
5.
Rakennusvaiheen tuki, avustus työmaalla

Työmaa-avustus

Tarvitsetko teknisiä resursseja telakan työmaalle? Tarjoamme käyttöösi ammattitaitoisen henkilökunnan kaikilta laivasuunnittelun osa-alueilta.

 

 • Kaikkien osa-alueiden asiantuntijoista koostuva tiimi työmaalle
 • Vahva tekninen tuki toimistolta
 • FAT- ja muihin testeihin osallistuminen

Palveluportfoliomme käsittää kaikki osa-alueet. Konsultoinnin ja teknisen suunnittelun lisäksi voimme välittää työntekijöitä työmaiden tiimeihin aluksen rakennusvaiheessa. Olemme suorittaneet sekä pitkäaikaisia projekteja työmailla että tehneet nopeita tarkastuskäyntejä.

Työmaan tiimi voi hyödyntää henkilökuntamme resursseja ja osaamista joustavasti. Henkilökuntamme voi osallistua myös alihankkijoina tarkastuksiin ja testeihin, kuten teräslohkon tai muiden tehdasvalmisteiden tarkastuksiin. FAT-testeihin (Factory Acceptance Test) osallistuminen kuuluu tarjoamaamme palveluun.

Vaiheistus

1.
Aluksen tarkastus: kohteen kunnon vahvistaminen ja käytettävien järjestelmien määrittely
2.
Työn laajuudesta sopiminen teknisten vaatimusten tai matkustajalaivan kohdalla arkkitehtisuunnitelman perusteella
3.
Perussuunnitelman luominen luokittelun perusteella – yhteisön hyväksyntä
4.
Yksityiskohtien suunnittelu materiaalilistojen ja ennakkovalmistusdokumenttien avulla
5.
Rakennusvaiheen tuki, avustus työmaalla

Ota yhteyttä

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358405011414 antti.yrjanainen@elomatic.com