Digitaalinen applikaatiokehitys ja XR-ratkaisut

3D-suunnitteluaineistoa voidaan hyödyntää laitteen valmistuksen lisäksi tuotannossa, koulutuksessa, ongelmien ratkaisemisessa ja viestinnässä. Jalostamme sitä tarpeisiinne eri applikaatioita ja XR-sovelluksia.

Tulevaisuuden teollisuus pyörii tulevaisuuden välineillä! Modernin työnantajan tuleekin tarjota parhaat välineet houkutellakseen parhaat osaajat. Monimutkaistuva toimintaympäristö vaatii selkeät viestinnän välineet ja laadukkaat koulutussisällöt. Jo olemassa olevia 3D-sisältöjä hyödyntämällä voimme luoda räätälöityä ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Esimerkiksi AR-sovelluksen avulla voitte tukea asennusta törmäystarkasteluilla ja laadunvarmistuksella. Putkitusten liitoskohdat on helppo tarkistaa, kun AR-malli on sijoitettu asennuspaikalle. Mobiililaitteella tarkasteltava 3D-malli on kätevästi mukana kentällä niin johdon ohjeistuksessa kuin työntekijöiden ongelmatilanteissa.

VR-teknologian avulla henkilöstönne saadaan tehokkaasti koulutettua jo ennen laitoksen valmistumista realistisessa ympäristössä, ja vaaralliset ympäristöt pystytään kouluttamaan riskittömästi etänä.

Teollisten 3D-sovellusten ja XR-teknologioiden avulla varmistatte paikkanne markkinoiden kärjessä!

 

 • AR-sovellukset
 • VR-sovellukset
 • PC-sovellukset
 • Mobiilisovellukset

Virtual Mill

Virtual Mill on tehtaan virtuaalinen kaksonen, jossa käyttäjä voi liikkua vapaasti, tutustua prosesseihin sekä harjoitella erilaisia huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä VR-teknologiaa hyödyntäen.

 • VR-tekniikka nopeuttaa tutkitusti käyttäjien oppimista
 • Koulutus voidaan aloittaa ennen kuin fyysinen laitos on valmis
 • Interaktiiviset huoltotehtävät vastaavat tosielämän huoltoja
 • Harjoittelu ilman turvallisuusriskejä
 • Mahdollisuus lisätä omaa sisältöä virtuaaliympäristöön (esim. dokumentit, kuvat, videot)

Visuaalisen virtuaaliympäristön avulla tekninen 3D-sisältö on kaikkien oleellisten sidosryhmien käytettävissä. Koko tuotantoprosessin kattava 3D-sisältö palvelee esimerkiksi monissa koulutustilanteissa. VR-teknologian avulla koulutuksen laatua voit parantaa merkittävästi, sillä virtuaalinen tekemällä oppiminen on todistetusti toimiva koulutustapa.

VR-oppiminen on täydellinen kompromissi digitaalisen jakelun ja fyysisen opetuksen laadun välillä. Tavallinen PC-versio taas sopii perinteisten koulutusten ja keskustelujen tueksi, myös etänä.

Virtual Mill luodaan laitoksen suunnittelumallista, johon on lisätty visuaalinen kerros realistisilla materiaaleilla ja valoilla sekä interaktiivisilla sisällöillä, kuten huoltotoimenpiteillä. Lisäksi ympäristössä voidaan näyttää laitteiden tekniset tiedot ja anturitiedot halutussa paikassa.

Vaiheistus

1.
Suunnittelumallien optimointi ja vienti virtuaaliympäristöön

Pystymme lataamaan suunnittelumallit kaikista suunnittelujärjestelmistä. Optimoidun prosessimme avulla saamme kevennettyä mallit tehokkaasti.

2.
Visuaalisten elementtien luominen

Luomme ympäristöön realistiset materiaalit ja valot sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän.

3.
Koulutussisältöjen luominen

Räätälöimme interaktiiviset animoidut koulutussisällöt, vaiheistetut huoltoasennot, 360-kuvat sekä turvallisuuskoulutukset tarpeidenne mukaan.

4.
Käyttöönotto

Helppo ja nopea käyttöönotto usealle eri alustalle: PC, VR-lasit, tabletti sekä puhelin.

VR-malli

Autamme sinua käyttäjälähtöisessä suunnittelussa VR-ympäristöjen avulla. Suunnittelu nopeutuu ja sen laatu paranee virtuaalisten palautekierrosten ja katselmusten avulla.

 • Kustannustehokkuus
  Nopea testaus virtuaalisesti ilman fyysisesti rakennettuja malleja
 • Ajansäästö
  Näet materiaalien ja sijoittelujen vaihdon vaikutukset heti – myös etänä
 • Monipuolisuus
  Pystyt muokkaamaan asioita virtuaaliympäristössä ja jakamaan niitä sidosryhmille
 • Lisäarvo
  Pystyt tehostamaan suunnittelua, kouluttamaan käyttöönotossa, harjoittelemaan kunnossapitoa, hyödyntämään markkinoinnissa ja yhdistämään muihin ViSU-tuotteisiin

VR-malli on tilasta tehty virtuaalinen malli, jonka sisällä on mahdollista liikkua VR-lasien avulla. Näin tilan voi nähdä loppukäyttäjän näkökulmasta. Pääsette testaamaan suunnittelun aikana tehdyt ratkaisut ja muuttamaankin niitä tarpeen vaatiessa ennen fyysisen tilan rakentumista. Kun muutosten tarve havaitaan visuaalisesti, säästyy niin rahaa kuin vaivaakin.

VR-malli voi sisältää jo valmiiksi eri konfiguraatioita, jotta design-vaihtoehtoja voidaan vertailla ja valita. Kokonaisvaltaisen katselmustavan arvo on tässä tilanteessa lyömätön ja se mahdollistaa täysin uuden lähestymistavan varhaisen vaiheen suunnitteluun ja loppukäyttäjätestaukseen.

Tarjoamme käytettävyyden suunnitteluun myös asiantuntijoidemme konsultaatiota ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Näin varmistatte luomanne tilan laadun ja kyvyn palvella loppukäyttäjiä onnistuneesti.

Vaiheistus

1.
3D-mallit

Optimoimme suunnittelumallit tai toteutamme 3D-mallinnuksen luonnosten perusteella ja viemme ne Sixth Sense -sovellukseen.

 

2.
Visuaalisen ilmeen luominen

Luomme 3D-malleihin realistiset materiaalit ja valot sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän brändinne mukaan.

 

3.
AR-lisätoimintojen luominen

Lisäämme halutut lisätoiminnot Sixth Sense AR -sovellukseen.

4.
Julkaisu

Julkaisemme valmiin Sixth Sense AR -sovelluksen Android- tai IOS-laitteille.

Sixth Sense AR

Tarjoamme lisätyn todellisuuden sovelluksen tilantarkasteluun, asennuksen työnjohtoon ja laadunvarmistukseen. Voit kantaa asennettavat laitteet taskussasi ja tuomaan ne työskentelytilaan AR-teknologian avulla.

 • AR-tilatarkastelut
 • AR-asennustarkastelut
 • 3D-Viewer
 • Materiaalin vaihdot
 • Räätälöidyt ominaisuudet

Sixth Sense AR-sovellus on teolliseen käyttöön suunniteltu mobiilisovellus, jonka avulla suunnitteluaineistoja voidaan tarkastella virtuaalisesti fyysisessä ympäristössä. Pääset näkemään tuotteesi todellisessa ympäristössä, vaihtamaan laitteen eri malleja ja materiaaleja sekä tarkastelemaan, miten tuotteesi soveltuu haluttuun tilaan.

Kun suunniteltu lopputulos ja todellinen ympäristö on nähtävissä rinnakkain, voidaan esimerkiksi suunniteltuja asennusrajapintoja tarkastella todellisuutta vasten. Näin sekä johto että työntekijät kykenevät havaitsemaan mahdolliset ongelmatilanteet ajoissa, ja havaitut ongelmat on helpompi ja halvempi korjata.

Sovelluksissa on myös 3D-Viewer-ominaisuus, jonka avulla suunnitteluaineistoasi pystyy tarkastelemaan mobiililaitteella ilman AR-ominaisuutta. Sisältö on optimoitu toimimaan edullisillakin älypuhelimilla, mikä mahdollistaa 3D-suunnitteluaineiston laaja-alaisen jakelun organisaatiossa.

Vaiheistus

1.
3D-mallit

Optimoimme suunnittelumallit tai luomme ne luonnosten 3D-mallien perusteella ja viemme ne Sixth Sense -sovellukseen.

2.
Visuaalisen ilmeen luominen

Luomme 3D-malleihin realistiset materiaalit ja valot sekä intuitiivisen käyttöliittymän brändisi mukaisesti.

3.
AR-lisätoimintojen luominen

Lisäämme halutut lisätoiminnot Sixth Sense AR -sovellukseen.

4.
Julkaiseminen

Julkaisemme Sixth Sense AR -sovelluksen Android- tai IOS-laitteille.

Räätälöity sovelluskehitys

Digital Pipeline -prosessimme yhteydessä syntyvä 3D-aineisto mahdollistaa kustannustehokkaan sovelluskehityksen eri tarpeisiin. Voimme rakentaa teille hyödyllisen sovelluksen nopeasti.

 • AR-applikaatiot
 • VR-applikaatiot
 • PC-sovellukset
 • Mobiilisovellukset
 • Web-pohjaiset sovellukset

Visuaalinen viestintä arvoketjun eri vaiheissa tehostaa toimintaa merkittävästi. Ongelmatilanteissa selvitystyön laatu riippuu usein eri ryhmien kyvystä saada aikaan yhteisymmärrys sekä selkeä kokonaiskuva. Visuaalinen 3D-sisältö on lyömätön apu tähän haasteeseen.

Esimerkiksi asennuksessa puutteellinen törmäystarkastelu voi aiheuttaa viivästyksiä projektin aikataulussa. Näiden välttämiseksi törmäystarkastelua voidaan tukea AR-applikaatiolla, jolla 3D-suunnitteluaineisto saadaan asetettua virtuaalisesti todellisen ympäristön päälle. Näin asennukseen saadaan uusi näkökulma, jonka avulla voitte havaita helposti huomioimatta jääneitä ongelmakohtia ajoissa.

Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi:
• valvomon ympäristöön tehtävät datavisualisoinnit
• osien hakuun liittyvät prosessit logistiikassa
• turvallisuuskoulutusten ratkaisut
• huollon tueksi tarjottavat 3D-ratkaisut
• myynnin konfiguraattorit
• kollaboratiiviset katselmusratkaisut
• laadunvarmistukseen liittyvät AR-sovellukset.

Lisäksi innovoimme mielellämme tarpeeseesi sopivan ratkaisun!

Käyttöliittymä ja käytettävyys

Käytettävyyden suunnittelussa yhdistyvät sekä käyttäjäkokemuksen (UX) että käyttöliittymän (UI) suunnittelu. Autamme sinua luomaan onnistuneita tuotteita, joiden käyttäminen on helppoa ja selkeää.

 • Virtuaaliset käyttöliittymät (VR, AR ja MR)
 • HMI-käyttöliittymät (laitteet ja liikkuvat koneet)
 • Työkalut ja koneet
 • Työpöytänäytöt ja kannettavat laitteet
 • Ohjelmistot ja verkkosovellukset
 • Prosessikäyttöliittymät (laitokset ja valvomot)
 • Tehdastilat, tuotantolinjat ja valvomot
 • Julkiset tilat

Laadukas käytettävyys parantaa merkittävästi tuotteen lopullista hyödyntämistä. Jotta käytössä onnistutaan, täytyy käyttäjän tarpeet ja tavoitteet sekä mahdolliset ongelmakohdat olla hyvin selvillä. Näin onnistutaan luomaan helppokäyttöinen liittymä, joka sisältää tarpeelliset toiminnot ja käyttöliittymän rakenteet.

Käytettävyys on onnistunut silloin, kun sitä ei edes huomaa – kaikki yksinkertaisesti toimii kuten pitääkin. Suunnitteluun voimme käyttää monia eri lähestymistapoja, kuten loppukäyttäjähaastattelut, virtuaaliset mallit, prototyypit sekä VR-teknologia.

Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin ammattilainen luomaan käyttökokemuksen elementit ja niiden visuaalinen tyyli. Meillä on käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelusta yli 15 vuoden kokemus. Ole siis rohkeasti yhteydessä!

Digital Pipeline

Digitaalisen tuotantoketjumme avulla pystymme tuottamaan 3D-sisältöjä entistäkin kustannustehokkaammin. Kykenemme tarjoamaan ylivoimaisen palvelupaketin toimintasi tueksi.

 • Tehokas tuotantoputki suunnitteluaineistostanne useaksi eri lopputuotteeksi
 • 3D-kuvat, animaatiot sekä interaktiiviset sovellukset samasta aineistosta
 • Julkaisut eri alustoille: web, mobile, VR ja desktop

Prosessi, jossa hyödynnämme samoja 3D-aineistoja eri ratkaisuissa, etenee asteittain alkaen laajasti hyödynnettävästä suunnitteluaineistosta.  

Kevennetty, suunnitteluväreissä oleva tekninen sisältö voidaan viedä kenttätyöläisten mobiililaitteelle ilman kalliita suunnittelulisenssejä. Ongelmatilanteissa yhteisymmärryksen rakentaminen johdon ja työntekijöiden välillä onnistuu parhaiten 3D-aineiston avulla.

Visualisoimalla suunnitteluaineiston luomme pohjan sekä 3D-kuvien että animoidun sisällön rakentamiseen. Tuottamamme visuaalinen sisältö on laadukasta ja sopii niin koulutuksiin kuin myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

Voimme rakentaa visuaalisen sisällön päälle myös interaktiivisia täsmätyökaluja. Olemme toteuttaneet esimerkiksi Virtual Mill VR -koulutukset ja Sixth Sense AR -applikaation asennuksen aikaiseen viestintään.

Vaiheistus

1.
Katselumalli

Kevennämme suunnittelumallin ja julkaisemme sen esimerkiksi mobiilialustalle. Saatte tehokkaan työkalun ongelmatilanteiden ratkaisuun paikan päällä.

2.
Visualisoitu malli

Jatkojalostamme kevennetyn mallin realistisilla materiaaleilla ja valoilla, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin tukena ja markkinoinnissa.

3.
Animoitu malli

Voimme lisätä visualisoituun malliin tuotteen toiminnallisuutta, jolloin sitä voidaan hyödyntää tehokkaammin markkinoinnissa tai koulutuksissa.

4.
Interaktiivinen sovellus

Animoidut visuaaliset mallit viemme virtuaaliympäristöön, jossa käyttäjät voivat katsella niitä todellisessa koossa tai harjoitella esimerkiksi huoltotoimenpiteitä.

Ota yhteyttä

Niko Ihalainen

Project Manager, Senior UX/UI Designer

+358447536943 niko.ihalainen@elomatic.com

Jukka Timonen

Solution Manager

+358401851530 jukka.timonen@elomatic.com