Analyysimenetelmät ja -sovellukset

Tarvitsetko apua fysiikan ilmiöiden ja mekaniikan laskentaan? Me pystymme hyödyntämään osaamistamme eri toimialoilta tarjotaksemme parhaan mahdollisen palvelun.

Laskentapalveluiden lisäksi tarjoamme monimutkaisten fysikaalisten ilmiöiden tutkimusta mallintamalla, olipa kyse sitten epätavallisista kuormista, monimutkaisista materiaaleista, erikoisista kuormitustapauksista tai yksinkertaistavista laskentamalleista. Esimerkiksi värähtelyn ja väsymisen tarkempi mallintaminen saattaa edellyttää myös virtauksen ja rakenteen välisen vuorovaikutuksen huomioimisen (fluid-structure interaction, FSI).  

Laskentatyökaluina käytössämme ovat pääosin kaupalliset ohjelmistot, kuten Abaqus, Ansys, Nastran, Radioss, Optistruct, MotionSolve ja Hypermesh. Teräsrakennelaskentaan ja putkistojen laskentaan käytössämme on Robot, Tekla, Rohr2 ja Finnsap.

Tarpeen mukaan kaupallisten ohjelmistojen toiminnallisuutta voidaan räätälöidä tai tehdä koko projekti hyödyntäen erilaisia ohjelmointi- ja laskentatyökaluja, kuten Matlab, Python tai Mathcad.

  • Matemaattinen mallintaminen, menetelmäkehitys ja optimointi
  • Kytketty analyysi, virtauksen ja rakenteen vuorovaikutus (FSI), monifysiikkamallinnus
  • Epälineaariset dynaamiset analyysit, eksplisiittinen laskenta, shokkilaskenta, räjähdykset, törmäyssimulaatiot, monikappaledynamiikka, pudotustestien simulointi
  • Värähtelyanalyysit, vastelaskenta, seisminen analyysi (maanjäristyslaskenta), roottoridynamiikka ja akustiikka
  • Rakenteiden epälineaariset analyysit, nurjahdus ja lommahdus, lämpöanalyysit, väsymisanalyysit
  • Putkisto- ja teräsrakennelaskenta

Ota yhteyttä

Santeri Kallionpää

Sales Manager

+358409004506 santeri.kallionpaa@elomatic.com