Animaatiotuotanto

Esittele tuotteesi kuin paikan päällä helposti ja vaivattomasti. 3D-animaation avulla havainnollistat tuotteesi tärkeimmät ominaisuudet ja parhaat puolet.

3D-animaatioden avulla havainnollistat tuotteesti tai konseptisi toiminnan, hankkeesi suunnitellun läpiviennin, laitteittesi käytön tai huoltokoulutukset helposti ja visuaalisesti. Animaation avulla voidaan näyttää asioita, joihin ei videokuvaus pysty, kuten rakentamattomia laitoksia, tuotteiden sisällä tapahtuvia asioita tai nestevirtauksia.

Olemme luoneet asiakkaillemme satoja animaatioita. Meillä on pitkäaikainen kokemus sekä myynnillisten konseptianimaatioiden että teknisten tuotekoulutusanimaatioiden luomisesta. Teknisen osaamisemme ansiosta kykenemme läpiviemään animaatioprojektit ilman jatkuvaa laadunvalvontaa, kuitenkin teidän toiveenne tarkasti huomioon ottaen. Näin projektit ovat teille kevyitä ilman että lopputuloksen laadusta tarvitsee karsia.

Animaatiotuotantomme on osa digitaalista putkea, jonka avulla tuotamme tehokkaasti kuvat, animaatiot sekä sovellukset yhdestä lähteestä. Havainnollistavat 3D-animaatiot syntyvät näin kustannustehokkaasti ja nopeasti muiden materiaalien ohella.

 • Tuote-esittely animaatiot
 • Konsepti- ja hankeanimaatiot
 • Huolto- ja koulutusanimaatiot
 • Prosessianimaatiot
 • 360 animaatiot
 • Digital pipeline

Tuoteanimaatiot

Teknisesti tarkat 3D-tuoteanimaatiomme syntyvät nopeasti ja laadukkaasti insinööriosaamisemme avulla. Yhdessä visuaalisten ammattilaistemme kanssa pystymme tarjoamaan teille markkinoiden parhaan animaatiopalvelun.

 • Tuotteen markkinointianimaatiot
 • Koulutusanimaatiot
 • Animoidut huolto-ohjeet

3D-animaatioiden avulla tuotteiden esittely on helppoa ja näyttävää. Animaation avulla pystytte esittelemään tuotteesi toimintaperiaatteen mahdollisimman yksikertaisesti tai vaikka viimeistä yksityiskohtaa myöten. Laadukas animaatio herättää kohdeyleisösi mielenkiinnon – oli se nähtävillä sitten verkkosivuilla tai sosiaalisen media kanavissa.

Voitte hyödyntää esittelyanimaatiota tuotteiden markkinointiin, myyntiin sekä koulutustarkoituksiin. Räätälöimme animaation kuvakerronnan aina tarpeenne mukaan. Hyvin toteutettu animaatio palvelee useita eri käyttötarkoituksia ja on näin ollen varsin kustannustehokas viestinnän väline.

Vaiheistus

1.
Lähtöaineiston toimittaminen

Voit lähettää lähtöaineiston meille missä tahansa suunnittelumallin muodossa, piirustuksina tai kuvina.

2.
Ensimmäinen versio

Luomme aineiston perusteella karkean version animaation kulusta ja katsomme sen läpi yhdessä kanssanne.

3.
Animoitu toiminnallisuus

Kommenttienne perusteella päivitämme mallit ja luomme animaatiot ja kamera-ajot yhtenäiseksi tarinaksi, joka katsotaan kanssanne vielä läpi.

4.
Visuaalinen viimeistely

Viimeistelemme animaatio brändiinne sopivilla, visuaalisesti näyttävillä materiaaleilla, efekteillä ja teksteillä tai puheella.

5.
Animaation toimittaminen

Toimitamme lopullisen animaation teille haluamassanne videoformaatissa. Voitte hyödyntää valmista 3D-aineistoa myös tulevissa projekteissanne.

Konseptianimaatiot 

Esittele ideasi visuaalisesti jo alkumetreillä. Kun näytät konseptisi 3D-animaatioiden avulla, päätöksenteko nopeutuu ja on helpompi keskittyä olennaiseen.

 • Animoitu hankeen eteneminen viestinnän tueksi
 • Prototuotteen toiminnan esittely
 • Tehokas Digital Pipeline -prosessimme mahdollistaa kuvien, animaatioiden ja XR-ratkaisujen toteutuksen samasta lähtömateriaalista

Visuaalisten konsepti- ja hankeanimaatioiden avulla esität eri sidosryhmille, miltä suunnittelemasi projekti tulee näyttämään ja kuinka se etenee. Animaation avulla luot näyttävän ja mieleenpainuvan esityksen projektin läpiviennistä, oli kyseessä sitten yksittäinen tuote tai kokonainen laitos.

Tehokkaan prosessimme avulla voimme yhdistää konseptin ja hankkeen esittelykuvien ja animaation tuotannon yhdeksi paketiksi. 

Vaiheistus

1.
Lähtöaineiston toimittaminen

Voit lähettää lähtöaineiston meille missä tahansa suunnittelumallin muodossa, piirustuksina tai kuvina.

2.
Ensimmäinen versio

Luomme lähtöaineiston perusteella animaatiosta ensimmäisen version, jonka katsomme läpi yhdessä kanssanne.

3.
Animaation viimeistely

Katselmoinnin perusteella teemme kuvaan lopulliset viilaukset ja viimeistelemme animaation näyttäväksi videoksi.

4.
Toimittaminen

Toimitamme lopullisen animaatiovideon teille haluamassanne muodossa. Voitte hyödyntää valmista 3D-aineistoa myös tulevissa projekteissanne.

Huolto- ja koulutusanimaatiot

Esittele hankalat huoltotoimenpiteet selkeästi ja kouluta laitteesi käyttäjät tehokkaasti animaatioiden avulla. Ne ovat selkeitä käyttää ja niitä on helppo jakaa eri alustoilla.

 • Saat yksinkertaistettua monimutkaiset prosessit animaation avulla, jolloin toimintaperiaatteet avautuvat helpommin
 • Animaatiot sopivat myös tarkkaan kouluttamiseen, kun kyseessä on vaikka laitteen toiminta tai huollot
 • Digital Pipeline -prosessimme avulla animaatiot voidaan muuntaa tehokkaasti VR-koulutuksiksi tai opetuskuviksi esityksiin

Vaihe vaiheelta etenevät, selkeät ja informatiiviset 3D-animaatiot ovat loistavaa koulutussisältöä. Hyvin rakennettua animaatiota on helppo seurata itsenäisesti, ja loppukäyttäjälle videot ovat tuttu median muoto ja siten helppoja hyödyntää.

Huoltoanimaation kohteena voi olla laitteiden osa, koko laite tai laajemman prosessin eri osat. Voitte täydentää koulutussisältöä animoimalla vaiheet myöhemmin VR-koulutukseen, jolloin niitä pystytään käymään läpi kokonaisvaltaisesti VR-teknologiaa hyödyntäen.

Vaiheistus

1.
Lähtöaineiston toimittaminen

Voit lähettää lähtöaineiston meille missä tahansa suunnittelumallin muodossa, piirustuksina tai kuvina.

2.
Ensimmäinen versio

Luomme lähtöaineiston perusteella animaation kulusta karkean version, jonka katsomme kanssanne läpi.

3.
Animoitu toiminnallisuus

Katselmoinnin perusteella päivitämme mallit ja luomme animaatiot ja kamera-ajot yhtenäiseksi tarinaksi, jonka katsomme vielä yhdessä kanssanne.

4.
Visuaalinen viimeistely

Viimeistelemme animaation brändinne mukaisilla, visuaalisesti näyttävillä materiaaleilla, efekteillä ja teksteillä tai puheella.

5.
Animaation toimittaminen

Toimitamme lopullisen animaation teille haluamassanne videoformaatissa. Voitte hyödyntää valmista 3D-aineistoa myös tulevissa projekteissanne.

Prosessianimaatiot

Prosessianimaatioiden avulla voit esitellä tehtaan tai prosessin toimintaa joko suoraviivaisesti tai yksityiskohtaisemmin.

 • Monimutkaiset prosessit saa yksinkertaistettua animaation avulla, jolloin toimintaperiaatteet avautuvat helpommin
 • Animaatioilla voidaan esittää nopeasti tapahtuvia asioita hidastetusti ja tarkasti
 • Digital Pipeline -prosessimme avulla animaatioista voidaan tehdä koulutuskuvia esityksiin sekä VR-ympäristöjä koulutustarkoituksiin

Tuotantolaitoksiin sisältyy monimutkaisia prosesseja, joiden kouluttaminen uusille työntekijöille on tärkeää. Prosessianimaatioiden avulla voit luoda prosessin eri vaiheista monen tasoisia animaatiovideota, joiden avulla työntekijät sisäistävät uudet prosessit nopeasti.

Voit hyödyntää prosessianimaatioita myös myynnin tukena ja markkinoinnissa, jotta asiakkaat ymmärtävät paremmin laitoksen toimintaa.

Vaiheistus

1.
Lähtöaineiston toimittaminen

Voit lähettää lähtöaineiston meille missä tahansa suunnittelumallin muodossa, piirustuksina tai kuvina.

2.
Ensimmäinen versio

Luomme lähtöaineiston perusteella animaation kulusta karkean version, jonka katsomme yhdessä kanssanne läpi.

3.
Animoitu toiminnallisuus

Katselmoinnin perusteella päivitämme mallit ja luomme animaatiot ja kamera-ajot yhtenäiseksi tarinaksi, jonka katsomme vielä yhdessä kanssanne.

4.
Visuaalinen viimeistely

Viimeistelemme animaation brändinne mukaisilla, visuaalisesti näyttävillä materiaaleilla, efekteillä ja teksteillä tai puheella.

5.
Animaation toimittaminen

Toimitamme lopullisen animaation teille haluamassanne videoformaatissa. Voitte hyödyntää valmista 3D-aineistoa myös tulevissa projekteissanne.

360-animaatiot

360-animaatioiden avulla esittelet tilojasi tai prosessejasi interaktiivisesti. Sisällöt voidaan luoda 360-kuvaamalla, 3D-malleista tai niiden yhdistelmistä.

 • 360-animaatiot on helppo julkaista ja jakaa etäkoulutuksia varten
 • Samoja materiaaleja voidaan muuntaa myöhemmin kouluttavaksi virtuaaliympäristöksi Digital Pipeline -prosessimme avulla

360-animaatiot ovat interaktiivisia videoita, joiden avulla katsoja voi kääntää kuvakulmaa haluamaansa suuntaan ja nähdä kameran ympärillä olevan tilan kokonaisuudessaan. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan esitellä tiloja ja kertoa tarinaa.

360-animaatioiden avulla voimme rakentaa myös interaktiivisia kierroksia. 3D:llä luotu ympäristö on mahdollista animoida, ja sinne voidaan lisätä myös tekstiä ja videoita. Näin 360-animaatioista muodostuu nettisivujen kaltainen kokemus, jossa kävijä voi liikkua ja oppia itsenäisesti. Erona nettisivuihin on tilallinen kokemus, jossa kävijä saa itse tutkia ja oivaltaa viestisi – niin se jää myös paremmin mieleen.

Voimme luoda 360-animaatiot videokuvaamalla, 3D-mallinnuksen avulla tai yhdistelemällä niitä.

Vaiheistus

1.
Kuvaus- tai mallinnussuunnitelman luominen

Laadimme 360-sisällön tuotannolle kanssanne suunnitelman, jonka avulla kuvaukset ja mallinnus hoituvat tehokkaasti.

2.
Ensimmäinen versio

Luomme kuvausten ja muiden lähtöaineistojen perusteella ensimmäisen version 360-sisällöstä, jonka katselmoimme yhdessä kanssanne.

3.
Sisällön viimeistely

Katselmoinnin perusteella teemme sisältöön lopulliset viilaukset ja viimeistelemme sen näyttäväksi kokonaisuudeksi.

4.
360-animaation toimitus

Toimitamme lopullisen sisällön teille. Voitte hyödyntää valmista 3D-aineistoa myös tulevissa projekteissanne.

Digital Pipeline

Digitaalisen tuotantoketjumme avulla pystymme tuottamaan 3D-sisältöjä entistäkin kustannustehokkaammin. Kykenemme tarjoamaan ylivoimaisen palvelupaketin toimintasi tueksi.

 • Tehokas tuotantoputki suunnitteluaineistostanne useaksi eri lopputuotteeksi
 • 3D-kuvat, animaatiot sekä interaktiiviset sovellukset samasta aineistosta
 • Julkaisut eri alustoille: web, mobile, VR ja desktop
 • Olennainen osa tulevaisuuden Digital Twin -ratkaisuasi

Prosessi, jossa hyödynnämme samoja 3D-aineistoja eri ratkaisuissa, etenee asteittain alkaen laajasti hyödynnettävästä suunnitteluaineistosta.  

Kevennetty, suunnitteluväreissä oleva tekninen sisältö voidaan viedä kenttätyöläisten mobiililaitteelle ilman kalliita suunnittelulisenssejä. Ongelmatilanteissa yhteisymmärryksen rakentaminen johdon ja työntekijöiden välillä onnistuu parhaiten 3D-aineiston avulla.

Visualisoimalla suunnitteluaineiston luomme pohjan sekä 3D-kuvien että animoidun sisällön rakentamiseen. Tuottamamme visuaalinen sisältö on laadukasta ja sopii niin koulutuksiin kuin myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

Voimme rakentaa visuaalisen sisällön päälle myös interaktiivisia täsmätyökaluja. Olemme toteuttaneet esimerkiksi Virtual Mill VR -koulutukset ja Sixth Sense AR -applikaation asennuksen aikaiseen viestintään.

Vaiheistus

1.
Katselumalli

Kevennämme suunnittelumallin ja julkaisemme sen esimerkiksi mobiilialustalle. Saatte tehokkaan työkalun ongelmatilanteiden ratkaisuun paikan päällä.

2.
Visualisoitu malli

Jatkojalostamme kevennetyn mallin realistisilla materiaaleilla ja valoilla, jolloin voitte hyödyntää sitä esimerkiksi myynnin tukena ja markkinoinnissa.

3.
Animoitu malli

Pystymme lisäämään visualisoituun malliin tuotteen toiminnallisuutta, jolloin voitte hyödyntää sitä tehokkaammin markkinoinnissa tai koulutuksissa.

4.
Interaktiivinen sovellus

Viemme animoidut visuaaliset mallit virtuaaliympäristöön, joissa käyttäjät voivat katsella niitä todellisessa koossa tai harjoitella esimerkiksi huoltotoimenpiteitä.

Ota yhteyttä

Niko Ihalainen

Project Manager, Senior UX/UI Designer

+358447536943 niko.ihalainen@elomatic.com

Jukka Timonen

Solution Manager

+358401851530 jukka.timonen@elomatic.com