Vaikuttavasta aineesta lopputuotteeksi

Uudessa tuotantolaitoksessa on oleellista huomioida logistiikka ja materiaalin käsittely, olipa sitten kyseessä raaka-aine, välituote tai lopputuote. Me pystymme auttamaan tässä.

Lääkkeiden valmistukseen käytettävät laitteet vaihtelevat reaktoreista ja säiliöistä kolonneihin ja suodattimiin. Välituotteet muokataan lopulliseen muotoonsa tableteiksi, kapseleiksi, inhalaattoreiksi, säiliötuotteiksi tai injektioiksi riippuen siitä, miten lääkettä annostellaan potilaalle. Tarvittavien laitteiden ja prosessien lisäksi on suunniteltava hyödykkeiden tuotanto ja jakelu. Myös varastot ovat olennainen osa lääkelaitoksen tuotantoprosessia.

Puhdashyödykkeitä, kuten puhdasta vettä, höyryä ja kaasuja, tarvitaan tuotannon monissa vaiheissa, esimerkiksi puhdastilojen ilmankosteuden ylläpitoon sekä dekontaminointiin ja sterilointiin. Lisäksi tuotantoprosessissa tarvitaan puhdasvesiä (PW ja WFI).

Hyvin suunniteltu automaatiojärjestelmä on tuotantoprosessin ydin. Järjestelmä käyttää prosessilaitteiden keräämiä tietoja kriittisten parametrien valvontaan, ohjaukseen ja raportointiin. Sähköinen erädokumentaatio vähentää paperityötä.

Kuulostaako monimutkaiselta? Me autamme määrittämään tuotteillenne sopivat ratkaisut.

Upstream-prosessi

Kaipaatko kumppania API-tuotannon suunnitteluun? Meillä on kokemusta APIen ja muiden raaka-aineiden tuotantoprosessien ja tarvittavien tuotantotilojen suunnittelusta ja toimittamisesta.

Uuden API (Active Pharmaceutical Ingredient) -prosessin suunnittelussa otamme huomioon mahdolliset työperäiset terveysvaarat ja kemialliset altistukset. Jotta voimme välttää altistumisen vaarallisille kemikaaleille, varmistamme laitoksissa niin sanotun suljetun prosessin toteutumisen. Voimme myös auttaa suunnittelemaan reaktoreita, joita API-tuotanto usein vaatii.

Otamme luonnollisesti huomioon paikalliset määräykset sekä rajoitukset, ja pyrimme aina hyödyntämään parasta käytettävissä oleva tekniikkaa (BAT, Best Available Techniques).

Parhaan lopputuloksen, eli turvallisen ja tehokkaan tuotantolaitoksen, saavutamme hyvällä yhteistyöllä laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyödyntämällä laajaa toimittaja- ja urakoitsijaverkostoamme löydämme tarpeisiisi ja vaatimuksiisi varmasti sopivan ratkaisun.

Jatkojalostus, täyttö ja loppupakkaus

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet lääketeollisuuteen vaativiakin korkean puhtausasteen ratkaisuja. Autamme myös sopivan annostelumuodon ja pakkaustavan arvioinnissa.

Mikäli tarvitset asiantuntemusta jatkojalostamiseen (downstream-prosessiin), jossa valmistettu API tai välituote puhdistetaan ja jalostetaan lääkevalmisteeksi, käänny puoleemme. Osaamme auttaa myös täyttö- ja loppupakkausvaiheissa, joissa lääkkeet (esim. tabletit, liuokset tai jauheet) pakataan sopiviin pakkauksiin. Lopputuotteen pakkaus suunnitellaan omien ulkoasuvaatimustenne mukaisesti.

Varmistamme, että prosessisuunnittelu vastaa hygieniavaatimuksia, erityisesti aseptista täyttöä vaativien tuotteiden osalta. Olemme suunnitelleet prosesseja niin ruostumattomasta teräksestä valmistetuille laitteistoille, kertakäyttölaitteistoille kuin niiden yhdistelmille. Tunnemme tuotannon, jossa tuotteella on tiukat laatuvaatimukset ja jatkojalostaminen tapahtuu erillisissä laiteyksiköissä (suodattimet, kolonnit jne.) ja ymmärrämme miten prosessin optimointi kriittisten laatuparametrien ohjaamana tehdään.

Laajan laitetoimittajien yhteistyö- ja kumppanuusverkostomme on käytettävissäsi. Lisäksi voimme olla apuna laitevalintoja tehdessäsi, jotta saat käyttöösi tarpeitasi parhaiten vastaavat laitteet.

Ota yhteyttä

Mona Åkerholm

Senior Vice President, Pharma

+358 50 4772 871 mona.akerholm@elomatic.com

Riikka Peltola

Sales & Development Manager

+358 50 4738 131 riikka.peltola@elomatic.com