Laitos- ja laivaskannaus

Tarvitsetko kumppanin laitos- tai laivaskannaukseen? Meiltä saat huippupalvelua uusinta teknologiaa edustavilla skannauslaitteilla.

Pistepilvi

Pistepilvi on laserkeilauksella tuotettu pisteistä muodostuva kolmiulotteinen mittausaineisto tilasta tai kohteesta. Se voi toimia pohjana niin suunnittelulle, valmistuspiirustuksille kuin mallinnukselle.

Toimitamme aineiston helppokäyttöisenä katselusovelluksena, joka on käytettävissä ilman erillisiä sovellusasennuksia. Katselusovelluksessa voit navigoida valokuvamaisissa HDR 360 -panoraamanäkymissä tai pistepilvessä ja ottaa mittaustyökalulla haluamiasi mittoja.

Lisäksi toimitamme pistepilven kulloinkin käytössä olevaan CAD-järjestelmään sopivassa formaatissa. Jos sinulla on tarve tehdä pienehkö muutossuunnittelu tai laiteasennus, onnistuu se kustannustehokkaasti suoraan pistepilveen.

Mikäli projektissasi ei olla vielä siirrytty 3D-järjestelmiin, vaan siinä käytetään 2D-suunnittelua, skannausaineistoa hyödynnetään ortho-kuvina. Ne ovat mittatarkkoja, tasoon projisoituja näkymiä skannausaineistosta, jotka luetaan esim. Autocad-tehdaslayoutin taustalle. Ortho-kuvien hyödyntäminen on kustannustehokas tapa, kun haluat päivittää vanhat 2D-layoutit ajan tasalle.

3D-pistepilvimallinnus

Pystymme jalostamaan pistepilvestä käyttöösi kätevät 3D-mallit.

Voimme jalostaa pistepilvestä skannausaineiston aidoksi pintamalliksi laitosmallinnustarkkuudella. Näin voit hyödyntää aineistoa normaalin 3D-mallinnuksen tavoin.

3D-pintamallinnus kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun haluat laitoksesta ylläpidettävän 3D-mallin tulevien tarpeiden varalle.

Ota yhteyttä

Niko Kuosmanen

Operations Manager

+358 400 376 674 niko.kuosmanen@elomatic.com