Tehdasinvestointi ja tuotannon kehitys

Tarjoamme ratkaisuja ja tukea yksilöllisiin tuotannon kehittämisen tarpeisiin – oli sitten kyse koneesta, laitteesta tai kokonaisesta tehtaasta.

Meillä on osaamista laajoihin ja haastaviin kokonaisuuksiin suunnitellessamme tuotannon koneita, laitteita tai tehtaita. Tarjoamme projektiin myös tuki- ja hallintapalveluita aina konseptityöpajoista suunnitteluun ja hankintoihin sekä koneen ja tehtaan lopulliseen käyttöönottoon (EPCM). Voimme sisällyttää projektiin myös E&A-, HVAC-, ja HSE-suunnittelua. Projekti on helppo kommunikoida 3D-visualisoinnilla tai animaatioilla.  

Koska Elomaticin toiminnalla on pitkä historia ja palveluihimme kuuluu useita osaamisalueita, meillä on kykyä kehittää koneita ja tehtaita haluttujen tulosten varmistamiseksi. Meiltä saat palveluita muun muassa teknisen laskennan, simuloinnin ja visualisoinnin aloilta.

Tuotannon suunnittelu

Autamme, kun tarvitset ratkaisuja erityisiin tuotannon haasteisiin. Tuotannon suunnittelulla ratkaisemme tuottavuuteen, laatuun ja toimitusvarmuuteen liittyviä ongelmia.

Tuotannon suunnittelussa teemme laajalla variaatiolla projekteja yksinkertaisista nostotyökaluista monimutkaisiin tuotantolinjoihin.

Yhteistä suunnittelulle on, että tuotantoon liittyvien haasteiden ratkaisuun tarvitaan laajaa asiantuntemusta eri aloilta. Tyypillisiä suunnittelutehtäviämme on koneenrakennus, johon yhdistetään teknistä laskentaa, HSE-tekniikkaa, automaatiota ja sähkötekniikkaa. Useimmiten osto- ja käyttöönottoprosessit ovat tärkeässä asemassa hankkeen onnistumisen kannalta, jolloin kokonaistoimitus voi olla hyvä vaihtoehto.

Suunnittelussa voimme käyttää erilaisia ohjelmistotyökaluja, joista voit valita toimintaanne sopivimman. Myös projektinhallintaperiaatteita voidaan räätälöidä asiakkaan ja hankkeen tarpeiden mukaan.

Tehdasinvestoinnit

Teemme tehdasinvestointihankkeita konseptin suunnittelusta käyttöönottoon saakka. Toteutamme tehdashankkeet pitkän kokemuksemme tuomalla ammattitaidolla.

Tehdasinvestointihankkeissa meiltä löytyy osaamista layout- ja rakennussuunnitteluun, teknologioiden valintaan ja laitesuunnitteluun sekä projektinhallintaan ja ostopalveluihin.

Tehtaan investointiprosessi on vaiheittainen, ja sen sisältö ja vaiheet sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Prosessi alkaa tyypillisesti konseptin kehittämisellä, mikä antaa molemmille osapuolille saman tietopohjan hankkeen etenemistä varten.

Palveluihimme sisältyvät kaikki asiaankuuluvat suunnittelu- ja osaamisalueet konseptista käyttöönotettuun tehtaaseen.

Tuotantoprosessien kehittäminen

Kun tarvitset osaamista ja työkaluja tuotannon, tuottavuuden tai operatiivisen toiminnan kehittämiseen, autamme löytämään ratkaisuja konsultointi- ja kehitystyöllä.

Tuotannon kehittäminen voi olla strategista työtä tuotantostrategian parantamiseksi tai pyrkimystä jatkuvaan parantamiseen ja ideoiden etsimiseen uusien ratkaisuiden löytämiseksi. Tämä työ voi perustua tuottavuuden parantamiseen tai tuotevalikoiman suorituskyvyn mukauttamiseen markkinoiden kysyntää vastaavaksi.

Työ aloitetaan tyypillisesti työpajoilla, joissa kartoitamme haasteita, tavoitteita sekä tarvittavia menetelmiä ja koulutusta, jotka räätälöimme tunnistettujen tarpeiden mukaan. Työpajatyöskentelyn jälkeen voimme siirtyä ottamaan käyttöön saatuja parannuksia ja kehitysideoita tehtaan operatiiviseen toimintaan.

Ota yhteyttä

Teemu Launis

Vice President, Sales

+358 400 190 113 teemu.launis@elomatic.com