Elron Logo

Energialiiketoiminnan konsultointi – Elron

Tarvitsetko apua energia-alan hankekehitykseen tai yrityskauppoihin? Tytäryhtiömme Elron on alan syväasiantuntija, ja voi tuoda onnistumisen kannalta tarvittavan osaamisen esimerkiksi tuulivoimaprojektiisi.

Elron konsultoi energiaprojekteissa ja energialiiketoiminnassa niin energiayhtiöitä, alan julkisen sektorin toimijoita, sijoittajia, rahastoja, pankkeja kuin energiainfrastruktuurin alueella toimivia yrityksiä. Elron on alansa tunnettu neuvonantaja, ja siinä mielessä erityinen, että sen palveluissa yhdistyvät sekä taloudellinen että tekninen asiantuntemus. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat mm.

 • hankekehitys
 • rahoitus
 • strukturoituidut rahoitusjärjestelyt
 • yrityskaupat ja
 • strateginen konsultointi.

Elronilla on laaja, kansainvälinen kokemus ja syvää osaamista alalta. Konsultit ovat tehneet pitkän ammattiuran teollisuudessa, mikä takaa ymmärryksen myös liiketoiminnastanne. Viime vuosina toimeksiantojen pääpaino on ollut tuulivoimahankkeissa, mutta esimerkiksi kaukolämpö- ja vetyhankkeet kuuluvat yhtä lailla Elronin ydinosaamisalueisiin.  

Fuusiot ja yrityskaupat

Meiltä saat korkealaatuista asiantuntemusta yritysosto- tai myyntihankkeeseesi. Kaupan kohteen arvonmääritys on keskeinen osa tuottamaamme lisäarvoa.

Neuvomme esimerkiksi osakkuuksien tai liiketoimintojen tai niiden osien ja omaisuuserien ostoissa ja myynneissä.

Myyntihankkeissa johdamme myyntiprosessia seuraavasti:

 1. Laadimme kohteen markkinointimateriaalit, kuten informaatiopaketin (Information Memorandum).
 2. Tunnistamme potentiaalisimmat kiinnostuneet ostajat.
 3. Kontaktoimme alustavasti vakavimmin otettavat ostajat.

Lisäksi koordinoimme due diligence -tarkastuksen ja edustamme teitä myyntineuvotteluissa aina kaupan päättämiseen asti.

Ostohankkeissa konsultoimme kaupan liiketoiminnallisissa asioissa ja rahoituksessa. Yleensä järjestämmekin ostajalle rahoituksen osana palveluamme Saat kauttamme myös strategisten konsulttikumppaneidemme osaamista tarvittavissa teknisissä, operatiivisissa tai ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Strukturoitu rahoitus ja PPP-malli

Autamme kehittämään projekteja, jotka voidaan rahoittaa niiden omin vakuuksin. Näin saat pienennettyä hankkeen omistajien rahoitusriskiä ja tasevaikutuksia.

Projektisopimusten neuvottelemisen lisäksi valmistelemme projektiisi:

 • projektin rahoitusmuistion (Project Information Memorandum)
 • talousmallin
 • riskiarvioinnin ja -allokoinnin sekä
 • herkkyysanalyysin.

Lisäksi neuvomme rahoitusneuvotteluissa projektin lainanantajien kanssa ja koordinoimme lainanantajien projektin due diligence -selvityksen. Tarjoamme apua myös vakuutusten hankintaan.

Julkisen sektorin asiakkaitamme autamme selvittämään yksityisen sektorin rahoituksen käyttöä infrastruktuuri-investoinneissa sekä neuvomme PPP/PFI-rahoitteisissa sijoitusprojekteissa.

Projektikehitys

Konsultoimme ja tarvittaessa myös johdamme projektisi kehittämistä. Kaupallisen ja sopimusrakenteen laadimme siten, että saat projektillesi kilpailukykyisen rahoituksen.

Painotamme teknisen suunnittelun laatua ja tehokkuutta, joten huomioimme heti kehitysvaiheesta alkaen tulevan rakentamisvaiheen ja laitoksen käytön. Näin varmistamme, että voit saavuttaa niin projektisi budjetti- ja aikataulutavoitteet kuin laitoksen halutun suorituskyvyn ja että hankkeesi on myös ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdiltaan erinomainen.

Keskeisiä asioita projektikehityksessämme ovat:

 • projektin johtaminen kehitysvaiheessa ja rakentamisessa
 • hankkeen talousmallin laadinta
 • sopimusrakenteen määrittely ja laadinta
 • keskeiset projektisopimukset (mm. sähkön myynti, polttoaineen osto, laitoksen rakentaminen, käyttö- ja kunnossapito)
 • rahoitusrakenteen suunnittelu
 • projektin rahoitusmuistion laadinta (Project Information Memorandum)
 • hankkeen luvitus ja ympäristövaikutusten arvioinnit
 • riskien allokointi ja vakuutukset
 • rahoitussopimukset ja vakuudet.

Strateginen konsultointi

Haluatko ymmärtää energiamarkkinan tulevaisuutta, teknologioiden tuomia uusia mahdollisuuksia ja toisaalta regulaation vaikutuksia liiketoimintaanne? Käänny puoleemme.

Markkinaregulaatio on energia-alalla toimiville yrityksille keskeinen toimintaympäristöä määrittävä tekijä. Samalla kun uusiutuva, hajautettu energiantuotanto lisääntyy, digitalisaatio mahdollistaa sen, että kuluttajista tulee aktiivisia markkinaosapuolia: reaaliaikaisella kulutuksen säädöllä ja hajautetun energian tuotannolla aletaan käydä monenvälistä kauppaa. Tämä mullistaa perinteisen sähköyhtiön toimintaympäristön ja markkinasääntelyn.

Olemme tehneet lukuisia toimeksiantoja sähkön, lämmön ja kaasun siirron ja jakelun regulaatiosta, esimerkiksi sähkön jakelun ja kaukolämmön hinnoitteluanalyysejä sekä vesi- ja jätevesitariffiselvityksiä. Autamme mielellämme myös teitä hahmottamaan paremmin yrityksenne toimintaympäristöä.

Ota yhteyttä

Martti Lehtinen

Director

+358 50 371 9052 martti.lehtinen@elron.fi

Mikael Norrbäck

Director

+358 40 348 5563 mikael.norrback@elron.fi

Tuukka Lähde

Director

+358 50 347 5277 tuukka.lahde@elron.fi