Mekaniikka- ja valmistussuunnittelu

Palvelemme teollisen liiketoimintasi tarpeita monialaisilla suunnittelu- ja asiantuntijaratkaisuilla. Vastaamme koko tuotekehitysprojektistasi ideoinnista ja tuotesuunnittelusta tuotannonsuunnitteluun asti!

Metalli- ja teräsrakenteiden suunnittelu

Vahva osaamisemme eri suunnittelutoiminnoista mahdollistaa metalli- ja teräsrakenteiden sekä -osien suunnittelun kokonaistoimitukset.

Metalli- ja teräsrakenteiden suunnittelupalveluihimme kuuluvat tuotesuunnittelun ja piirustustuotannon lisäksi tekninen laskenta ja simulointi sekä työturvallisuuden palvelut. Kokonaisvaltaisten suunnitteluratkaisujemme avulla voit keskittyä liiketoimintaasi, kun saat kaikki palvelut tehokkaasti ja luotettavasti samalta toimittajalta, mukaan lukien myös projektinjohtamisen.

Suunnittelumme käsittää koko tuotekehitysprojektin elinkaareen liittyvät palvelut ideoinnista ja konseptisuunnittelusta tuotteen valmistukseen ja tuotannonsuunnitteluun saakka. Referenssiprojekteistamme löytyy pitkän historiamme ajalta eri suuruusluokan tuotteiden suunnittelua sydämen tukikomponenteista valtamerilaivoihin.

Erityisosaamistamme ovat teräshallien ja rakennusten runkorakenteet, hoitosillat ja tasot, portaikot, konetasot ja -alustat, koneiden ja laitteiden kannattimet ja muut erilliskomponentit, liikkuvien koneiden ja ajoneuvoteollisuuden tuotteet sekä tuotannon ja valmistuksen erikoiskoneet ja -laitteet.

Muovi- ja komposiitti­rakenteiden suunnittelu

Suunnittelemme muovi- ja komposiittirakenteita sekä -tuotteita korkean teknologian alojen tarpeisiin. Erityisosaamistamme on kestävyys- ja painovaatimuksiltaan haastavien rakenteiden suunnittelu.

Käänny puoleemme, kun haluat apua muovituotteiden mekaanisten osien tai sisärakenteiden ja kuoriosien suunnitteluun. Haastavimpia muovivaluteknologian suunnittelukohteitamme ovat olleet kuluttajaelektroniikka- ja puolustusteknologian tuotteet sekä lääkinnälliset laitteet.

Komposiittiosaamisessamme olemme keskittyneet hiilikuitupohjaisten teknologioiden hyödyntämiseen kestävyys- ja painovaatimuksiltaan optimoitavissa tuotteissa ja osissa. Olemme tehneet puolustusteknologia-alan asiakkaamme kanssa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa prepreg- ja smc-teknologioilla on tuotettu hiilikuituosia ja -rakenteita, jotka läpäisevät tiukat painovaatimukset ja kestävät myös tuotteisiin kohdistuvat äärimmäiset voimat. Vaativaa komposiittiosien suunnittelua olemme tehneet myös ilmailuteollisuuden asiakkaillemme.

Teemme komposiittirakenteiden korjaamiseen perehdyttäviä koulutuksia, minkä lisäksi tarjoamme muovi- ja komposiittiosien suunnitteluun tarkoitettuja analysointi- ja laskentapalveluita.

AM-rakenteiden suunnittelu

Optimoidun AM-rakenteen suunnitteluprosessi 

1.
Lähtökohta

Prosessin lähtökohtana on vanha rakenne tai konseptisuunnittelussa tuotettu malli.

2.
Topologiaoptimointi

Tässä prosessin vaiheessa huomioidaan kaikki optimoinnin kannalta merkittävät kuormitukset ja reunaehdot (lujuus, väsymiskestävyys, muodonmuutokset, ominaistaajuudet yms.) sekä päätetään optimoitava suure (yleensä massa).

3.
Optimoinnin tuloksen jatkosuunnittelu rakenteeksi

Suunnittelemme optimoiduista muodoista rakenteen, jossa on huomioitu valmistuksen ja jälkikäsittelyn vaatimukset sekä mahdolliset normien vaatimukset.

4.
Suunnitellun rakenteen verifiointi

Varmistamme lujuustarkastelujen ja mahdollisen prototyyppitestin avulla, että suunniteltu rakenne on vaatimusten mukainen.

Laitteistot ja komponentit

Layout-suunnittelu

Haluatko parantaa tuotantolaitoksesi käytettävyyttä tai kohentaa nykyisten tilojesi tehokkuutta ja turvallisuutta? Voimme toteuttaa sinulle tarpeidesi mukaisen layout-suunnitelman.

Hyvä layout-suunnittelu on perusta niin tuotannon turvallisuudelle ja tehokkuudelle kuin optimoidulle tilankäytöllekin. Laadukkaan suunnittelutyömme tuloksena koneet, laitteet ja prosessit on tuotantolaitoksessa sijoitettu toimivasti ja turvallisesti. Valmis suunnitelmamme optimoi sekä tuotannon tehokkuuden, materiaalivirtauksen että tilankäytön.

Layout-suunnittelun osaamisalueitamme ovat:

 • tuotantoprosessien, koneiden ja laitteiden asettamat tilavaatimukset
 • käyttöhyödykkeiden sijainti ja saatavuus (vesi, lämpö, paineilma, jne.)
 • tuotantotilan kokonaiskäytettävyys
 • materiaalivirtojen tehokkuus
 • käsittelytilat
 • kulkuväylät
 • huoltotilat
 • varastointialueet
 • 5S ja Lean.

Lue lisää palvelutarjonnastamme: Tehtaan layoutin kehitys

Kehitettävän tuotteen tuotanto  

Meiltä saat tuote- ja tuotannonsuunnittelun sekä tuotteen valmistuksen palvelut yhdestä paikasta. Keskittämällä eri suunnittelutoiminnot saavutat kustannustehokkuutta myös palveluiden hankinnassa.

Tuotannonsuunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme kattavat eri kokoluokan tuotantokoneet ja -laitteet aina yksittäisistä aputyökaluista vaativiin, eri suunnittelutoiminnot yhdistäviin kokonaisuuksiin saakka.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • tuotanto- ja valmistussuunnittelu
 • tuotekehitys
 • erikoiskoneet ja -laitteet
 • keskitetty suunnittelu

Lue lisää palvelutarjonnastamme:

Tuotantolinjat ja tehdassuunnittelu

Tarvitsetko asiantuntijaa tehdas- ja tuotantosuunnitteluun? Toteutamme tehdasprojekteja kustannustehokkaasti aina esisuunnittelusta valmiin tehtaan luovutukseen asti.

Tehdassuunnittelupalvelumme kattavat eri suunnittelutoiminnot prosessilaitoksista kappaletavarateollisuuteen. Teemme tehdassuunnittelua sekä kokonaan uusiin laitoksiin että olemassa olevien laitosten muutoksiin.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • prosessisuunnittelu
 • layout-suunnittelu
 • putkistosuunnittelu
 • teräsrakennesuunnittelu
 • HVAC
 • SIA
 • LVI
 • EPCM

Lue lisää palvelutarjonnastamme:

Työvälineet ja tuotannon erikoiskoneet ja -laitteet

Meillä on pitkä kokemus tuotannonsuunnittelun ja -kehityksen saralla. Olemme toteuttaneet onnistuneesti projekteja, joihin on kuulunut tuotannon ja valmistuksen erikoislaitteiden suunnittelua.

Meillä on kyky yhdistää tuote- ja tuotannonsuunnittelu toimivaksi kokonaisuudeksi tuotannon ja valmistuksen erikoiskoneiden ja -laitteiden suunnittelussa. Tämä näkyy konkreettisesti tuotantotehokkuuden ja tuottavuuden kasvamisena.

Laadukas projektinjohtamisemme sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme riippumattomuus laite- ja teknologiatoimittajista varmistavat joustavan, kustannustehokkaan ja optimoidun lopputuloksen projektissasi.

Osaamisemme kattaa mm. seuraavien laitekokonaisuuksien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut:

 • materiaalin käsittelylaitteet ja -työkalut
 • testipenkit
 • asennus- ja kokoonpanojigit
 • hitsausjigit
 • tuotannon erikoiskoneet
 • työlaitteet
 • ilmailuteollisuuden työkalut.

Ota yhteyttä

Jukka Turunen

Sales Manager

+358 50 4663 014 jukka.turunen@elomatic.com