Mekaniikka- ja valmistussuunnittelu

Palvelemme teollisen liiketoimintasi tarpeita monialaisilla suunnittelu- ja asiantuntijaratkaisuilla. Vastaamme koko tuotekehitysprojektistasi ideoinnista ja tuotesuunnittelusta tuotannonsuunnitteluun asti!

Teemme mekaniikka- ja valmistussuunnittelua erilaisille teollisuuden aloille yli viiden vuosikymmenen kokemuksella. Toimintamme on aina asiakaslähtöistä, jolloin suunnittelumme on täsmällistä, laadukasta ja luotettavaa. Autamme myös projektijohtamisessa, ja pystymme tuottamaan valmiita kokonaisratkaisuja liiketoimintasi kehittämiseksi. 

Meiltä voit tilata suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja erilaisille tuotekokonaisuuksille ja -rakenteille. Palveluihimme kuuluvat seuraavat osaamisalueet: ideointi ja esisuunnittelu, tuote- ja tuotantokonseptien laatiminen, materiaalivalinnat, tuotesuunnittelu ja piirustustuotanto, käytettävyyssuunnittelu ja teollinen muotoilu, simulointi ja tekniset analyysit, testaus, validointi ja prototyyppien luominen, valmistuksen ja tuotannon suunnittelu, asennusvalvonta ja toteutus sekä projektin hallinta ja johtaminen.

 • Tuotekehitysprojektin koko elinkaaren hallinta ja toteutus
 • Projektijohtaminen asiakasprojektin onnistumisen mahdollistajana
 • Monialainen osaaminen teollisuuden suunnittelutehtävissä

Metalli- ja teräsrakenteiden suunnittelu

Vahva osaamisemme eri suunnittelutoiminnoista mahdollistaa metalli- ja teräsrakenteiden sekä -osien suunnittelun kokonaistoimitukset.

Metalli- ja teräsrakenteiden suunnittelupalveluihimme kuuluvat tuotesuunnittelun ja piirustustuotannon lisäksi tekninen laskenta ja simulointi sekä työturvallisuuden palvelut. Kokonaisvaltaisten suunnitteluratkaisujemme avulla voit keskittyä liiketoimintaasi, kun saat kaikki palvelut tehokkaasti ja luotettavasti samalta toimittajalta, mukaan lukien myös projektinjohtamisen.

Suunnittelumme käsittää koko tuotekehitysprojektin elinkaareen liittyvät palvelut ideoinnista ja konseptisuunnittelusta tuotteen valmistukseen ja tuotannonsuunnitteluun saakka. Referenssiprojekteistamme löytyy pitkän historiamme ajalta eri suuruusluokan tuotteiden suunnittelua sydämen tukikomponenteista valtamerilaivoihin.

Erityisosaamistamme ovat teräshallien ja rakennusten runkorakenteet, hoitosillat ja tasot, portaikot, konetasot ja -alustat, koneiden ja laitteiden kannattimet ja muut erilliskomponentit, liikkuvien koneiden ja ajoneuvoteollisuuden tuotteet sekä tuotannon ja valmistuksen erikoiskoneet ja -laitteet.

Muovi- ja komposiitti­rakenteiden suunnittelu

Suunnittelemme muovi- ja komposiittirakenteita sekä -tuotteita korkean teknologian alojen tarpeisiin. Erityisosaamistamme on kestävyys- ja painovaatimuksiltaan haastavien rakenteiden suunnittelu.

Käänny puoleemme, kun haluat apua muovituotteiden mekaanisten osien tai sisärakenteiden ja kuoriosien suunnitteluun. Haastavimpia muovivaluteknologian suunnittelukohteitamme ovat olleet kuluttajaelektroniikka- ja puolustusteknologian tuotteet sekä lääkinnälliset laitteet.

Komposiittiosaamisessamme olemme keskittyneet hiilikuitupohjaisten teknologioiden hyödyntämiseen kestävyys- ja painovaatimuksiltaan optimoitavissa tuotteissa ja osissa. Olemme tehneet puolustusteknologia-alan asiakkaamme kanssa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa prepreg- ja smc-teknologioilla on tuotettu hiilikuituosia ja -rakenteita, jotka läpäisevät tiukat painovaatimukset ja kestävät myös tuotteisiin kohdistuvat äärimmäiset voimat. Vaativaa komposiittiosien suunnittelua olemme tehneet myös ilmailuteollisuuden asiakkaillemme.

Teemme komposiittirakenteiden korjaamiseen perehdyttäviä koulutuksia, minkä lisäksi tarjoamme muovi- ja komposiittiosien suunnitteluun tarkoitettuja analysointi- ja laskentapalveluita.

AM-rakenteiden suunnittelu

AM-rakenteiden suunnittelun avulla autamme sinua säästämään massaa, energiaa ja kustannuksia niin koneissa kuin laitteissa.

Lisäävä valmistus (Additive Manufacturing, AM) mahdollistaa lujuus- ja virtausoptimoitujen rakenteiden ja osien valmistamisen. Suunnittelemalla optimoituja rakenteita autamme sinua säästämään sekä materiaalin että energian käytössä ja usein jopa valmistuskustannuksissakin. Olemme tutkineet erityisesti suurien rakenteiden (>1 m) suunnittelua ja optimointia AM-teknologioita varten.

Tulostuskumppaneidemme kanssa voimme tarjota osien ja rakenteiden kokonaistoimituksia tai nopeita prototyyppejä tuotekehitysprojekteihin. Kun osia voidaan yhdistää jo valmistuksessa, räätälöityjen rakenteiden toimitusaika lyhenee ja osien määrä sekä kokoonpanotyö vähenevät. Materiaalivaihtoehtoja on sekä metalleissa että polymeereissä useita, ja tulostaminen voidaan tarvittaessa tehdä lähellä käyttö- tai kokoonpanopaikkaa.

Kehitämme suomalaista AM-osaamista yhdessä muiden jäsenyritysten kanssa 3D-tulostamisen ekosysteemissä FAME.

 • Lujuus- ja virtausoptimoidut rakenteet ovat entistä edullisempia valmistaa, ja AM-teknologioiden myötä myös täysin uudet innovaatiot ovat mahdollisia.
 • AM-valmistus huoltokohteissa sekä varaosien ja työkalujen paikallinen valmistus lyhentävät seisakkeja ja parantavat myös kunnossapidon hallintaa.
 • Valmistuksen kilpailutus helpottuu ja sitoutuminen erikoisvalmistusmenetelmiin vähenee.
 • Hybridirakenteissa valmistuskustannuksia voidaan optimoida yhdistämällä AM-teknologia perinteisiin valmistusmenetelmiin ja hyödyntämällä halvempia ja kalliimpia materiaaleja ominaisuuksien mukaan.

Optimoidun AM-rakenteen suunnitteluprosessi 

1.
Lähtökohta

Prosessin lähtökohtana on vanha rakenne tai konseptisuunnittelussa tuotettu malli.

2.
Topologiaoptimointi

Tässä prosessin vaiheessa huomioidaan kaikki optimoinnin kannalta merkittävät kuormitukset ja reunaehdot (lujuus, väsymiskestävyys, muodonmuutokset, ominaistaajuudet yms.) sekä päätetään optimoitava suure (yleensä massa).

3.
Optimoinnin tuloksen jatkosuunnittelu rakenteeksi

Suunnittelemme optimoiduista muodoista rakenteen, jossa on huomioitu valmistuksen ja jälkikäsittelyn vaatimukset sekä mahdolliset normien vaatimukset.

4.
Suunnitellun rakenteen verifiointi

Varmistamme lujuustarkastelujen ja mahdollisen prototyyppitestin avulla, että suunniteltu rakenne on vaatimusten mukainen.

Laitteistot ja komponentit

Tarvitsetko asiantuntemusta tuotantolaitoksen laitteistojen suunnittelussa tai hankinnoissa? Monialaisen osaamisemme avulla toteutamme vaativiakin teollisuuden laitteisto- ja komponenttiprojekteja.

 • Laitekokonaisuuksien toiminnallisuuden tuntemus
 • Materiaalivalinnat
 • Tekninen suunnittelu
 • Dokumentointi
 • Haastavien laitekokonaisuuksien valmistuksen hallinta.

Meiltä voit tilata kaikki tuotantolaitoksen muutoksiin ja elinkaaren hallintaan liittyvät suunnittelutyöt. Meillä on kokemusta erityisesti haastavien kokonaisuuksien hallinnasta, joissa on mukana useita suunnittelutoimintoja.

Tyypillisiä projektejamme ovat laitteiston tai prosessin siirto tuotantolaitoksessa tai muu laitteiston muokkaus. Usein projekti sisältää mm. laserskannausta, layout-suunnittelua, olemassa olevien rakenteiden mallinnusta, mekaniikkasuunnittelua, sähkö- ja automaatiosuunnittelua, prosessisuunnittelua, hankintojen konsultointia, tuotannon simulointia sekä projektijohtamista.

Toteutamme laitteistosuunnittelua myös EPCM-mallilla, jolloin projektinhallinnan organisointi ja toteutus ei kuormita organisaatiotasi. Tällä toimintamallilla mahdollistamme vaivattoman toimituksen silloinkin, kun teknologia asettaa toteutukselle erityisvaatimuksia.

Layout-suunnittelu

Haluatko parantaa tuotantolaitoksesi käytettävyyttä tai kohentaa nykyisten tilojesi tehokkuutta ja turvallisuutta? Voimme toteuttaa sinulle tarpeidesi mukaisen layout-suunnitelman.

Hyvä layout-suunnittelu on perusta niin tuotannon turvallisuudelle ja tehokkuudelle kuin optimoidulle tilankäytöllekin. Laadukkaan suunnittelutyömme tuloksena koneet, laitteet ja prosessit on tuotantolaitoksessa sijoitettu toimivasti ja turvallisesti. Valmis suunnitelmamme optimoi sekä tuotannon tehokkuuden, materiaalivirtauksen että tilankäytön.

Layout-suunnittelun osaamisalueitamme ovat:

 • tuotantoprosessien, koneiden ja laitteiden asettamat tilavaatimukset
 • käyttöhyödykkeiden sijainti ja saatavuus (vesi, lämpö, paineilma, jne.)
 • tuotantotilan kokonaiskäytettävyys
 • materiaalivirtojen tehokkuus
 • käsittelytilat
 • kulkuväylät
 • huoltotilat
 • varastointialueet
 • 5S ja Lean.

Lue lisää palvelutarjonnastamme: Tehtaan layoutin kehitys

Kehitettävän tuotteen tuotanto  

Meiltä saat tuote- ja tuotannonsuunnittelun sekä tuotteen valmistuksen palvelut yhdestä paikasta. Keskittämällä eri suunnittelutoiminnot saavutat kustannustehokkuutta myös palveluiden hankinnassa.

Tuotannonsuunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme kattavat eri kokoluokan tuotantokoneet ja -laitteet aina yksittäisistä aputyökaluista vaativiin, eri suunnittelutoiminnot yhdistäviin kokonaisuuksiin saakka.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • tuotanto- ja valmistussuunnittelu
 • tuotekehitys
 • erikoiskoneet ja -laitteet
 • keskitetty suunnittelu

Lue lisää palvelutarjonnastamme:

Tuotantolinjat ja tehdassuunnittelu

Tarvitsetko asiantuntijaa tehdas- ja tuotantosuunnitteluun? Toteutamme tehdasprojekteja kustannustehokkaasti aina esisuunnittelusta valmiin tehtaan luovutukseen asti.

Tehdassuunnittelupalvelumme kattavat eri suunnittelutoiminnot prosessilaitoksista kappaletavarateollisuuteen. Teemme tehdassuunnittelua sekä kokonaan uusiin laitoksiin että olemassa olevien laitosten muutoksiin.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • prosessisuunnittelu
 • layout-suunnittelu
 • putkistosuunnittelu
 • teräsrakennesuunnittelu
 • HVAC
 • SIA
 • LVI
 • EPCM

Lue lisää palvelutarjonnastamme:

Työvälineet ja tuotannon erikoiskoneet ja -laitteet

Meillä on pitkä kokemus tuotannonsuunnittelun ja -kehityksen saralla. Olemme toteuttaneet onnistuneesti projekteja, joihin on kuulunut tuotannon ja valmistuksen erikoislaitteiden suunnittelua.

Meillä on kyky yhdistää tuote- ja tuotannonsuunnittelu toimivaksi kokonaisuudeksi tuotannon ja valmistuksen erikoiskoneiden ja -laitteiden suunnittelussa. Tämä näkyy konkreettisesti tuotantotehokkuuden ja tuottavuuden kasvamisena.

Laadukas projektinjohtamisemme sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme riippumattomuus laite- ja teknologiatoimittajista varmistavat joustavan, kustannustehokkaan ja optimoidun lopputuloksen projektissasi.

Osaamisemme kattaa mm. seuraavien laitekokonaisuuksien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut:

 • materiaalin käsittelylaitteet ja -työkalut
 • testipenkit
 • asennus- ja kokoonpanojigit
 • hitsausjigit
 • tuotannon erikoiskoneet
 • työlaitteet
 • ilmailuteollisuuden työkalut.

Ota yhteyttä

Jukka Turunen

Sales Manager

+358504663014 jukka.turunen@elomatic.com