Vastuullisuus

Haluamme toimia eettisesti oikein ja kestävällä tavalla. Olemme merkittävä toimija alallamme, joten meillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimialan kehittäjänä.

Tavoitteenamme on olla vastuullinen kumppani ympäristön ja ihmisten hyvinvointia lisäävien ratkaisujen suunnittelijana. Vakavaraisena yrityksenä pystymme toimimaan pitkäjänteisesti tämän tavoitteen edistämiseksi.

Vastuullisuus lähtee jokaisesta Elomaticin työntekijästä, ja edellytämme samanlaista toimintatapaa myös kumppaneiltamme.

Vaikutamme kestävään kehitykseen jokapäiväisellä suunnittelutyöllämme

Haluamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden yhteiskuntaa, joka perustuu puhtaaseen energiantuotantoon sekä energian ja raaka-aineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Autamme asiakkaitamme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja kehitämme jatkuvasti uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Sitoudumme myös vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvaa energiankulutusta, tuottamamme jätteen määrää sekä aiheuttamiamme kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue lisää 

Huomioimme eri sidosryhmät

Työntekijät ovat keskeinen menestystekijämme ja kohtelemme heitä sen mukaisesti. Pyrimme huomioimaan työn ja muun elämän välillä tarvittavan tasapainon sekä tunnistamaan työn kuormitustekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Meille on tärkeää, että kohtelemme kaikkia ihmisiä tasapuolisesti.

Toimintamme tarkoituksena on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä. Siksi varmistamme, että noudatamme asiakkaillemme tekemiämme lupauksia, ja kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja tuottaaksemme heille yhä enemmän arvoa. Vaalimme hyviä suhteita myös ympäröivään yhteiskuntaan, ja osallistumme aktiivisesti koko toimialamme kehittämiseen.

Lue lisää 

Suojaamme yksityisyyttä ja liikesalaisuuksia

Olemme sitoutuneita noudattamaan hyvää asiakas- ja henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytäntöjä sekä sovellettavaa lainsäädäntöä. Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain silloin, kun se on toimintamme kannalta perusteltua. Kun emme enää tarvitse niitä, hävitämme ne tietosuojapolitiikkamme mukaisesti.

Tietoturvaa toteutamme noudattamalla sisäisiä ohjeistuksia ja varmistamalla tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Pidämme tietoverkkomme ja palvelumme ajan tasalla, ja huolehdimme henkilökuntamme tietoturvaosaamisen ajantasaisuudesta. Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamukselliset tiedot luokittelemme ja suojaamme, emmekä luovuta näitä tietoja muualle.

Vältämme eturistiriitoja ja viestimme luotettavasti

Henkilökohtainen etumme ei vaikuta päätöksiimme. Vältämme eturistiriitoja, jotka voivat heikentää harkintakykyämme liiketoiminnassamme. Emme myöskään osallistu työssä tai sen ulkopuolella sellaiseen toimintaan, josta voi olla haittaa Elomaticin tai asiakkaidemme maineelle.

Viestintämme perusperiaatteita ovat luotettavuus, avoimuus, tasa-arvoisuus, läpinäkyvyys ja oikea-aikaisuus. Huomioimme kaikessa viestinnässämme lait, viranomaissäännökset ja omat ohjeistuksemme.

Reagoimme eettisiin rikkomuksiin

Elomaticilla on kirjallinen menettelytapa, jonka avulla työntekijämme voivat ilmoittaa syrjinnästä, eettisistä rikkomuksista, ankarasta kohtelusta tai muista ongelmista ilman epäsuotuisia seuraamuksia. Liiketoimintakumppaneita ja muita sidosryhmiä kehotamme ilmoittamaan konsernin johdolle, jos he epäilevät, että joku rikkoo lakia tai Elomaticin eettisiä periaatteita.

Käytössämme on prosessi raportoitujen eettisten ja lainsäädännöllisten rikkomusten selvittämiseksi ja kurinpitotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tutkimme kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät huolet tarkasti, anonyymisti ja oikeudenmukaisesti vakiintuneita menettelyjä käyttäen. Emme suvaitse kostotoimia henkilöille, jotka kertovat asiattomasta toiminnasta.

FIBS logo