Skaalaaminen

Haluamme nopeuttaa biotaloutta ja kiertotaloutta edistävien teollisuushankkeiden toteutusta. Tärkeä työkalu tässä työssä on kehittämämme skaalausmalli.

Määrittelemme skaalaamisen laajaksi joukoksi toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan liiketoimintojen nykyistä tasoa. Teknologiset ratkaisut, prosessien käytettävyys, riskienhallinta ja liiketoimintamallit voivat kaikki olla skaalauksen kohteena. Loppujen lopuksi skaalaamisen onnistuminen riippuu kuitenkin liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä.

Kehittämämme skaalausmalli tukee sinua skaalaamisen jokaisessa vaiheessa. Se perustuu syvälliseen asiantuntemukseemme: olemme skaalanneet onnistuneesti lukuisia projekteja eri teollisuudenaloilla.

Skaalausmallimme auttaa erityisesti skaalausprosessisi riskinhallinnassa.

Onnistuneen skaalaamisen vaiheet

Skaalausmallimme on jaettu seuraaviin kuuteen vaiheeseen:

Scale Up Phases
Ideointi

Toisaalta idea on kaikki kaikessa – ja toisaalta se ei ole vielä mitään. Tässä vaiheessa tulisi olla tilaa luovuudelle ja joustaville tavoille siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Kokeet

Laboratoriokokeet tarjoavat tietoa ilmiöistä ja alkavat määrittää parametrejä ja mahdollisuuksia. Idean toteutettavuus alkaa hahmottua teoreettisen tiedon ja matemaattisten simulointien kautta.

Pilotointi

Tässä vaiheessa painopiste siirtyy teknologisiin ratkaisuihin ja teollisen tuotannon vaatimuksiin. Konseptin on oltava selvästi muotoiltu, jotta varmistetaan rahoitus demovaihetta varten.

Demovaihe

Demovaihe lisää ymmärrystä siitä, miten teollisen mittakaavan tuotanto toimii, etenkin prosessin automatisoinnin näkökulmasta. Lisäksi tämä vaihe parantaa tuotteen laatua ja muita ominaisuuksia käyttäjien tarpeet optimaalisesti huomioiden.

Kaupallinen vaihe

Tämän vaiheen konsepti osoittaa, että idea on sekä taloudellisesti että teknisesti toimiva. Tuotetta viimeistellään edelleen, ja tuotannosta tehdään sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Monistaminen

Kaupallisen tason laitosten skaalaaminen maailmanlaajuiseen mittakaavaan on käytännössä liiketoiminnan kehittämistä. Tuotanto- ja investointikonseptit hiotaan tässä vaiheessa lopulliseen muotoonsa.

Miksi skaalaamisessa on tärkeää edetä hallitusti?

Hallittu skaalaaminen tarjoaa useita etuja koko projektin aikana:

  • Sen ansiosta luovuutta voidaan hyödyntää hallitusti projektin eri vaiheissa.
  • Sen avulla varmistetaan riittävä rahoitus jokaiselle skaalauksen vaiheelle.
  • Se helpottaa toiminnallisten ja teknologisten ratkaisujen löytämistä.
  • Se vahvistaa hallittua toteutusta aikataulun ja kustannusarvioiden mukaisesti jokaisessa projektin vaiheessa.
  • Viimeisenä muttei vähäisimpänä, hallittu skaalaaminen mahdollistaa projektiriskien hallinnan kattaen henkilöihin ja ympäristöön liittyvän sekä prosessiturvallisuuden.

Tarjoamme vankan kokemuksen tuomaa tukea

Pystymme tukemaan teitä skaalaamisen kaikissa vaiheissa. Alussa konsulttimme auttavat teitä hiomaan ideaanne ja kehittämään tarvittavat komponentit viedäksenne sen eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi hienosäädämme ideaa pilotti- ja demovaiheita varten, jotta siitä tulee houkuttelevampi rahoittajille ja eri sidosryhmille. Tässä voimme hyödyntää laajaa teknistä osaamistamme yhdistettynä teidän asiantuntemukseenne.

Kaupallisessa vaiheessa voit luottaa syvään ymmärrykseemme projektinhallinnasta ja toteutuksesta. Määrittelemme kriittiset elementit projektinne eri vaiheille, ja te voitte keskittyä liiketoimintamallinne kehittämiseen.

Varaa tapaaminen kanssamme, jotta voimme keskustella tarkemmin erityistarpeistanne ja tavoitteistanne!

Ota yhteyttä

Teemu turunen

Business Development Director

+358 400 379 940 teemu.turunen@elomatic.com

Haluatko tietää lisää? Tutustu myös näihin artikkeleihin:

Artikkeli
7 vinkkiä teolliseen skaalaamiseen – näistä kollegasikin hyötyvät

Teolliseen skaalaamiseen kuuluvat kaikki toimenpiteet, joita startup-yritys tekee nostaakseen toimintaansa seuraavalle tasolle: teknologisia ratkaisuja, prosessiteknologiaa ja liiketoimintamalleja voidaan kaikkia skaalata ylöspäin. Oleellista on tietää, mitä toimenpiteitä ja tuotoksia tarvitaan kussakin skaalauksen vaiheessa.

Referenssi
Elomatic on ollut Infinited Fiber Companyn maailmanluokan luottokumppani

Elomatic on ollut vahvasti mukana Infinited Fiber Companyn pilottilaitosten rakentamisessa ja kehittämisessä. Yritys on auttanut esimerkiksi valitsemaan laitteita eri prosessikohtiin ja konsultoinut, miten niitä kannattaa yhdistää.

Refernssi
Elomatic kehitti VTT:n biopohjaiselle kelmulle tuotantolinjaston

VTT:n kehittämä läpinäkyvä selluloosakalvo on muoviin verrattuna ilmastoystävällisempi ratkaisu, jonka avulla selätetään monta muoviin liittyvää haastetta. Ratkaisun kehitystyö ei olisi onnistunut ilman Elomaticin asiantuntemusta: toteutimme uusiutuvan kalvon valmistukseen tarvittavan tuotantolinjaston.

Elomatic Voices
Teemu Turunen

Työntekijämme ovat avain menestykseemme, ja kohtelemme heitä kunnioituksella. Kuule niiltä, jotka tietävät sen parhaiten – tässä on yksi tarina Teemu Turuselta, joka työskentelee tällä hetkellä liiketoiminnan kehitysjohtajana Elomaticilla.