Matkalla kohti hiilineutraaliutta

Haluatko löytää oikean keinon kalustosi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen? Meillä on vahvaa asiantuntemusta laivojen energiatehokkuuden parantamisesta kustannustehokkaimmalla tavalla.

Laivan koneistoratkaisu on keskiössä merenkulun hiilidioksidipäästöissä. Meillä on vankkaa kokemusta konejärjestelmien ja -huoneiden suunnittelusta, ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on painopistealueemme.

IMO:n asettamien päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävä kaikkia keinoja. Uudet polttoaineet sekä energiansäästöjärjestelmät ja päästöjen vähentämistekniikat on arvioitava, kun etsitään kustannustehokkainta tietä pitkän aikavälin ratkaisuun.

Energiatehokkuus lisää laivojen polttoainetaloutta. Uusien polttoaineiden, kuten ammoniakin ja metanolin, kanssa se on vieläkin tärkeämpää polttoaineen hinnan vuoksi, mutta myös varastojen pitämiseksi kohtuullisina näillä alhaisen energiatiheyden polttoaineilla. Paras ratkaisu riippuu aluksen toimintaprofiilista.

SOX-pesurihankkeissa painopiste on uusissa polttoaineissa ja energiaa säästävissä teknologioissa. Myös virranhallinta on tärkeää, usein täydennettynä akulla. Tuulta voidaan käyttää WASP-ratkaisuna. Meillä on kokemusta kaikista näistä teknologioista.

 • merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 • virranhallinta ja akut
 • Energiaa säästävät ratkaisut
 • Polttoaineena vety, ammoniakki tai metanoli
 • Täysin sähköistetyt toiminnot

Hydrodynaaminen energiatehokkuus

Haluatko parantaa aluksen energiatehokkuutta? Mahdollistamme tämän hienosäätämällä rungon ja sen osien muotoa tai lisäämällä hydrodynaamisia ominaisuuksia.

 • Virtauslaskenta – helppo tapa analysoida potentiaaliset energiasäästöt
 • Lyhyt takaisinmaksuaika (ROI) pienillä muutoksilla

Aluksen hydrodynaaminen suorituskyky on energiatehokkaan toiminnan keskiössä. Alati tiukentuvien ympäristösäännösten vuoksi tämän huomioiminen on entistäkin tärkeämpää. Parannamme aluksen hydrodynaamista suorituskykyä eri tavoin, sillä jokainen alus on uniikki tapaus erilaisine energiansäästömahdollisuuksineen.

Potentiaalisimpien vaihtoehtojen analysoinnissa ja arvioinnissa voimme hyödyntää esimerkiksi virtauslaskentaa kvantitatiivisessa analyysissä. Käytössämme on tehokas laskentaklusteri, ja laskentatiimimme työskentelee yhteistyössä hydrodynamiikan asiantuntijoiden kanssa. Voimme toteuttaa virtauslaskennat täydessä laajuudessa, joten saat ehdotetuista mahdollisuuksista luotettavat tulokset.

Laskelmien avulla hyödylliset muutokset voidaan toteuttaa matalilla kustannuksilla, mikä tarkoittaa lyhyttä takaisinmaksuaikaa (ROI). Tämä takaa kilpailukykyisen toiminnan ja matalammat päästöt.

Vaiheistus

 1. Tutkimus laivan suorituskyvystä ja erilaisten energiatehokkaiden teknologioiden potentiaalista
 2. Virtauslaskenta-analyysi potentiaalisista energiatehokkuusteknologioista, kuten:
 • trimmauksen optimointi
 • vakaaja
 • bulbin muokkaus
 • peräsinbulbi
 • Ilmavoitelujärjestelmä (ALS)
 • evävakainten taskujen optimointi
 1. Elogridin potentiaali virtauslaskennan avulla: polttoainesäästöjä ja parempi työntövoima

Uudet polttoaineet

Koko merenkulkuala on siirtymässä fossiilisista polttoaineista kohti polttoaineita, jotka eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Autamme sinua siirtymään kohti hiilineutraalia toimintaa ja valitsemaan optimaalisen polttoaineen.

 • Tavoitteemme on tehdä laivoista hiilineutraaleita
 • Oikean polttoaineen valinta riippuu operointiprofiilista
 • Tulevaisuudessa käytetään erilaisia polttoaineita
 • Tulevaisuuden laivat täytyy sopeuttaa erilaisten polttoaineiden käyttöön

Suoritamme polttoaineen hiilidioksidipäästöjen tutkimukset arvoketjuanalyysin avulla. Aluksen operointiprofiili ja matka sekä ympäristöolosuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä sopivimman vaihtoehtoisen polttoaineen valinnassa. Nämä tiedot pitkälti määrittävät valittavan polttoaineen. On myös tärkeää huomioida polttoaineen saatavuus – sekä nyt että tulevaisuudessa.

Vety on yksi vaihtoehto, mutta se ei aina ole kaikkein käytännöllisin valita, sillä vetyä on hankala varastoida ja se vie paljon tilaa. Se vaatii myös erittäin korkean paineen tai matalan lämpötilan.

Ammoniakkia tai metanolia on helpompi käsitellä, mutta ne ovat hiilineutraaleita vain, jos tuotanto perustuu vihreään energiaan. Meidän näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa käytetään paljon erilaisia polttoaineita, ja paras vaihtoehto riippuu aina toiminta-alueesta ja aluksen operointiprofiilista.

Vaiheistus

1.
Määrittelemme polkusi kohti hiilineutraalia merenkulkua
2.
Toiminnallesi sopivimman polttoainevaihtoehdon löytäminen
3.
Toiminnallesi valitun polttoaineen käytön konseptisuunnittelu
4.
Yksittäisten laivojen suunnittelu valitulla polttoainetyypillä

Energiansäästö ja päästöjen rajoitus

Voimme tutkia ja ehdottaa erilaisia energiatehokkaita ratkaisuja energiantuotantoon ja teknologioita, jotka parantavat energiansäästömahdollisuuksia.

 • Vaihtoehtoisten polttoaineiden kartoittaminen
 • Akkuyksiköt huipuntasaukseen
 • Energiansäästölaitteiden kartoittaminen
 • Eri teknologioiden simuloinnit ja optimoinnit
 • Toimintaolosuhteiden kartoitus ja järjestelmien mitoitus kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden kannalta, esim. LVI

Energiansäästöä saavutetaan tehokkaalla energiantuotannolla ja matalalla energian kulutuksella. Simulaatio on avainasemassa, kun tutkimme energiansäästöpotentiaalia ja valitsemme parasta strategiaa. Kulutusta eniten aiheuttavien laitteiden ja toimintojen energiansäästöpotentiaalin tunnistamien on ratkaisevan tärkeää. Hienosäädämme ja optimoimme energiantuotannon tarpeesi aluksen operointiprofiilin perusteella.

Energiantuotannossa keskitymme energian hallintaan. Voimme ennestään parantaa energiatehokkuutta hukkalämmön talteenotolla tai energiavirran optimointia sivuvirtoja hyödyntämällä.

Miten siis tunnistamme, missä suurin kulutus tapahtuu? Aloitamme sähkötasapainolaskelmilla ja vahvistamme ne aluksen todellista toimintaa vasten. Näin saamme selville, mihin laitteisiin ja toimintoihin meidän kannattaa keskittyä ensimmäisenä.

Yllä mainittujen analyysien ja simulaatioiden avulla kartoitamme polun kohti matalampia päästöjä. Näin takaamme, että toimintasi on kustannustehokasta ja kilpailukykyistä.

Vaiheistus

1.
Päästöpolitiikan ja energiansäästön strategian ja tavoitteen määrittely
2.
Mahdollisten teknologioiden kartoitus
3.
Valittujen teknologioiden konseptisuunnittelu
4.
Suunnittelutyöt aluksella

Säännösten mukaisuuden varmistaminen (EEDI, EEXI- ja CII)

Haluatko pysyä ajan tasalla IMO:n kiristyvistä ympäristösäännöksistä ja aluksen energiatehokkuuskriteereistä? Kokeneiden ammattilaistemme avulla voit luoda säännösten noudattamisen strategian, jonka avulla vaatimusten noudattaminen helpottuu.

 • Indeksien laskenta (EEDI/EEXI, CII)
 • Päästöjen hallinta ja energiatehokkuus
 • Elogrid
 • Uudenlaiset polttoaineet

Asiantuntemuksemme avulla voit keskittyä energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön ja päästöjen rajoittamiseen. EEDI (Energy Efficiency Design Index) ja EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) määrittelevät sen, miten aluksen voimanlähde on suunniteltu olemassa olevaan aluskantaan verrattuna, kun taas CII (Carbon Intensity Indicator) kertoo sen, miten energiatehokkaasti alusta on operoitu. EEXI:n ja EEDI:n avulla tarjoamme sinulle erilaisia vaihtoehtoja, jotka sitten toteutetaan CII:ssä.

Voimme parantaa indeksejä ja indikaattoreita parantamalla aluksen hydrodynamiikkaa ja toisaalta työstämällä koneiston energiatehokkuutta. Kun EEDI, EEXI ja CII on suunniteltu vähentämään päästöjä, pääsee aluksen omistaja hyödytymään energiatehokkaista toiminnoista.

Vaiheistus

1.
Säännösten noudattaminen: EEDI/EEXI, CII
2.
Aluksen energiatehokkuuden arviointi
3.
Energiatehokkuuden parannusstrategian luonti
4.
Tehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen

Ota yhteyttä

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358405011414 antti.yrjanainen@elomatic.com