Tuotesuunnittelu ja -kehitys

Tarjoamme ratkaisuja tuotteiden, laitteiden, koneiden, konejärjestelmien sekä tuotannon suunnittelu- ja kehitystarpeisiin.

Palvelemme monipuolisella osaamisella suunnittelu- ja kehityshankkeissa. Toteutamme niin suunnittelun ja palveluiden yksittäisiä toimituksia kuin mittavia kehityshankkeita projektinjohtopalveluineen.

Meille on tärkeää ymmärtää toimintaanne, palveluitanne ja tuotteitanne, jolloin voimme tuottaa tarpeenne huomioivia ratkaisuja. Meille on myös tärkeää ymmärtää verkostoanne niin, että voimme toimia vastuullisesti ihmisille ja ympäristölle hyvinvointia tuottavalla tavalla. 

Autamme innovaatioiden luomisessa ja ratkaisujen patentoimisessa. Teemme luovaa suunnittelua, tuotekonsepteja, kone- ja mekaniikkasuunnittelua, teollista muotoilua, teknistä laskentaa, UI- ja UX-suunnittelua ja monialaista yhteistyötä, jotta voit toteuttaa ideasi ja viedä ne tuotantoon ja markkinoille. 

Mekaniikka- ja valmistussuunnittelu

Palvelemme teollisen liiketoimintasi tarpeita suunnittelu- ja asiantuntijaratkaisuilla. Vastaamme koko tuotekehitysprojektistasi ideoinnista ja tuotesuunnittelusta tuotannonsuunnitteluun asti.

Teemme mekaniikka- ja valmistussuunnittelua erilaisille teollisuuden aloille yli viiden vuosikymmenen kokemuksella. Toimintamme on aina asiakaslähtöistä, jolloin suunnittelumme on täsmällistä, laadukasta ja luotettavaa. Autamme myös projektijohtamisessa, ja pystymme tuottamaan valmiita kokonaisratkaisuja liiketoimintasi kehittämiseksi. 

Meiltä voit tilata suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja erilaisille tuotekokonaisuuksille ja -rakenteille. Palveluihimme kuuluvat seuraavat osaamisalueet: ideointi ja esisuunnittelu, tuote- ja tuotantokonseptien laatiminen, materiaalivalinnat, tuotesuunnittelu ja piirustustuotanto, käytettävyyssuunnittelu ja teollinen muotoilu, simulointi ja tekniset analyysit, testaus, validointi ja prototyyppien luominen, valmistuksen ja tuotannon suunnittelu, asennusvalvonta ja toteutus sekä projektin hallinta ja johtaminen.

Tuotekehitys

Autamme kehittämään tuotteen ideasta tuotannon kautta markkinoille. Tiimiimme kuuluu kokeneita suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntijoita.

Autamme tuotekehityksessä tuotteen ensimmäisestä ajatuksesta ja ideasta kaupallistamiseen saakka. Varmistamme kehityshankkeiden onnistumisen monialaisella työllä, ja huolehdimme aikataulussa ja budjetissa pysymisestä projektijohtamisella, simuloinnilla ja systemaattisella kehitysprosessillamme. 

Teemme kehityshankkeissa luovaa ideointia ja ongelmanratkaisua, tuotekonsepteja, teollista muotoilua, mekaniikkasuunnittelua, teknistä laskentaa, käytettävyyden suunnittelua ja tuotannon työvälinesuunnittelua.

Jotta voimme onnistua tuotekehitystyössä, meille on tärkeää ymmärtää teitä ja sidosryhmiänne. Meille on myös tärkeää toimia vastuullisesti ihmisille ja ympäristölle hyvinvointia tuottavalla tavalla.   

Osana tuotekehityshankkeita huolehdimme oikeudellisista seikoista, kuten patentoinnista ja muista suojausmekanismeista. Yhteistyö kanssamme on vaivatonta, sillä toteutamme ja toimitamme tuotekehityksen yhdellä sopimuksella.

Tukipalvelut

Mekaniikka- ja valmistussuunnittelun lisäksi pystymme tukemaan onnistumistanne kehityshankkeissa ja suunnitteluratkaisuissa laajalla kirjolla erilaisia tukipalveluita, kuten teknisellä laskennalla.

Toteutamme kuluttaja- ja ammattilaistuotteisiin, laitteisiin, koneisiin, konejärjestelmiin ja tuotantoon kohdistuvaa suunnittelua ja palveluja yksittäisistä toimituksista mittaviin kehityshankkeisiin.

Mekaniikka- ja valmistussuunnittelupalvelujen rinnalla tarjoamme laajan kirjon materiaaliteknologiaan, kestävään suunnitteluun, tekniseen laskentaan, turvallisuuteen, sähkö-, automaatio- ja elektroniikkasuunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin, teolliseen muotoiluun, immateriaalioikeuksiin, prototyyppeihin, graafiseen suunnitteluun, käytettävyyteen, visualisointiin, hankintaan ja projektinjohtoon liittyviä palveluja.

Asiakaslähtöisen ja joustavan toimintamme avulla löydämme tarpeisiisi sopivan osaamisen ja toimintamallit.

Ratkaisut

Oletko hakemassa uusia ratkaisuja tuotteille, tuotannolle tai liiketoiminnalle? Tarjoamme kokemusta ja asiantuntijuutta vastata eri toimialoja koskeviin haasteisiin, oli kyseessä sitten kone, palvelu tai tehdas.

Meille on tärkeää ymmärtää, millaisessa maailmassa ja markkinoilla asiakkaamme toimivat nyt ja tulevaisuudessa, niin teknologia- ja liiketoiminta- kuin ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmasta. Kokemuksen myötä olemme kehittäneet asiantuntijuuttamme ja toimintatapojamme palvelemaan mahdollisimman asiakkaidemme toimintaan liittyvissä haasteissa.

Valjastamme sopivat asiantuntijat ratkaisemaan haasteitasi, rakennamme toimintaanne sopivan yhteistyömallin ja tarjoamme käyttöönne systemaattisen kehitysprosessin ja projektijohtamisen, joilla luomme varmuutta suunnittelu- ja kehityshaasteiden onnistumiselle.

Tarjoamme ratkaisuja seuraaville toimialoille: sellu ja paperi, teollisuuskoneet ja -laitteet, kuljetus ja nostolaitteet, ilmailu, kaivos- ja materiaalinkäsittely, energia ja voimansiirto, sähkötekniikka, kuluttajatuotteet, ympäristöteknologia, lääketiede, merenkulku ja innovaatiokehitys.