Varustamot

Autamme teitä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja aluksiinne ja minimoimaan niiden ympäristövaikutuksia sekä operointikustannuksia.

Autamme teitä liiketoimintahaasteissamme pitkän kokemuksemme tuomalla osaamisella. Esimerkiksi Elogrid-ratkaisumme vähentää merkittävästi laivan kulkuvastusta ja polttoaineen kulutusta. Teemme projekteja pienistä konsultointitehtävistä kokonaisvaltaisiin laivasuunnitteluprojekteihin. Osaamisalueemme on laaja aina hydrodynamiikasta ja koneistoratkaisuista käytettävyyteen asti.

Meillä on erikoisosaamista uusista polttoaineista, kuten vihreästä vedystä, ammoniakista ja metanolista. Voimme tutkia esimerkiksi polttoaineen saatavuutta tai vaihtoehtoisia koneistoratkaisuja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Kaikkea työtämme ohjaa elinkaariajattelu. Kehitämme laivakonsepteja, joissa huomioimme, että laivanne voi siirtyä tulevaisuudessa päästöttömiin polttoaineisiin kustannustehokkaasti. Tekninen laskenta on elimellinen osa suunnitteluprosessiamme.

Laivasuunnittelu

Laivasuunnittelu alkaa konseptista, jonka avulla uusia ominaisuuksia voidaan esitellä ja arvioida. Konsepti mahdollistaa myös simuloinnin. Meiltä löytyy asiantuntemusta koko suunnitteluprosessiin.

Konseptisuunnittelussa suunnittelijamme luovat työkalun, jonka avulla laivan suunniteltu missio voidaan toteuttaa. Lähtökohtana on aluksen toiminta ja sille asetetut vaatimukset. Konsepti on suunniteltava niin, että se voidaan rakentaa kustannustehokkaasti laivaksi, mutta samalla painopiste on selkeästi aluksen energiatehokkaassa toiminnassa. Tämä noudattaa alhaisten päästöjen tavoitetta.

Matkalla kohti hiilineutraaliutta

Haluatko löytää oikean keinon kalustosi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen? Meillä on vahvaa asiantuntemusta laivojen energiatehokkuuden parantamisesta kustannustehokkaimmalla tavalla.

Laivan koneistoratkaisu on keskiössä merenkulun hiilidioksidipäästöissä. Meillä on vankkaa kokemusta konejärjestelmien ja -huoneiden suunnittelusta, ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on painopistealueemme.

Laivan suorituskyvyn simulaatiot ja -analyysit

Tarvitsetko luotettavan kumppanin aluksesi simulointiin ja analysointiin? Palvelumme auttaa arvioimaan turvallisuutta, käytettävyyttä ja energiatehokkuutta ja suunnittelemaan parhaat mahdolliset ominaisuudet.

Laivan ominaisuuksia ja prosesseja simuloimalla ja analysoimalla kaikki osapuolet ymmärtävät paremmin, millaisia mahdollisuuksia laivan energiatehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön löytyy. Aluksen toimintaprofiili ja tarkoitus sekä toiminta-alueen ympäristöolosuhteet luovat puitteet analyysille.

Päivitykset, parannukset ja käyttöiän pidentäminen

Aluksen kilpailukyky on säilytettävä koko sen käyttöiän ajan. Meiltä saat asiantuntevaa apua suorituskyvyn parannuksiin, modernisointeihin ja kunnostuksiin.

Merenkulun kilpailuympäristö muuttuu jatkuvasti. Polttoaineiden hinnoissa on aina ollut erittäin suurta vaihtelua, mutta nyt myös polttoainetyypit ovat muuttumassa. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi muuttuviin olosuhteisiin on reagoitava.

Elogrid

Säästä polttoainetta, vaikuta merkittävästi CII:si, vähennä melua rakenteissa ja veden alla sekä kavitaatiota – alle 18 kuukauden takaisinmaksuajalla.

Elogrid-virtausohjaimet vaikuttavat välittömästi aluksesi hiili-intensiteettiä kuvaavaan indikaattoriin (CII) ja säästävät huomattavasti polttoainetta aluksen mallista ja nopeudesta riippuen. Näistä riippuen on mahdollista saavuttaa jopa 4 prosentin säästöt. Tämä tarkoittaa myös merkittävästi pienempiä hiilidioksidipäästöjä.

Ota yhteyttä

Guido Schulte

Sales Director, Marine & Offshore Energy

+49 3841 758 3471 guido.schulte@elomatic.com

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358 40 5011 414 antti.yrjanainen@elomatic.com