Teknologiaratkaisut

Luomme yrityksellesi räätälöidyt ratkaisut menestyksenne tueksi.

Tekninen laskenta mahdollistaa tuotteidesi kehittämisen ja skannaus on tehokas työkalu tarkkaan 3D-mittaamiseen. Visualisoinnin avulla luot tuotteelle vaikka virtuaalisen koulutuksen.

Lujuuslaskennassa määrittelemme tuotteellesi lujuustekniset suunnitteluperusteet, analysoimme rakenteen ja laadimme parannusehdotuksia sekä raportit.

Virtauslaskennan avulla voit tutustua laitteen tai prosessin toimintaan syvällisestikin, jolloin pääset kehittämään kohteen toimintaa ja suorituskykyä.

iReality3D on erittäin ketterä mobiili 3D-skannauspalvelu visuaalisten digitaalisten kaksosten luomiseen. Suojatun pilvipalvelun avulla jaat aineiston helposti.

Virtual Mill on tuotantolaitoksen virtuaalinen työskentely-ympäristö, jossa voi vapaasti liikkua, tutustua prosesseihin ja harjoitella erilaisia tehtäviä.

Virtauslaskenta

Virtauslaskentamme avulla voit tutkia erilaisten fluidien virtauksia sekä lämmön- ja massansiirtoa, ja kehittää näin laitteita sekä prosessiasi.

Hyödyntämällä mallintamispalvelujamme voit varmistaa erilaisten laitteiden virtausteknisen toimivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Palvelumme avulla voit esimerkiksi testata konseptisuunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa erilaisia ideoita ilman, että sinun tarvitsee rakentaa useita prototyyppejä. Jatkokehittämällä olemassa olevia laitteita voimme varmistaa niiden turvallisen ja energiatehokkaan käytön.

Kaikki edellä mainittu tuo yrityksellenne merkittäviä säästöjä niin taloudellisesti kuin ajassa mitattuna. Analyysit lisäävät myös tietoa tutkittavasta laitteesta tai prosessista, jolloin lopputuloksena on toimiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen tuote.

Simulointien avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ajallisia säästöjä. Lisäksi ne mahdollistavat entistä paremman käsityksen laitteen ja prosessin toiminnasta.

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskentamme avulla varmistat rakenteen lujuuden ja toiminnallisuuden ilman kallista ylimitoitusta. Myös suunnitteluprosessisi nopeutuu.

Varmistamalla rakenteen lujuuden suunnitteluprojektin alussa vältät kalliit ja mahdollisesti vaaralliset suunnitteluvirheet myöhemmin. Parhaimmillaan voit lujuuslaskentamme avulla välttää prototyyppien valmistamisen kokonaan ja säästää näin aikaa.

Palvelumme ovat kattavia, ja olemme laajasti tunnettu, luotettava kumppani vaativissa laskentaprojekteissa. Ammattilaisillamme on kokemusta tuhansista lujuuslaskentaprojekteista kattaen värähtely-, väsymis- ja lämpöanalyysit sekä epälineaariset ja aikariippuvat analyysit eri standardien perusteella.

Raportoimme tulosten perusteella selkeästi, mitä kuormituksia rakenteelle voidaan hyväksyä ja teemme tarvittaessa suosituksia. Suoritamme laskennan tarpeen mukaan numeerisia menetelmiä hyödyntäen (FEM-analyysi) tai analyyttisin menetelmin.

Laserskannaus

Olemme laserskannauksen edelläkävijä Suomessa. Pystymme mittaamaan yhdessä päivässä sen, mihin perinteisillä menetelmillä menee kuukausi.

Laserskannaus on tehokas ja nopea työkalu minkä tahansa kohteen 3D-mittaamiseen. Meillä on siitä kokemusta yli kahdenkymmenen vuoden ajalta. Olemme toteuttaneet yli tuhat merkittävää laserskannausprojektia ympäri maailman.

Paremmilla suunnittelun lähtötiedoilla projektisi muuttuu riskittömämmäksi, kommunikaatio paranee ja väärinymmärrykset vähenevät. Saat myös kustannussäästöjä asennusvaiheessa, kun asennat isommat esivalmistekokonaisuudet paikoilleen lyhyemmässä ajassa. Lisäksi perinteiset lähtötilanteen selvittely- ja mallinnusvaiheet jäävät kokonaan pois.

Reality Capture Solutions -ratkaisumme tuottaa millintarkkaa 3D-aineistoa sekä suunnittelun lähtötiedoksi että sisällöksi virtuaaliratkaisuihin ja virtuaaliseen kaksoseen. Käytämme työssämme laserskannaus- ja fotogrammetriamenetelmiä.

Visualisointi

Meiltä saat visuaaliset ratkaisut teollisten tuotteidesi ja palveluidesi tueksi. Digitaalisen tuotantoket-jumme avulla pystymme tarjoamaan erittäin kustannustehokkaasta 3D-sisällöntuotantoa.

Haluatko hahmottaa laitteen tilankäyttöä tai kouluttaa tuotannon prosessia turvallisesti ja mieleenpainuvasti?

Tuotamme kaikki tarvitsemasi 3D-visualisoinnit ja XR-ratkaisut tehokkaan tuotantoprosessimme avulla. Hyödyntämällä samoja aineistoja eri ratkaisuissa kykenemme tarjoamaan ylivoimaisen palvelupaketin: samasta suunnittelumallista saadaan kaikki visualisoinnit tuote-elinkaaren tarpeisiin.

Voit hyödyntää 3D-kuvia markkinoinnissa, myynnissä ja koulutuksissa. 3D-animaatioiden avulla havainnollistat tuotteesi toimintaa tai vaikka koulutat kalustosi huoltoa. Animaatiolla voit näyttää asioita, joita et pysty esittämään videolla, kuten rakentamattomia tiloja tai nestevirtauksia.

AR- ja XR-applikaatioita hyödynnät myynnissä, koulutuksessa, tuotannon ongelman ratkaisussa ja viestinnässä.

Käyttäjäkokemuspalvelut

Hyödyntämällä UX-osaamistamme varmistat, että suunnittelun kohteena oleva tuote, palvelu tai ympäristö on turvallinen, tehokas ja miellyttävä käyttää.

Käytettävyys- ja käyttöliittymäpalveluidemme avulla huomioit tilan, tuotteen tai palvelun loppukäyttäjien tarpeet. Perehtymällä käyttötilanteeseen, -ympäristöön ja sidosryhmiin, saadaan arvokasta lisätietoa suunnittelun tueksi. Tiedonkeräysmenetelmiä ovat esim. havainnointi, haastattelu ja kyselytutkimus. Tätä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää suunnittelussa arvokkaana lisänä. Käytettävyysasiantuntija toimii siis ikään kuin siltana loppukäyttäjän ja suunnittelijan välissä. Kiinnostavia asioita ovat esimerkiksi miten käyttäjä käyttää tuotetta päästäkseen tavoitteeseen, tai millaiset olosuhteet työskentelyn aikana vallitsevat ja miten ne vaikuttavat käyttötilanteeseen.

Käytettävyyden huomioiminen voidaan tehdä asiakkaalle sopivassa mittakaavassa ja palvelu sopii hyvin monenlaisiin kohteisiin. Voit hyödyntää UX-osaamistamme esimerkiksi osana valvomouudistusta, ohjelmistokehitystä tai uuden tuotteen suunnittelua.

Ota yhteyttä

Virtauslaskenta

Teemu Nieminen

Sales Manager

+358 440 337 650 teemu.nieminen@elomatic.com

Lujuuslaskenta

Santeri Kallionpää

Sales Manager

+358 40 9004 506 santeri.kallionpaa@elomatic.com

Laserskannaus

Samu Sundberg

Director

 • Teknologiaratkaisut
  • Laserskannaus
  • Reality Capture Solutions

+358 40 5561 969 samu.sundberg@elomatic.com

Niko Kuosmanen

Operations Manager

 • Teknologiaratkaisut
  • Laserskannaus
  • Reality Capture Solutions

+358 400 376 674 niko.kuosmanen@elomatic.com

Visualisointi

Marko Jaakonmäki

Design Manager

 • Teknologiaratkaisut
  • Mobiiliapplikaatiot
  • VR- ja AR-ratkaisut

+358 50 4136 710 marko.jaakonmaki@elomatic.com

Jukka Timonen

Solution Manager

 • Teknologiaratkaisut
  • Mobiiliapplikaatiot
  • Virtuaaliset tehtaat
  • Visualisointi
  • VR-ratkaisut

+358 40 1851 530 jukka.timonen@elomatic.com

Niko Ihalainen

Solution Manager

 • Teknologiaratkaisut
  • 3D-kuvatuotanto
  • Animaatiot
  • Käyttäjäkokemus
  • Visualisointi

+358 44 7536 943 niko.ihalainen@elomatic.com

Käyttäjäkokemuspalvelut

Niko Ihalainen

Solution Manager

+358 44 7536 943 niko.ihalainen@elomatic.com