Lujuuslaskenta

Lujuuslaskentamme avulla varmistat rakenteen lujuuden ja toiminnallisuuden ilman kallista ylimitoitusta. Myös suunnitteluprosessisi nopeutuu.

Varmistamalla rakenteen lujuuden suunnitteluprojektin alussa vältät kalliit ja mahdollisesti vaaralliset suunnitteluvirheet myöhemmin. Parhaimmillaan voit lujuuslaskentamme avulla välttää prototyyppien valmistamisen kokonaan ja säästää näin aikaa.

Palvelumme ovat kattavia, ja olemme laajasti tunnettu, luotettava kumppani vaativissa laskentaprojekteissa. Ammattilaisillamme on kokemusta tuhansista lujuuslaskentaprojekteista kattaen värähtely-, väsymis- ja lämpöanalyysit sekä epälineaariset ja aikariippuvat analyysit eri standardien perusteella.

Raportoimme tulosten perusteella selkeästi, mitä kuormituksia rakenteelle voidaan hyväksyä ja teemme tarvittaessa suosituksia. Suoritamme laskennan tarpeen mukaan numeerisia menetelmiä hyödyntäen (FEM-analyysi) tai analyyttisin menetelmin.

Lujuuslaskennan tulisi olla ilmeinen valinta

 • Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
 • Tuotekehitys
 • Konseptitutkimukset
 • Optimointi
 • Riskianalyysi
 • Vianetsintä

Lujuuslaskennan hyödyt

 • Säädösten noudattaminen
 • Luotettavammat rakenteet
 • Säästöt valmistuksen ja tuotteen elinkaaren kustannuksissa
 • Vähentynyt tarve prototyypeille
 • Kätevä vertailu vaihtoehtojen välillä
 • Säästöt tuotekehityksen ajassa
 • Kokonaisvaltaisen suorituskyvyn ennustaminen
 • Tehokas päätöksentekotuki
 • Parannettu ympäristöystävällisyys
 • Lisääntynyt tietämys lopputuotteesta tai prosessista

Lujuuslaskenta kone- ja laitevalmistusteollisuudessa

Lujuuslaskentapalvelumme avulla varmistat tuotteesi kilpailukyvyn. Asiantunteva lujuuslaskenta varmistaa rakenteen turvallisuuden ilman kallista ylimitoitusta.

Toimialaosaamisemme ja standardien tuntemuksemme erilaisista koneista ja laitteista takaa kustannustehokkaan ja nopean toimituksen.

Olemme tarjonneet lujuuslaskentapalveluja kone- ja laitevalmistusteollisuudelle 1970-luvulta lähtien. Analyysityökalut ja -menetelmät ovat vuosien saatossa parantuneet ja tietokoneiden laskentakapasiteetti on kasvanut, mutta laskennan perusperiaatteet ovat säilyneet samoina.

Voimme määritellä tuotteellesi lujuustekniset suunnitteluperusteet, analysoida rakenteen ja tarvittaessa laatia parannusehdotuksia sekä vaatimuksenmukaisuuden osoittavan raportin.

Lujuuslaskenta prosessi- ja energiateollisuudessa

Varmista laitteen tai prosessin turvallinen käyttö tai paranna kilpailukykyä lujuuslaskentapalveluidemme avulla.

Tarjoamme prosessi- ja energiateollisuuden toimijoille rakenne-, värähtely-, maanjäristys-, väsymis- ja lämpöanalyysejä. Laskentapalvelumme voi sisältää standardin mukaisen teräsrakenteen, painelaitteen tai putkiston analyysin sekä seismiset analyysit eri maiden maanjäristysstandardit huomioiden. Tarjoamme myös ydinvoimateollisuudelle vaatimustenmukaisuuden arviointeja.

Jos laskentatilanne tai geometria poikkeaa standardikaavoista, tarjoamme lisäksi FE-analyysejä. Tyypillisiä sovelluksia ovat erilaiset kattilat, reaktorit, tankit, puhaltimet, generaattorit ja lämmönvaihtimet. Osaamisemme avulla voitte varmistaa laitteen tai prosessin turvallisen käytön tai parantaa kilpailukykyänne osana tuotekehitystä.

Lujuuslaskenta meriteollisuudessa

Tarjoamme lujuusanalyysipalveluja pieniin ja isoihin meriteollisuuden projekteihin yli 30 vuoden kokemuksella. Toimeksianto voi sisältää yksittäisen rakenteen lujuuslaskennan tai koko rungon analyysin.

Voimme auttaa teitä optimoimaan laivojen ja offshore-rakenteiden yksityiskohtia komponenttitasolla. Pystymme toimittamaan myös koko rungon analyysin (lujuus, stabiilisuus ja värähtely). Lujuuslaskentaa on mahdollista hyödyntää jo suunnitteluprojektin alkuvaiheessa, jolloin parannuskohteiden löytäminen on vaikuttavampaa ja sopivimman suunnittelukonseptin arviointi nopeutuu.

Suorista laskentamenetelmistä, kuten FE-analyysistä, meillä on kokemusta esimerkiksi DNV-GL, ABS, CSR, ja Bureau Veritaksen sääntöjen soveltamisesta. Tällöin toimitamme luokitusraportin luokkasääntöjen mukaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi painonsäästö, matkustusmukavuus tai pidempi elinikä sekä lopullisen rakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.

Toimialaosaamisemme sisältää muun muassa erilaiset runkolaskelmat, nosturit, vinssit, mastot, propulsioyksiköt, generaattorit ja retrofit-projektit sekä kuormituksien ja hyväksymiskriteerien määritykset (esimerkiksi tuuli-, aalto- ja jääkuormat).

Lujuuslaskenta komposiitti- ja kevytrakenteissa

Tarjoamme luotettavaa komposiitti- ja kevytrakenteiden lujuuslaskentaa. Palveluumme sisältyy jännitys- ja korjausanalyysit.

Toimeksiantosi voi sisältää komposiittirakenteen lujuusanalyysin erilaisissa ilmailu- ja kevytrakenneteollisuuden sovelluksissa. Laskentapalvelumme kattavat kevytmateriaalien materiaalimallien generoinnin, optimoinnin, hybridirakenteet, alumiini- ja teräskomposiittirakenteet.

Yhteistyössä komposiittisuunnittelijoidemme kanssa projekti voi lisäksi sisältää vaiheet komposiittirakenteen toteutettavuuden esiselvityksestä piirustuksiin asti. Jo valmistetuille komposiittirakenteille tarjoamme korjaus- ja muutosanalyyseja eliniän pidentämiseksi.

Analyysimenetelmät ja -sovellukset

Tarvitsetko apua fysiikan ilmiöiden ja mekaniikan laskentaan? Me pystymme hyödyntämään osaamistamme eri toimialoilta tarjotaksemme parhaan mahdollisen palvelun.

Laskentapalveluiden lisäksi tarjoamme monimutkaisten fysikaalisten ilmiöiden tutkimusta mallintamalla, olipa kyse sitten epätavallisista kuormista, monimutkaisista materiaaleista, erikoisista kuormitustapauksista tai yksinkertaistavista laskentamalleista. Esimerkiksi värähtelyn ja väsymisen tarkempi mallintaminen saattaa edellyttää myös virtauksen ja rakenteen välisen vuorovaikutuksen huomioimisen (fluid-structure interaction, FSI).  

Laskentatyökaluina käytössämme ovat pääosin kaupalliset ohjelmistot, kuten Abaqus, Ansys, Nastran, Radioss, Optistruct, MotionSolve ja Hypermesh. Teräsrakennelaskentaan ja putkistojen laskentaan käytössämme on Robot, Tekla, Rohr2 ja Finnsap.

Tarpeen mukaan kaupallisten ohjelmistojen toiminnallisuutta voidaan räätälöidä tai tehdä koko projekti hyödyntäen erilaisia ohjelmointi- ja laskentatyökaluja, kuten Matlab, Python tai Mathcad.

Ota yhteyttä

Santeri Kallionpää

Sales Manager

+358 40 9004 506 santeri.kallionpaa@elomatic.com