Yksittäiskappaleskannaus

Yksittäiskappaleskannauksessa käytämme ketterää käsivaraista laserskanneria, jolla pääsemme alle 0,1 mm:n tarkkuuteen.

3D-mallit

Meiltä saatte niin 3D-mallit kuin 2D-piirustukset – luotettavasti ja nopeasti.

Kappaleskannauksessa syntyy suoraan kolmioverkotettu pintamalli (mesh). Se luetaan koordinaatistopaikoitettuna suoraan käytettävään CAD järjestelmään. Tästä voidaan ottaa mittoja, suunnitella liittyviä osia tai työkaluja.

Voimme myös mallintaa skannatun kolmioverkotuksen aidoksi 3D-malliksi siihen tarkoitetulla sovelluksella. Näin malli on paremmin hyödynnettävissä esimerkiksi muutossuunnitteluun tai lujuuslaskentaan.

Lisäksi pystymme tekemään teille skannausaineistosta tuotetusta 3D-mallista valmistuspiirustukset vaikkapa varaosien valmistusta varten.

Muotoanalyysi

Voimme tutkia monimutkaiset kaksoiskaarevat kappaleet vaivattomasti ja luotettavasti.

Muotoanalyysissä vertaamme skannausaineistoa ja alkuperäistä suunnittelumallia keskenään erityisen sovelluksen avulla. Menetelmällä saadaan selville aineistojen poikkeamien suuruudet ja suunnat, joiden perusteella voidaan tuottaa raportti.

Voit hyödyntää muotoanalyysiä esimerkiksi osavalmistuksen laaduntarkastuksessa, vauriotarkastelussa tai vaikka valukappaleiden koneistusvaratarkasteluissa.

Ota yhteyttä

Niko Kuosmanen

Operations Manager

+358 400 376 674 niko.kuosmanen@elomatic.com