Tuotekehitys

Autamme kehittämään tuotteen ideasta tuotannon kautta markkinoille. Tätä tehtävää toteutamme monialaisella tiimillä, johon kuuluu lukuisia suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntijoita.

Autamme tuotekehityksessä tuotteen ensimmäisestä ajatuksesta ja ideasta kaupallistamiseen saakka. Varmistamme kehityshankkeiden onnistumisen monialaisella työllä, ja huolehdimme aikataulussa ja budjetissa pysymisestä projektijohtamisella, simuloinnilla ja systemaattisella kehitysprosessillamme. 

Teemme kehityshankkeissa luovaa ideointia ja ongelmanratkaisua, tuotekonsepteja, teollista muotoilua, mekaniikkasuunnittelua, teknistä laskentaa, käytettävyyden suunnittelua ja tuotannon työvälinesuunnittelua.

Jotta voimme onnistua tuotekehitystyössä, meille on tärkeää ymmärtää teitä ja sidosryhmiänne. Meille on myös tärkeää toimia vastuullisesti ihmisille ja ympäristölle hyvinvointia tuottavalla tavalla.   

Osana tuotekehityshankkeita huolehdimme oikeudellisista seikoista, kuten patentoinnista ja muista suojausmekanismeista. Yhteistyö kanssamme on vaivatonta, sillä toteutamme ja toimitamme tuotekehityksen yhdellä sopimuksella.

 • Erityisosaamistamme on ideoiden ja konseptien kehittäminen sekä teknologioiden laaja-alainen soveltaminen parhaan kehitystuloksen takaamiseksi.
 • Systemaattisella tuotekehitysprosessilla ja projektijohtamisella hallitsemme aikataulun ja kustannukset.
 • Meillä on kokemusta mm. liikkuvien työkoneiden, konejärjestelmien, muovi-, valu- ja metallituotteiden, liikennevälineiden, sarjatuotantotuotteiden ja sulautettujen järjestelmien kehityshankkeista.

Ideointi ja vaatimusten määrittely

Haluatko tuotekehityshankkeeseesi innovatiivisella ja asiakaskeskeisellä otteella työskentelevän kumppanin? Me olemme tukenasi esisuunnitteluvaiheesta alkaen.

 • Tuotekehitysprojektin alkuvaiheeseen voimme tarvittaessa ottaa mukaan erityisasiantuntijoita (esim. teknisestä laskennasta), kun ideoiden kehittämiseen halutaan lisää tukea ja tehokkuutta.

Onnistunut tuotekehitysprosessi alkaa esisuunnitteluvaiheella, jossa määritellään tuotteen vaatimukset ja kehitetään tuoteideoita. Siksi alkuvaiheeseen kannattaa investoida riittävästi resursseja ja erityisosaamista. Samalla vähennät kehitystyösi riskejä.

Me varmistamme ideoiden laadun ja toteutuskelpoisuuden monipuolisella ideoinnilla, arvioinnilla ja jatkokehittämisellä. Hyödynnämme tuplatiimi-menetelmää, jonka avulla saamme luotua laadukkaan ideointiprosessin. Pyrimme siihen, että kaikki mahdollisuudet on tunnistettu, näkökulmat huomioitu ja ideat käsitelty, jotta saamme luotua tuotekehitysprojektille parhaat lähtökohdat. Jos tuotekehitykseen liittyy patentointia, autamme esimerkiksi IPR-asioissa.

Ideoinnin lisäksi muunnamme tarpeesi ja toiveesi teknisiksi ja toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Vaatimusmäärittelyssä pyrimme rajaamaan yksityiskohtien tason optimaaliseksi. Vaatimusmäärittely ja tuoteidea muodostavat yhdessä tuotekuvauksen, joka toteutetaan tuotekehitysprojektin seuraavassa vaiheessa konseptien avulla.

Konseptisuunnittelu

Laadukkaalla konseptisuunnittelulla varmistamme, että tuotteesi toteuttaa sille asetetut vaatimukset ja vastaa niin liiketoimintasi kuin tuotteesi loppukäyttäjien tarpeisiin.

Konseptisuunnittelu on kriittinen osa tuotekehitysprosessia, ja siihen investoiminen vähentää riskejä ja kustannuksia prosessin myöhemmissä vaiheissa. Innovaatio- ja muotoiluosaaminen, mekaniikkasuunnittelu, teknologiaosaaminen ja tekninen laskenta ovat konseptisuunnittelun ydinosaamistamme.

Ensimmäisessä vaiheessa ideoimme avoimesti useita konseptivaihtoehtoja. Arvioimme ja vertailemme vaihtoehtoja keskenään mahdollisimman tarkasti, jotta lopullinen konsepti on taatusti laadukas ja vastaa niin tuotteen kuin liiketoimintasi vaatimuksiin. Tämän jälkeen jatkokehitämme valittua konseptia, luomme siitä prototyypin ja lopulta suunnitelman.

Teemme konseptien ideointia työpajalähtöisesti. Ideoiden jatkokehitys konsepteiksi tapahtuu kokeneiden suunnittelijoidemme johdolla, jolloin ideoiden kehittäminen konsepteiksi on mahdollisimman tehokasta.

Laskentaosaamisemme avulla konsepteja on mahdollista testata simuloinnilla, jolloin säästät kustannuksissa ja kehitykseen kuluvassa ajassa.

Prototyypit

Etsitkö kumppania prototyypin valmistukseen? Avullamme pystyt tarkistamaan suunnittelun laadun ja varmistamaan, että tuotteesi konsepti on tarpeidesi mukainen ja toimii halutulla tavalla.

 • Teknisen laskennan avulla voimme luoda määrittelyjä testaukseen ja tehdä tuotetestausta jo ennen fyysistä prototyyppiä.
 • Yhteistyön ja kerätyn palautteen avulla jatkokehitämme prototyyppejä, jotta lopputuloksesta tulee onnistunut.
 • Kumppaniverkostomme avulla valmistamme erilaisia prototyyppejä nopeasti ja kustannustehokkaasti.
 • AM-menetelmillä kykenemme valmistamaan prototyyppejä muovista ja metalleista nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Prototyypillä pystymme testaamaan konseptivaiheessa luotua suunnitelmaa ennen sen viemistä tuotantoon ja tuotesuunnitteluun. Sen avulla selvitämme, millaisilla valmistusmenetelmillä tuote on laadullisesti ja liiketaloudellisesti toteutettavissa. Testaamme myös sitä, täyttääkö tuote esimerkiksi siihen kohdistuvat kuormitusvaatimukset.

Kehitysprosessissa voi olla tarpeen tehdä eritasoisia prototyyppejä. Pikamalleja teemme käytettävyyden, operoinnin ja konseptin toiminnan testaamiseen, kun taas perinteisin menetelmin valmistettuja prototyyppejä käytämme tuotteen tuotannon testaamisessa.

Meille on tärkeää, että tuotteeseen liittyvässä liiketoiminnassa mukana olevat ryhmät ja loppukäyttäjät osallistuvat prototyyppien katselmointiin ja testaamiseen. Näin varmistamme sen, että prototyypistä saadaan kerättyä kattavasti tietoa lopullista tuotantoa varten.

Tuotesuunnittelu

Etsitkö kumppania vaativaan tuotesuunnitteluun? Yksityiskohtaisen, ammattimaisen ja monipuolisen tuotesuunnittelumme avulla tuotteesi saadaan tuotantoon ja markkinoille.

 • Paperi- ja kartonkiteollisuuden koneet ja laitteet
 • Nosturit
 • Raitiokalusto
 • Pyörivät sähkökoneet
 • Kuluttajatuotteet

Tuotekehitysprojektissamme tuotteen toteutus aloitetaan aina esisuunnittelulla ja konseptin luomisella. Tarkastelemme tuotekonseptin teknisiä yksityiskohtia niin materiaalien, valmistettavuuden, ulkonäön, huollettavuuden, turvallisuuden kuin kestävyyden näkökulmasta. Suunnittelemme tuotteen aina yksityiskohtaisesti: siitä tehdään valmistusdokumentaatio sekä valmistusprototyypit tai mahdolliset koesarjat.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat myös testaus, verifiointi ja validointi, turvallisuustarkastelut, vaatimusten ylläpito (product backlog), tuotannon suunnittelu sekä lanseerauksen ja markkinoinnin suunnittelu. Varmistamme tuotekehityksen onnistumisen valitsemalla kuhunkin tuoteprojektiin aina siihen parhaiten sopivan asiantuntijatiimin.

Olemme suunnitelleet useita erilaisia tuotetestauksen laitteita, joiden avulla pystymme varmistamaan kehitettävän tuotteen toimivuuden ennen sen toimittamista asiakkaalle.

Esivalmistus ja tuotteen tuotanto

Esituotannossa saat tärkeää tietoa tuotteen läpimenoajasta, mikä helpottaa tuotantoon käytettävien resurssien suunnittelua ja tukee sekä myynnin että huollon työskentelyä.

 • Autamme valitsemaan tuotteelle liiketoimintaasi sopivat tuotantomenetelmät.
 • Voimme suunnitella tuotantoosi sopivat tuotantolaitteet ja työvälineet, jos tuotteesi tuotannossa tarvitaan laitteita, joita et pysty hankkimaan.
 • Autamme valitsemaan tai suunnittelemaan myös tuotannon skaalaamiseen soveltuvat tuotantolaitteet.

Kaipaatko osaavaa kumppania esituotantoon? Me autamme sinua toteuttamaan vaiheen alusta loppuun.

Tarkastamme, että kehitetyn tuotteesi tuotantosuunnitelma soveltuu liiketoimintaasi. Etsimme oikeat tuotantomenetelmät, kumppanit ja laitteet tuotannon toteuttamiseen. Autamme myös tuotannon skaalaamisessa sekä tehdasinvestoinneissa, kun haluat kasvattaa tuotantoa kaupalliselle tasolle. Lisäksi testaamme tuotannon suunnitelmia ja kehitämme niitä liiketoimintaasi paremmin sopiviksi.

Ennen varsinaista tuotantoa keräämme tiedon tuotteelle määritellyistä tuotantomenetelmistä tuotteen nollasarjoilla. Samalla varmennamme nollasarjan tuotantokustannukset. Määrittelemme myös, millaisissa sarjoissa tuotetta voidaan valmistaa ja millaisissa erissä tuotteen komponentteja kannattaa tilata.

Ota yhteyttä

Jukka Turunen

Sales Manager

+358504663014 jukka.turunen@elomatic.com