Laivasuunnittelu

Laivasuunnittelu alkaa konseptista, jonka avulla uusia ominaisuuksia voidaan esitellä ja arvioida. Konsepti mahdollistaa myös simuloinnin. Meiltä löytyy asiantuntemusta koko suunnitteluprosessiin.

Laivakonseptit

Vaiheistus

1.
Asiakkaan tarpeiden määrittely ja oikean ratkaisun löytäminen
2.
Uusien teknologioiden tutkiminen ja sisällyttäminen konseptiin
3.
Aluksen toteuttamiskelpoisuustutkimukset

Laivasuunnittelu ja konsultointi

Teknologiatutkimukset ja -ratkaisut

Vaiheistus

1.
Murroksellisten teknologioiden kartoitus
2.
Tutkittavien teknologioiden valinta
3.
Teknologioiden potentiaalin analysointi
4.
Konseptisuunnittelussa käytettävien teknologioiden määrittely

Visualisoinnit

Vaiheistus

1.
Toteutuskelpoisen teknisen hankkeen luominen
2.
Konseptin mallintaminen ja luonnostelu visualisointityökaluilla
3.
Animaation luominen visualisointimallista
4.
Mallin hyödyntäminen AR- ja VR-tarkoituksiin

Ota yhteyttä

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358 40 5011 414 antti.yrjanainen@elomatic.com