Laivasuunnittelu

Laivasuunnittelu alkaa konseptista, jonka avulla uusia ominaisuuksia voidaan esitellä ja arvioida. Konsepti mahdollistaa myös simuloinnin. Meiltä löytyy asiantuntemusta koko suunnitteluprosessiin.

Konseptisuunnittelussa suunnittelijamme luovat työkalun, jonka avulla laivan suunniteltu missio voidaan toteuttaa. Lähtökohtana on aluksen toiminta ja sille asetetut vaatimukset. Konsepti on suunniteltava niin, että se voidaan rakentaa kustannustehokkaasti laivaksi, mutta samalla painopiste on selkeästi aluksen energiatehokkaassa toiminnassa. Tämä noudattaa alhaisten päästöjen tavoitetta.

Konsepteissamme pääasiana on uusien ominaisuuksien esittely. Uuden laivan on pärjättävä vertailussa nykyiseen laivastoon. Simulaatioiden avulla voit arvioida aluksen ansaintapotentiaalia ja kehittää tärkeimpiä hyötyjä.

Tekninen suunnittelu ei ole täydellinen ilman asianmukaista mallia sen osoittamiseksi. Visualisointitiimimme voi kehittää visuaalisesti näyttävän mallin, jota pystytään käyttämään kuvissa ja animaatioissa uusien ominaisuuksien esittelemiseksi.

 • Laivakonseptit
 • Vaihtoehtoinen ratkaisu virransyöttöön
 • Alusten toiminnan analyysi

Laivakonseptit

Laivojen konseptisuunnittelutiimimme havainnollistaa ja toteuttaa laivahankkeisiisi uudet ominaisuudet ja ratkaisut. Suoritamme kilpailukykyisen toteutuksen ympäristöystävällisesti.

 • Laivateollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on konseptisuunnittelumme keskiössä
 • Meillä on kokemusta kaikilta laivasuunnittelun osa-alueilta
 • Hydrodynamiikkaosaamisemme on laajalti tunnettua
 • Mittava virtauslaskentaklusterimme tukee suunnittelutyötä

Meillä Elomaticilla on tarvittavat taidot ja resurssit luoda laivakonsepteja tulevaisuuden tarpeisiin, jolloin keskiössä ovat energiatehokkuus ja ympäristöystävällinen toiminta. Asiantuntemuksemme perustuu laivasuunnittelun pitkään perinteeseen, joka kattaa kaikki tieteenalat ja suunnittelun vaiheet. Prosesseissa hyödynnämme kehittyneimpiä työtapoja ja välineitä, kuten simulaatioita, virtauslaskentaa, visualisointia sekä vahvoja sisäisiä resurssejamme.

Voimme esimerkiksi analysoida uudenlaisia polttoaineita ja hybridikoneratkaisuja eri konsepteissa. Paikallisliikenteessä suorat akkupohjaiset ratkaisut saattavat olla paras valinta, kun taas hydrogeenipohjaiset ratkaisut voivat olla parempi vaihtoehto lyhyille matkoille. Syvänmeren aluksille ammoniakkipohjainen koneisto on kestävä vaihtoehto.

Luomme laivakonsepteja sinun tarpeidesi pohjalta. Tähän kuuluvat kaikki toteuttamiskelpoista, energiatehokasta laivaa varten tarvittavat dokumentit ja analyysit. Viemme konseptisuunnittelun loppuun asti, teknisten vaatimusten määrittely mukaanlukien.

Vaiheistus

1.
Asiakkaan tarpeiden määrittely ja oikean ratkaisun löytäminen
2.
Uusien teknologioiden tutkiminen ja sisällyttäminen konseptiin
3.
Aluksen toteuttamiskelpoisuustutkimukset

Laivasuunnittelu ja konsultointi

Hydrodynaamiset laskelmat ovat oleellinen osa onnistunutta laivasuunnittelua. Pitkää kokemustamme ja osaamistamme hyödyntämällä suunnittelemme minkätyyppisen aluksen tahansa.

 • Laivasuunnittelun laskelmat
 • Teknisten määritelmien luominen, kehittäminen ja arvioiminen
 • Hydrodynaamiset tutkimukset ja analyysit

Avullamme alkuperäinen aluskonsepti muuttuu toteutettavaksi konseptiksi niin, että se pohjautuu yksityiskohtaisiin vaatimuksiinne. Kuormitusolosuhteiden hydrodynaamisen vakavuuden varmistaminen on oleellinen osa tätä vaihetta. Pidämme huolen, että kaikki turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät vaatimukset täyttyvät, ja analysoimme vahingoittuneen aluksen vakavuuden tilastomatemaattisen menetelmän mukaan. Painoarviointi on osa palveluamme.

Voimme laskea laivakonseptin vahvuuden aikaisessa vaiheessa sääntöpohjaisilla laskelmilla sekä FEM:n avulla. Laskentamallina voidaan käyttää aluksen alkuvaiheen 3D-mallia.

Konsultaatiopalvelumme sisältävät myös muita erityispalveluita, kuten vakavuuskoejärjestelyjä, käytettävyystutkimuksia, HAZID-arviointeja ja muita laivasuunnittelun tutkimuksia.

Teknologiatutkimukset ja -ratkaisut

Uudet alukset suunnitellaan usein vanhojen alusten pohjalta. Kokemuksemme perusteella kuitenkin tiedämme, että disruptiivisen uudelleenajattelun avulla voimme luoda täysin uusia toimintamalleja.

 • Uusien ideoiden ja ominaisuuksien toteuttamiskelpoisuuden arviointi
 • Kustannuslaskelmat
 • Konseptisuunnittelun innovatiivisten ratkaisujen esittely

Seuraavaa kehitystasoa haettaessa voivat epätyypilliset ratkaisut viedä kehitystä huomattavasti enemmän eteenpäin evolutiivisesti kehittyneisiin ratkaisuihin verrattuna. Tämänkaltaisia kehitysharppauksia voidaan ottaa lastin käsittelyssä, propulsiossa tai millä tahansa laivanrakentamiseen liittyvällä osa-alueella. Olemme aina halukkaita tutkimaan muitakin kuin tällä hetkellä vallitsevan teknologisen kehitystason tarjoamia mahdollisuuksia.

Työskentelytapaamme kuvaa ideoiden ja uusien ratkaisujen kartoittaminen sekä niiden potentiaalin analysointi. Tutkimusten jälkeen toteutamme ideat ja havainnollistamme aluskonseptit, toteuttamiskelpoisuus- ja kustannuslaskelmia unohtamatta.

Vaiheistus

1.
Murroksellisten teknologioiden kartoitus
2.
Tutkittavien teknologioiden valinta
3.
Teknologioiden potentiaalin analysointi
4.
Konseptisuunnittelussa käytettävien teknologioiden määrittely

Visualisoinnit

Haluatko esitellä laivakonseptisi ja sen erikoisominaisuuksia eri osapuolille? Visualisointipalvelumme tarjoaa monipuolisia tapoja konseptisi ominaisuuksien havainnollistamiseen.

 • Upeat fotorealistiset kuvat
 • Konseptin ominaisuuksien esittely animaation avulla
 • Työnkulkujen simulointi ja työalueiden esittely

Visualisointimallin luomisen lähtöpisteenä on laivakonseptin 3D-malli. Joskus yksinkertaistettu malli riittää esittelemään laivan erityisominaisuudet, kun taas joskus saatat haluta yksityiskohtaisemman mallin. Pystymme luomaan suunniteltavasta aluksesta upean visualisoinnin lisäämällä malliin materiaaliominaisuudet ja esittelemällä sen varustelun yksityiskohtaisesti niin, että malliin sisältyvät visuaalisesti tärkeät ominaisuudet.

Voimme myös tehdä yksittäisiä kuvia hahmonnetun mallin avulla. Luotua mallia voidaan myös helposti hyödyntää videomuodossa, jolloin ominaisuudet pystytään esittelemään entistä havainnollistavammin.

Lisäämällä malliin AR- tai VR-ominaisuuksia, voidaan sen hyödyntäminen viedä seuraavalle tasolle. Tästä esimerkkinä ovat mallit tiloista, joissa esitellään vaihtoehtoisia tilajärjestelyjä tai erilaisia pintamateriaaleja. AR- tai VR-ominaisuuksien avulla pystymme havainnollistamaan myös teknisiä toimintoja, kuten ylläpidon työnkulkuja.

Hahmotelmien luontiin käytämme valtavaa laskentaklusteria. Visualisointitiimimme tuottaa kaikki tarvitsemasi visualisoinnit tiiviissä yhteistyössä teknisten kollegojen kanssa.

Vaiheistus

1.
Toteutuskelpoisen teknisen hankkeen luominen
2.
Konseptin mallintaminen ja luonnostelu visualisointityökaluilla
3.
Animaation luominen visualisointimallista
4.
Mallin hyödyntäminen AR- ja VR-tarkoituksiin

Ota yhteyttä

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358405011414 antti.yrjanainen@elomatic.com