Laivan suorituskyvyn simulaatiot ja -analyysit

Tarvitsetko luotettavan kumppanin aluksesi simulointiin ja analysointiin? Palvelumme auttaa arvioimaan turvallisuutta, käytettävyyttä ja energiatehokkuutta ja suunnittelemaan parhaat mahdolliset ominaisuudet.

Laivan ominaisuuksia ja prosesseja simuloimalla ja analysoimalla kaikki osapuolet ymmärtävät paremmin, millaisia mahdollisuuksia laivan energiatehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön löytyy. Aluksen toimintaprofiili ja tarkoitus sekä toiminta-alueen ympäristöolosuhteet luovat puitteet analyysille.

On ratkaisevan tärkeää varmistaa turvallisten käyttöolosuhteiden lisäksi aluksen energiatehokas toiminta. Kaikki tämä voidaan simuloida. Suuri tietokoneklusterimme mahdollistaa erittäin monimutkaisten laskelmien teon, ja kokenut hydrodynaamisten ja CDF-laskennan tiimimme pystyy tarjoamaan asiantuntemusta erilaisten tehtävien ratkaisemisessa ja analysoinnissa. Ne voivat liittyä laivan ohjaamiseen, kiihtyvyyksiin tai järjestelmiin koneistossa tai muissa laivan järjestelmissä.

Operatiivinen analyysi

Aluksesi ohjausominaisuuksia simuloimalla ja analysoimalla varmistamme, että sen toiminta on turvallista kapeissa väylissä ja muissa haastavissa olosuhteissa.

  • Liikkuminen kapeissa kanavissa ja satamissa
  • Aaltoanalyysi
  • Aluksen kiihdytys kovassa merenkäynnissä
  • Kyky liikkua sivusuunnassa

Voimme simuloida aluksesi ohjailua virtauslaskennan avulla. Tiimimme koostaa laskentamallin, jonka avulla squat-ilmiö ja kanavavaikutus voidaan ottaa huomioon. Myös tuuliolosuhteet voidaan sisällyttää analyysiin.

Pystymme myös tutkimaan aluksen kykyä liikkua sivusuunnassa, huomioiden laivan pääpropulsorit ja sivuohjauspotkurit. Aluksen kansirakenteet voimme mallintaa tuulimallia varten. Sen avulla voimme kartoittaa ja dokumentoida sivuttaisliikkumisen ominaisuudet.

Voimme myös simuloida aluksen liikkeitä. Kiihtymistä voidaan tutkia sen varmistamiseksi, että kiihtymisarvot ovat sääntöjen mukaiset.

Lisäanalyysit, kuten aaltoanalyysit, virtaviivaistavat ennestään herkkien osa-alueiden toimintaa.

Energianhallinta ja simulaatiot

Alusten energiantuotantoon liittyvissä kriteereissä tapahtuu suuria muutoksia alati kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten ja päästörajoitusten myötä. Simulaatio-osaamisemme avulla voit tutkia erilaisia energiavaihtoehtoja.

 

  • Energiansäästömahdollisuuksien kartoitus
  • Energianhallinta akkujen avulla
  • Vaihtoehtoiset polttoaineet

Haluatko parantaa toimintanne energiatehokkuutta? Simulaatiomme tarjoaa toimivan keinon kartoittaa ja optimoida toimintaanne, mikä on erityisen tärkeää uudenlaisia polttoaineita käytettäessä, sillä niillä on matalampi energiatiheys hiilivetypohjaisiin polttoaineisiin verrattuna. Ettehän halua uhrata liikaa rahdinkantokapasiteettia polttoaineen varastoinnin vuoksi?

Olemme hienosäätäneet prosessimme mahdollisimman tehokkaiksi. Ensimmäinen askel on alkuperäisen operointiprofiilin määrittely. Tämän jälkeen mallinnamme laitteiston simulaatiota varten selvittääksemme mahdollisuuksia energiansäästön parantamiseen.

Sitten simuloimme ja tutkimme mallia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja löytääksemme tutkitulle kohteelle parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Lopuksi ehdotamme eri mahdollisuuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä teemme operatiivisia huomioita, joiden avulla voit tehostaa toimintaasi.

Ota yhteyttä

Antti Yrjänäinen

Project & Sales Manager, Marine & Offshore Energy

+358405011414 antti.yrjanainen@elomatic.com