Suhteemme sidosryhmiin

Tavoitteenamme on olla alan huippuosaajien ykkösvalinta työpaikaksi sekä luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme. Meille on myös tärkeää pitää yllä hyviä suhteita ympäröivään yhteiskuntaan.

Työntekijät ovat keskeinen menestystekijämme ja kohtelemme heitä sen mukaisesti. Noudatamme toimintamaissamme paikallista työlainsäädäntöä ja muita paikallisia sopimuksia ja määräyksiä. Emme suosi tai syrji ketään, kun palkkaamme uusia työntekijöitä tai valitsemme henkilöitä koulutukseen ja uusiin tehtäviin.

Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia

Huolehdimme henkilöstömme työterveydestä ja -turvallisuudesta. Huomioimme työn ja muun elämän välillä tarvittavan tasapainon sekä tunnistamme työn henkiset ja fyysiset kuormitustekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi tarjoamme osaajillemme mahdollisuuden kehittyä nykyisissä ja tulevissa työtehtävissä.

Sisäiset työterveys- ja -turvallisuusohjeemme täyttävät tai ylittävät niitä koskevan lainsäädännön vaatimukset. Pyrimme myös ennaltaehkäisemään tapaturmia ja terveydelle vahingollisia asioita.

Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasapuolisesti

Kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Emme salli minkäänlaista syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista liittyen

 • ikään
 • sukupuoleen
 • rotuun
 • ihonväriin
 • kansallisuuteen tai etniseen alkuperään
 • kieleen
 • yhteiskunnalliseen asemaan
 • uskontoon
 • fyysiseen tai psyykkiseen haittaan
 • poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen
 • perhesuhteisiin tai
 • seksuaaliseen suuntautumiseen.

Emme myöskään salli mitään muunlaista ahdistelua tai kiusaamista työpaikalla. Työntekijöillämme on järjestäytymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin edunsuojan varmistamiseksi sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.

Emme käytä lapsityövoimaa emmekä minkäänlaista työhön pakotettua työvoimaa. Alle 18-vuotiaiden työsuhteissa noudatamme voimassa olevia työn keston ja työtehtävien rajoituksia.

Toimintamme tähtää asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseen

Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja tuottaaksemme yhä enemmän arvoa asiakkaillemme. Siksi keräämme asiakkailtamme säännöllisesti palautetta, jonka perusteella kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme. Luomme myös aktiivisesti uusia tapoja viestintään ja yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä parannamme ympärillä olevaa yhteiskuntaa ratkaisuilla, jotka vähentävät päästöjä, säästävät energiaa ja lisäävät ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta.

Varmistamme, että toimintamme noudattaa asiakkaille tekemiämme lupauksia. Tuotteidemme ja palvelujemme markkinointi on aina totuudenmukaista ja täsmällistä, ja tuotteidemme ja palvelujemme laatuun voi luottaa. Laadunhallintamme perustuu ISO 9001 -laatustandardiin tai vastaaviin periaatteisiin ja ohjeisiin.

Vaalimme hyviä suhteita ympäröivään yhteiskuntaan

Noudatamme kaikissa toimintamaissamme paikallisia lakeja ja määräyksiä. Emme harjoita emmekä salli minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa, ja olemme sitoutuneet toimimaan niiden kitkemiseksi. Emme myöskään tue poliittista toimintaa taloudellisesti tai muulla tavoin.

Osallistumme aktiivisesti koko toimialamme kehittämiseen esimerkiksi tekemällä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja ottamalla osaa paikallisten yhteisöjen kehittämistä koskeviin keskusteluihin. Henkilöstöämme on jäseninä muun muassa ammattiyhdistyksissä ja paikallisten ammattikorkeakoulujen neuvottelukunnissa, minkä lisäksi rahoitamme yhtä professuuria ja tarjoamme kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä vastaavia määräaikaisia työpaikkoja.

Kehitämme myös uusia palveluja yhdessä asiakkaidemme ja eri kaupunkien asukkaiden kanssa.