Virtauslaskenta prosessi- ja energiateollisuudessa

Virtauslaskennan eli CFD:n käyttö auttaa mm. optimoimaan prosesseja, parantamaan suorituskykyä, vähentämään energiankulutusta sekä varmistamaan turvallisen toiminnan – ympäristönäkökohtia unohtamatta.

Prosessikehityksellä pyritään yleisesti energiatehokkuuden lisäksi tarvittavien resurssien vähentämiseen, tuottavuuden lisäämiseen sekä turvallisuuden parantamiseen.

Simulaatiopalvelumme avulla voit vertailla eri suunnitteluvaihtoehtoja parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Automaattisen optimoinnin avulla pystymme simuloimaan valtavan määrän vaihtoehtoja parhaan ratkaisun saavuttamiseksi.

Haasteena on usein, etteivät prosessit tai energian tuotantotilat mahdollista erilaisten olosuhteiden tai ratkaisuvaihtoehtojen testaamista ilman vaativaa testilaboratoriota. Me voimme toteuttaa tällaisen laboratorion virtuaalisesti CFD:llä. Näin tutkimus- ja kehitysajat lyhenevät huomattavasti, ja saat minimoitua kustannuksesi.

 • Voimalaitokset
 • Lämmitys ja jäähdytys
 • Riskianalyysi
 • Kemianteollisuus

Virtauslaskenta voimalaitoksissa

Voit hyödyntää virtauslaskentaa (CFD) laaja-alaisesti sekä voimalaitosten suunnittelussa että päivityksissä. Autamme sinua saamaan maksimaalisen hyödyn virtauslaskennasta myös tuotekehitys- ja vianetsintäprojekteissa.

CDF-simulointi (Computational Fluid Dynamics) on nopea ja kustannustehokas tapa tarkastella prosesseja, joiden tutkiminen tavanomaisilla menetelmillä on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Kattava voimalaitososaamisemme yhdistettynä virtauslaskenta-asiantuntemukseemme tarjoaa sinulle tärkeää ja luotettavaa tietoa sekä ymmärrystä voimalaitoksen toiminnasta.

Virtauslaskentaprojektimme räätälöidään aina projektikohtaisesti. Näin voimme varmistaa, että CFD-simulointimme mallintaa juuri oikeita asioita ja antaa vastauksia juuri sinun kysymyksiisi, koskivatpa ne ongelmien ehkäisemistä tai esimerkiksi suorituskyvyn parantamista.

 • Yksityiskohtainen palamisen mallinnus
 • Räjähdysten ja vastaavien rakenteiden vuorovaikutusten simulointi
 • Turbolaitteiden (pumput, puhaltimet, turbiinit ja kompressorit) suunnittelu ja mallinnus
 • Lämmönsiirtimien suorituskyvyn ja painehäviön mallinnus
 • Sisätilojen ja avoimien ympäristöjen simulointi
 • Virtauksen ja mekaanisten värähtelyjen aiheuttaman melun simulointi
 • Teollisuusautomaation hienosäätö ja optimointi
 • Pakokaasuputkistojen räjähdyssimulointi
 • Paineiskut

Virtauslaskenta kemianteollisuudessa

Kemianteollisuuden simuloinneissa pyrimme yleisimmin parantamaan sekoittumista, erottumista, lämmön- tai massansiirtoa virtauslaskennan (CFD) avulla.

Kemianteollisuuden simuloinneissa vahva kemianteollisuuden osaamisemme sekä taito yksinkertaistaa vaativia prosesseja luovat vakaan pohjan kustannustehokkaaseen ja yrityksenne tarpeet täyttävään lopputulokseen.

Kokeneet asiantuntijamme simuloivat asiakkaillemme erittäin haastavia prosesseja, joissa otetaan virtaustekniikan lisäksi huomioon kemialliset reaktiot ja eri yhdisteiden mukanaan tuomat ominaisuudet.

Usein juuri massansiirrolla, partikkelien erottumisella, kuplien nousunopeudella, faasimuutoksella ja lämmönsiirrolla on suuri merkitys prosessin tehokkuudessa. Meiltä löytyy sekä sovellusosaamista että taitoa selkeyttää monimutkaisia ilmiöitä, joita molempia vaaditaan CDF-simuloinneissa.

 • Sekoitussäiliöt
 • Veden käsittely
 • Kemialliset reaktorit
 • Erotusmenetelmät
 • Painepurkaukset
 • Reaktiolämmön leviäminen ja lämmönvaihtimet
 • Monifaasisimuloinnit ja faasimuutokset
 • Paineiskut

Virtauslaskenta LVI-suunnittelussa

LVI-suunnittelussa virtauslaskenta auttaa varmistamaan muun muassa ilmastoinnin ja ilmanvaihdon toimivuuden, olipa kyseessä julkinen tila, majoitustila tai vaikka vaativa puhdastila.

CFD-simulointia käytetään usein lämmitys- sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelun apuvälineenä. Meidän ammattitaitoinen tiimimme pystyy mallintamaan avuksesi ja päätöksentekosi tueksi sekä yksittäisiä laitteita että niistä koostuvia laajoja kokonaisuuksia.  

Analyyseillä voidaan tutkia esimerkiksi lämpötilavaihteluita, lämpökuormia, ilmankosteutta, partikkelien leviämistä, kaasujen sekoittumista sekä pakotettua tai luonnollista konvektiota.

 • Päätelaitteen painehäviön ja melunmuodostuksen laskeminen
 • Lämmönvaihtimien optimointi (lämmönsiirto ja painehäviö)
 • Suutinten optimointi (suihkun muoto ja sekoittuminen)
 • Hiukkasten pitoisuuksien ja liikkeen mallintaminen
 • Suhteellisen kosteuden simuloiminen
 • Eri kaasujen sekoittuminen
 • Sisätilojen ilmastointi ja optimointi, ns. hullunkierron tai kuolleiden alueiden tunnistaminen
 • Pölynhallinta
 • Palosimulaatiot (savunpoisto, evakuointi ja lämpökuormat)

Onnettomuus- ja riskianalyysit

Onnettomuustilanteita, kuten räjähdyksiä, tulipaloja ja kaasuvuotoja, voidaan simuloida tarkasti ja luotettavasti. Otamme riskianalyyseissä huomioon juuri teidän eritystarpeenne.

Jo ennalta suoritetulla riskianalyysillä kyetään minimoimaan onnettomuuden vaikutukset. Voimme suorittaa analyysejä aina karkeista riskiarvioista tarkkoihin onnettomuusmallinnuksiin. Virtauslaskennalla eli CFD-simulaatioilla pystymme selvittämään esimerkiksi sen, miten haitalliset kaasut leviävät ja mikä on turva-alueen koko.

Erityisosaamisalueisiimme kuuluvat kaasuvuodot, leviämismallinnukset, paloskenaariot ja erilaiset räjähdykset. Kattava kemikaalien ja kemiallisten reaktioiden tuntemuksemme luo vahvan pohjan luotettavaan mallinnukseen.

 • Kaasuvuotojen mallinnus
 • Leviämismallinnukset
 • Palo- ja räjähdysmallinnukset
 • Lämpösäteilyn mallinnus

Ota yhteyttä

Teemu Nieminen

CFD Sales Manager

+358440337650 teemu.nieminen@elomatic.com