Konsultointipalvelut

Autamme teitä viemään toimintaanne uudelle tasolle ja siirtymään kohti yhä kestävämpää liiketoimintaa. Pystymme myös skaalaamaan ideanne teollisen tuotannon mittakaavaan.

 

Yli 50-vuotinen kokemuksemme teollisuuden suunnittelusta antaa meille vahvan pohjan tuotannon ymmärtämiseen. Voimme auttaa teitä esimerkiksi parantamaan toimintanne energiatehokkuutta ja tehostamaan tuotannollista toimintaanne.

Tarjoamme myös monipuolisia selvityksiä, jotka soveltuvat sekä olemassa olevan tuotannon kehittämiseen että kokonaan uusien hankkeiden kannattavuuden ja toteutettavuuden arviointiin. Lisäksi pystymme skaalaamaan ideanne kaupalliseen mittakaavaan rakentamalla sen ympärille tarvittavat teknologiat ja rakenteet.

Energiatehokkuus­katselmukset

Energiakatselmuksemme avulla parannat energiatehokkuutta ja energiankäytön huoltovarmuutta sekä edistät siirtymää fossiilisesta energiasta puhtaampiin vaihtoehtoihin.

Voimme toteuttaa energiakatselmuksen koko laitoksen tasolla tai kohdentamalla työn rajaamaasi osakokonaisuutteen, kuten käyttöhyödykejärjestelmään tai yksittäiseen tuotantolinjaan. Osana katselmusta huomioimme tuotantolaitosympäristössäsi myös tuotantotehokkuuden ja kunnossapidon.

Keskeinen osa katselmustyötämme ovat kenttämittaukset, joissa keräämme tietoa tehostamistoimenpiteiden määrittämiseksi. Kun analysoimme kenttämittaustietoja yhdessä laitoksen automaatiojärjestelmistä saatavan datan ja henkilöstöhaastatteluiden tarjoamien tietojen kanssa, pystymme määrittämään kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvimmat tehostamistoimenpiteet.

Katselmuksen jälkeen olemme mielellämme mukana toteuttamassa esitettyjä toimenpiteitä käytännössä: tarkemmasta suunnittelusta ja laitteiden hankinnasta aina käyttöönottoon saakka.

Ota yhteyttä

Jussi-Matti Leppälä

Sales Manager

+358400365641 jussi-matti.leppala@elomatic.com

Sebastian Kankkonen

Design Manager

+358408494996 sebastian.kankkonen@elomatic.com

Materiaalitehokkuus­katselmukset

Materiaalitehokkuuskatselmuksemme avulla voitte saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja tehostaa tuotannollista toimintaanne.

Materiaalitehokkuuskatselmukseemme sisältyy kenttätyötä, työpajatyöskentelyä sekä materiaalivirtojen systemaattista analysointia. Materiaalitehokkuusasiantuntijamme ovat suorittaneet Motivan koulutuksen, ja he ovat valmiita auttamaan organisaatiotanne nostamaan kannattavuutenne uudelle tasolle.

Katselmuksen lopputuloksena saavutettavia hyötyjä ovat:

 • vähentyneiden materiaalikustannusten tuoma kannattavuuden paraneminen
 • selkeä kuva materiaalivirroista
 • kokonaiskuva materiaaleihin liittyvistä kustannuksista ja niiden jakaantumisesta
 • jätteen määrän ja niistä aiheutuvien kustannusten väheneminen
 • organisaation hiljaisen tiedon hyödyntäminen 
 • sama tuotanto vähennetyin raakamateriaalein.

Materiaalikatselmuksen jälkeen olemme mielellämme mukana toteuttamassa esitettyjä toimenpiteitä käytännössä: tarkemmasta suunnittelusta ja laitteiden hankinnasta aina käyttöönottoon saakka.

Ota yhteyttä

Jussi-Matti Leppälä

Sales Manager

+358400365641 jussi-matti.leppala@elomatic.com

Asiantuntijapalvelut

Meiltä saat monipuoliset konsultointipalvelut niin olemassa olevan tuotannon kehittämiseen kuin kokonaan uusien hankkeiden kannattavuuden ja toteutettavuuden arviointiin.

Hyödynnämme energia- ja prosessiteollisuuden konsultointityössämme laaja-alaista teollisuusosaamistamme sekä kattavia laskenta- ja simulointityökaluja. 

Esimerkkejä toteuttamistamme konsultoinneista:

 • prosessien tehostamiseen liittyvät selvitykset
 • prosessisimuloinnit
 • energiastrategia ja tiekartta
 • polttoainekonversioiden konsultointi
 • toteutettavuus- ja kannattavuusselvitykset
 • hankesuunnitelmien verifiointi
 • teollisten tuotantolinjojen elinkaarikustannuslaskenta (LCC)
 • Päästökaupan konsultointi

Ota yhteyttä

Jussi-Matti Leppälä

Sales Manager

+358400365641 jussi-matti.leppala@elomatic.com

Sebastian Kankkonen

Design Manager

+358408494996 sebastian.kankkonen@elomatic.com

Tiina Piira

Leading Consulting Engineer

+358505852627 tiina.piira@elomatic.com

Teknologiaratkaisut ja skaalaaminen

Elomaticilla on yli 50 vuoden kokemus ydinliiketoimintaamme kuuluvasta teollisuuden suunnittelusta: se on luonut meille vahvan pohjan teollisen tuotannon ymmärtämiseen.

Palvelumme takaavat sinulle parhaat mahdolliset edellytykset kasvattaa ideaasi perustuvaa teknistä toimintaa suurempaan mittakaavaan. Ymmärrämme, mitkä asiat ovat keskeisiä ja pystymme tukemaan hankkeesi tehokasta edistämistä sen kaikissa vaiheissa.

Täydennämme osaamistasi kehittämällä ideallesi teknologiaratkaisut ja rakentamalla sen ympärille toimivan kokonaisuuden:

 • Laboratoriomittakaavassa testaamme ideaasi, jotta ymmärrämme sen mahdollisuudet ja sovelluskohteet.
 • Pilot-mittakaavassa testaamme valittua konseptia käytännössä ja luomme edellytyksiä etenemiselle.
 • Demolaitosvaiheessa kehitämme tuotannollista toimintaa ymmärtääksemme kaupallisen tuotannon mahdollisuudet ja reunaehdot.
 • Kaupallisessa laitosvaiheessa luomme edellytykset toimintamallin monistamiseen, vaikka globaalisti. Muodostamme myös mahdollisen liiketoimintamallin.

Ota yhteyttä

Heikki Pirilä

Vice President

+358505932677 heikki.pirila@elomatic.com