10/11/2023

7 vinkkiä teolliseen skaalaamiseen – näistä kollegasikin hyötyvät

Teolliseen skaalaamiseen kuuluvat kaikki toimenpiteet, joita startup-yritys tekee nostaakseen toimintaansa seuraavalle tasolle: teknologisia ratkaisuja, prosessiteknologiaa ja liiketoimintamalleja voidaan kaikkia skaalata ylöspäin. Oleellista on tietää, mitä toimenpiteitä ja tuotoksia tarvitaan kussakin skaalauksen vaiheessa.

Teollinen tuotantomme on muuttamassa muotoaan lineaarisesta yhä enemmän kiertotaloutta huomioivaan suuntaan. Murroksen keskeisiä pelureita ovat teolliset startup-toimijat, jotka ovat ennakkoluulottomasti lähteneet ajattelemaan tuotantoa uudella tavalla.

Polku ideasta kaupalliseen tuotantoon ei kuitenkaan ole suoraviivainen. Se sisältää tyypillisesti idean jalostamisen, mahdolliset laboratoriotestit ja -kokeet, pilot- ja demovaiheet sekä lopulta kaupallistamisen. Tämän jälkeen seuraa vielä monistamisvaihe, jossa kaupallista kokonaisuutta monistetaan – parhaassa tapauksessa globaaliksi.

Jokaiseen vaiheeseen sisältyy omat erityspiirteensä, jotka on tehtävä sopivalla tarkkuudella ja laajuudella, skaalausvaiheen tarpeiden mukaisesti. Matkalla kannattaa muistaa seuraavat vinkit:

1. Ota heti idean kehitysvaiheessa kierto- ja biotalouden mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti huomioon

Kiertotaloudessa luodaan arvoa minimoimalla jätettä sekä energian ja luonnonvarojen käyttöä – ottamalla vähemmästä enemmän irti. Biotalous puolestaan kattaa kaikenlaisen uusiutuviin luonnonmateriaaleihin perustuvan tuotannon sekä niihin liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden jatkokehittämisen ja käytön.

Skaalaaminen kannattaakin aloittaa tarkastelemalla kierto- ja biotalouden mahdollisuuksia laajassa mittakaavassa, yhdessä erityyppisten kumppaneiden kanssa. Keskeistä on hahmottaa arvoketjun eri toimijoiden rooli ja löytää omalle liiketoiminnalle sopiva lokero.

 

2. Kehitä ideaa riittävän pitkälle ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä

Idea on toisaalta kaikki – ja toisaalta ei yhtään mitään. Ideointivaiheessa on oltava tilaa luovuudelle ja joustaville tavoille navigoida seuraavaan vaiheeseen. On myös hyvä muistaa, että skaalauksen onnistuminen riippuu ratkaisevasti koko liiketoiminnan ymmärtämisestä ja hahmottamisesta.

3. Hyödynnä idean testaamisessa kehittyneitä työkaluja

Laboratoriokokeet antavat sinulle tietoa ideaan liittyvistä ilmiöistä, asettavat rajoja ja tuottavat tietoa mahdollisuuksista. Käytä idean toteutettavuuden arvioinnissa hyväksesi erilaisia teoreettisia laskentoja ja matemaattisia simulaatioita. Voit hyödyntää testaamista ja mallinnusta myös skaalauksen myöhemmissä vaiheissa.

 

4. Luo skaalauskonseptista selkeä esitys rahoituksen varmistamiseksi

Pilottivaiheessa painopiste siirtyy teknologisiin ratkaisuihin ja teollisen tuotannon vaatimuksiin, ja tarvitsemasi investointikustannus alkaa kasvaa. Siksi tämän vaiheen yksi keskeisimmistä asioista on varmistaa rahoitus ja vakuuttaa rahoittajat.

On äärimmäisen tärkeää hahmottaa, mitä tuotoksia rahoittajat odottavat kussakin vaiheessa. On myös muistettava, että olipa sitten meneillään pilot-, demo- tai tuotannollinen vaihe, jokaisessa näissä täytyy toteuttaa samat suunnitteluvaiheet. Kaikissa vaiheissa kannattaakin hyödyntää projektimaista toimintamallia.

 

5. Siirry demovaiheessa kohti automatisoitua tuotantoa

Demovaiheessa tarkoituksena on luoda ymmärrys teollisen tuotannon vaatimuksista. Sinun tulee hahmottaa, miten teollisen mittakaavan tuotanto toimii ja erityisesti, miten prosessia voi ohjata mahdollisimman automatisoidusti.

Panosta tässä vaiheessa myös lopputuotteen laadun ja muita ominaisuuksien kehittämiseen, jotta ne vastaavat käyttäjien tarpeita optimaalisella tavalla.

6. Hanki näyttöä siitä, että konsepti on teknisesti ja kaupallisesti toimiva

Kaupallistamisvaiheessa sinun tulee pystyä osoittamaan, että konseptisi on sekä taloudellisesti että teknologisesti toteuttamiskelpoinen. Yhtä tärkeää on jalostaa lopputuotetta, jotta tuotannosta saadaan virtaviivaisempaa ja tehokkaampaa.

Tässä vaiheessa vaaditaan jo suuria investointeja, ja samalla riskit kasvavat. Siksi nyt korostuvat kumppanivalinnat, jotta hankkeesi saadaan tavoitteessaan ja aikataulussaan maaliin.

 

7. Ota ajoissa huomioon, mitä globaalin tason saavuttaminen edellyttää

Laitoksen skaalaaminen globaalille tasolle on ennen kaikkea liiketoiminnan kehittämisen tehtävä. Sinun tulee muodostaa selkeä malli, joka mahdollistaa toiminnan tehokkaan laajentumisen niin että laajentumisen riskit saadaan hallittua.

Haluatko tietää lisää? Tutustu myös näihin artikkeleihin:

Palvelu
Skaalaaminen

Haluamme nopeuttaa biotaloutta ja kiertotaloutta edistävien teollisuushankkeiden toteutusta. Tärkeä työkalu tässä työssä on kehittämämme skaalausmalli.

Määrittelemme skaalaamisen laajaksi joukoksi toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan liiketoimintojen nykyistä tasoa. Teknologiset ratkaisut, prosessien käytettävyys, riskienhallinta ja liiketoimintamallit voivat kaikki olla skaalauksen kohteena. Loppujen lopuksi skaalaamisen onnistuminen riippuu kuitenkin liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä.

Projekti
Elomatic on ollut Infinited Fiber Companyn maailmanluokan luottokumppani

Elomatic on ollut vahvasti mukana Infinited Fiber Companyn pilottilaitosten rakentamisessa ja kehittämisessä. Yritys on auttanut esimerkiksi valitsemaan laitteita eri prosessikohtiin ja konsultoinut, miten niitä kannattaa yhdistää.

Artikkeli
Elomatic auttoi VTT:tä skaalaamaan biopohjaisen ratkaisun pakkausmuovien tilalle

VTT:n kehittämä läpinäkyvä selluloosakalvo on ilmastoystävällisempi ratkaisu muovin tilalle. Sen avulla selätetään monta muoviin liittyvää haastetta. Ratkaisun kehitystyö ei olisi onnistunut ilman Elomaticin asiantuntemusta: yritys toteutti kalvon valmistukseen tarvittavan koekonelinjaston.

Elomatic Voices
Teemu Turunen

Työntekijämme ovat avain menestykseemme, ja kohtelemme heitä kunnioituksella. Kuule niiltä, jotka tietävät sen parhaiten – tässä on yksi tarina Teemu Turuselta, joka työskentelee tällä hetkellä liiketoiminnan kehitysjohtajana Elomaticilla.