EloTalk

#EloTalkShow

Building Tomorrow with
a Proven Legacy

EloTalkin uusissa jaksoissa paneudumme teknologian rooliin vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kyllä – yhteys näiden elementtien välillä lienee kaikkien tiedossa, vaikkei näkymä puheista tekoihin olekaan aina selkeä. Yhdistämmekin toisen kauden jaksoissa teknologian ja humanismin, maapallon kestävyyden ja ihmisten hyvinvoinnin, insinööritieteet ja tunteet.

Haluamme kirkastaa kuvaa ja tehdä teknologian merkityksestä konkreettista. Teknologia on läsnä kaikkialla, mutta tarvitsemme yhä enemmän ihmisiä, jotka syttyvät siitä ammatikseen. Kestävä tulevaisuus ei synny ilman rohkeita tekijöitä.

Olemme kutsuneet keskustelijoiksi kehittäjiä ja muutoksentekijöitä teollisuuden ja yhteiskunnan eri aloilta. Heidän kanssaan keskustelemme siitä, mitä kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii sekä ihmisiltä että teknologioilta, ja miksi insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessakin.

Kauden 2 keskustelunaiheita ovat:

 • Kestävän tulevaisuuden tekemiseen tarvitaan rohkeita tekijöitä teknologia-alalle. Keitä he ovat nyt – ja keitä tulevaisuudessa?
 • Miten ideoidaan ja kehitetään sampoja, jotka takaavat kestävän tulevaisuuden? Mitä vaaditaan, että ideasta saadaan teollinen pilottituote?
 • Miten koneen ympärille tai jatkeeksi rakennetaan sellainen fyysinen ja henkinen maasto, joka mahdollistaa skaalautumisen, kaupallistamisen ja kansainvälisen kasvun? Mitä se vaatii ihmisiltä ja teknologioilta?
 • What if there were enough medicines for everyone in the world and people could afford them? And the manufacture of medicines would be sustainable and energy efficient? (jakso englanniksi)

Juontajana Anna Ståhle

Anna Ståhle

Anna Ståhle on Groundin perustaja, median, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisarkea elänyt innostaja. Anna keskittyy viestinnän, markkinoinnin ja yritysyhteistyön strategiseen suunnitteluun ja liikkeenjohdon konsultointiin. Hän on toiminut Suomen johtavan viestinnän ammattilaisjärjestön ProCom ry:n puheenjohtajana 2008–2011. Anna on työskennellyt median parissa sekä viestinnän ja markkinoinnin kentällä lähes kaksikymmentä vuotta. Annan vahvuus on tilaisuuksien moderaattorina, vahva asiaosaaminen ja huolellinen taustatyö, luonnollinen ja aito tyyli, paneelien ja haastattelujen sujuva kuljetus sekä kielitaito.

EloTalk kausi 2. tallenteet

Jakso 1.

Ammattina ongelmanratkaisu

LIVE 13.9.2023

Mitä kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii sekä ihmisiltä että teknologioilta, ja miksi insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessakin? Tähän pureudutaan EloTalkin ensimmäisessä jaksossa yhdessä mm. Teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtajan, Helena Soimakallion sekä tietokirjailija ja keksijä Perttu Pölösen kanssa.

Kestävä tulevaisuus ei synny ilman rohkeita tekijöitä. Keitä he ovat teknologia-alalla nyt ja keitä he ovat tulevaisuudessa? Siitä puhumme, kun ammattina on ongelmanratkaisu.

Keskustelussa mukana:

 • Perttu Pölönen, Keksijä, futuristi, tietokirjailija
 • Helena Soimakallio, Johtaja, kestävä kasvu, Teknologiateollisuus
 • Riikka Perälä, Projekti-insinööri, Elomatic
 • Mika Kuhmonen, Leading Advisor, Elomatic

Katso jakso

EloTalk: Ideasta Teolliseksi Pilotiksi

Jakso 2.

Ideasta teolliseksi pilotiksi

LIVE 4.10.2023

Jotta kehitys on kestävää, pitää koneidenkin olla kestäviä – ja kehittyä. Lähtölaukauksena toimii unelma kestävämmästä maailmasta, jonka jälkeen ideoidaan, miten unelma maailma voidaan konkreettisesti saavuttaa.

Keskustelussa mukana:

 • Elina Hiltunen, Tulevaisuudentutkija, tietokirjailija
 • Ali Harlin, Tutkimusprofessori, VTT
 • Mika Patrakka, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Elomatic
 • Teemu Turunen, Liiketoiminnen kehitysjohtaja, Elomatic

Katso jakso

EloTalk: Teknologisesta Ideasta Isoksi Ja Maailmalle

Jakso 3.

Teknologisesta ideasta isoksi ja maailmalle

LIVE 25.10.2023

Mitä se vaatii, että teknologia-alalla kasvatetaan idea siihen mittakaavaan, että kansainvälinen kasvu ja maailman valloitus on mahdollista?

Keskustelussa mukana:

 • Jussi Åkerberg, Energy Sector Account Lead, Business Finland
 • Tanja Karila, Chief Marketing Officer, Infinited Fiber Company
 • Heikki Pirilä, Vice President, Elomatic
 • Mika Kuhmonen, Leading Advisor, Elomatic

Katso jakso

EloTalk: The Future Of Pharmaceuticals

Jakso 4.

The Future of Pharmaceuticals

LIVE 15.11.2023

What if there were enough medicines for everyone in the world, and people could afford them? The fourth and final episode of the EloTalk season will deep dive into the manufacturing of medicines. How can we ensure a sustainable pharmaceutical industry to secure affordable medicine for all?

Keskustelussa mukana:

 • Mona Åkerholm, Senior Vice President, Pharma BU, Elomatic
 • Miroslav Tonovski, CEO, Naya Life Sciences

Katso jakso

EloTalk kausi 1. tallenteet

Jakso 1.

Megatrendit, kohti puhtaampaa tulevaisuutta, mutta miten?

LIVE 26.11.2021

Realismi vs. idealismi miltä energiatulevaisuus ja teollinen kiertotalous näyttää trendien valossa ja mitä vaikutuksia se tuo tullessaan sekä energiantuotantoon, että teollisuuden kiertotalouteen. Mitä meidän on tehtävä käytännössä ja mitä trendit vaativat päätöksen­tekijöiltä nyt sekä miten päästään tavoitteissa maaliin?

Keskustelussa mukana:

 • Helena Soimakallio, Johtaja, Kestävä kehitys, Teknologiateollisuus ry
 • Mikko Dufva, Tulevaisuusasiantuntija, Sitra
 • Teemu Turunen, Energiakonsultointiosaston osastopäällikkö, Elomatic Oy

Katso jakso

Jakso 2.

Teollinen kiertotalous osana hiilineutraalisuustavoitteita

LIVE 28.1.2022

Mikä on kiertotalouden rooli hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa ja miten se vaikuttaa teolliseen toimintaan? Miten kiertotalous tulee muuttamaan eri toimintojen rajapintoja ja millaista uutta liiketoimintaa se mahdollistaa tulevaisuudessa? Teknologia ja teolliset symbioosit merkittävässä roolissa teollisessa kiertotaloudessa.

Keskustelussa mukana:

 • Juha Salmela, CTO, Partner, Spinnova Oyj
 • Vesa Silfver, CEO, Motiva Oy
 • Riina Brade, Kehityspäällikkö, Elomatic Oy

Katso jakso

Jakso 3.

Energiantuotanto ja -käyttö hiilineutraaliksi, mutta miten?

LIVE 18.2.2022

Uhasta mahdollisuudeksi! Millainen muutosmatka teollisuudella ja energiantuotannolla on menossa ja mitä pitää vielä tehdä, jotta saavutamme hiilineutraalisuus tavoitteet? Miten insinööritaidolla ja teknologian kehityksellä voidaan vaikuttaa tulevaisuuden haasteisiin? Mitä tämä muutos tulee vaatimaan energiasektorilta ja teollisuudelta? Miten sektori-integraatiosta ja kiertotaloudesta saadaan maksimaalinen hyöty energiamurrokseen?

Keskustelussa mukana:

 • Heli Antila, Johtaja, Fortum Oyj
 • Esa Vakkilainen, Energiatekniikan professori, LUT
 • Teemu Turunen, Energiakonsultointiosaston osastopäällikkö, Elomatic Oy

Katso jakso

Jakso 4.

Teollisuuden energiatehokkuus keskeisenä hiilineutraalisuuden työkaluna

LIVE 25.3.2022

Energiatehokkuuden mahdollisuudet teollisuudelle, mitä voimme vielä saavuttaa? Mikä merkitys energiatehokkuudella on matkalla kohti hiilineutraalia teollisuutta? Tiedämme, että energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkaasti on yhä haasteellisempaa, joten millaisia energiatehokkuushankkeet ovat jatkossa, koska helpot parannuskohteet ovat jo ratkaistu.

Keskustelussa mukana:

 • Pirita Mikkanen, VP, Energiatehokkuusjohtaja, Metsä Group
 • Eemeli Tsupari, Principal Scientist, VTT
 • Teemu Turunen, Energiakonsultointiosaston osastopäällikkö, Elomatic Oy

Katso jakso

Jakso 5.

Siirtyminen vetytalouteen

LIVE 22.4.2022

Vetytalouden mahdollisuudet teollisuudelle ja energiantuotannolle sekä muulle yhteiskunnalle. Miten siirrymme vetytalouteen eri osa-alueilla ja millaisen roolin vetytaloudessa Suomen pitää ottaa? Mitä voidaan muuttaa nykyisessä energiainfrassa vai pitääkö kaikki rakentaa alusta alkaen uusiksi? Jos pitää rakentaa kaikki uusiksi, niin mitä se maksaa ja vaatii teknologialta?

Keskustelussa mukana:

 • Tuukka Hartikka, Business Lead, Helen Oy
 • Antti Pohjoranta, Head of technology, Renewable hydrogen, Neste Oyj
 • Jussi Ylinen, CEO, Green NortH2 Energy Oy (Elomaticin perustama hankeyhtiö)

Katso jakso

Jakso 6.

Elintarviketeollisuuden kestävyyshaasteet osana ruoantuotannon ketjua

LIVE 20.5.2022

Elintarvikkeiden valmistaminen on Euroopan suurin teollinen toimiala ja ennen näkemättömien muutospaineiden edessä. Väestönkasvu ja kestävämpi ruoantuotanto ovat pidempiaikaisista haasteistamme suurimpia. Kuinka ratkaista ruoantuotannon tulevaisuuden riittävyyden ja kestävyyden haasteet? Minkälaista innovatiivisuutta, tehostamista ja puhtaampaa teknologiaa tarvitaan? Elintarviketeollisuuden rooli ja mahdollisuudet hiilineutraalisuutta tavoiteltaessa.

Keskustelussa mukana:

 • Hanna-Maija Karikallio, Tutkimuspäällikkö, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 • Mikael Westerlund, Chief Business Activist, MBA, BSc Eng, Origin by ocean Oy
 • Riina Brade, Kehityspäällikkö, Elomatic Oy

Katso jakso

Jakso 7.

Läpi energiakriisin, rohkeasti investoiden!

LIVE 25.10.2022

Meneillään oleva energiakriisi on ajanut meidät tilanteeseen, jossa meidän täytyy ratkaista nopeasti akuutit haasteet, mutta pitää samalla mielessä pidemmän tähtäimen tavoitteet: ensin kohti hiilineutraaliuutta ja siitä kohti uusia ratkaisuja.

Teolliset investoinnit ovat tässä vaikuttavuutensa puolesta keskiössä, ja toimia tarvitaan niin energiantuotannossa kuin käytön puolella. Liikkeelle täytyy lähteä, vaikka tulevaisuus näyttääkin sumuiselta.

Keskustelussa mukana:

 • Paula Laine, CEO, Ilmastorahasto
 • Jero Ahola, vuoden 2022 innovaatioprofessori, LUT
 • Teemu Turunen, johtaja, Elomatic Oy

Katso jakso