20/01/2023

Sähkökatkojen välttämiseen tarvitaan myös kotitalouksien osallistumista

Patrik Rautaheimo

Kirjoittanut

Patrik Rautaheimo
Chairman of the Board, Elomatic Oy

Yritykset hyödyntävät jo kulutusjoustoa, jonka avulla sähkön käyttöä vähennetään hetkellisesti silloin, kun sähköstä on pulaa ja lisätään, kun tarjontaa on kysyntää enemmän. Sähkökatkojen välttämiseksi samaa menettelyä voitaisiin hyödyntää myös kotitalouksissa. Vie kuitenkin aikaa siirtyä tarvittaviin järjestelmiin, ja asiassa tarvittaisiin pikaisia toimenpiteitä.

Yritykset ovat ryhtyneet kiitettävästi toimiin, jotta talven sähkökatkoilta vältyttäisiin. Energiaviraston selvityksen mukaan jo viidesosalla oli syksyllä laadittuna suunnitelma kulutusjouston lisäämiseksi. Sen avulla sähkön käyttöä vähennetään hetkellisesti silloin, kun sähköstä on pulaa ja lisätään, kun tarjontaa on kysyntää enemmän. Tämä myös ohjaa käyttämään mahdollisimman päästöttömästi tuotettua sähköä.

Kulutusjouston potentiaali voitaisiin hyödyntää myös kotitalouksissa

Ei ole mitään syytä, miksei kulutusjoustoa pystyttäisi hyödyntämään myös kotitalouksissa. Esimerkiksi asuntojen lämmitys voidaan katkaista kahdeksi tai kolmeksi tunniksi ilman, että huonelämpötila juurikaan laskee – tai pidemmäksikin aikaa, jos asunnossa on lattialämmitys. Myös veden lämmitys on mahdollista katkaista useaksi tunniksi.

Näin olisi mahdollista saavuttaa lähes 4 GW:n joustovara (laskettu hyödyntäen Tilastokeskuksen julkaisemaa energiankulutusta), mikä on huomattava määrä verrattuna Suomen 14 GW:n hetkittäiseen maksimikulutukseen. Toteutuskin olisi kohtuullisen helppo monissa kodeissa, joissa lämmitysjärjestelmään kuuluu etäohjaus.

Toinen vielä yksinkertaisempi tapa olisi mahdollistaa nopea reagointi sähköverkon taajuuden vaihteluun. Se onnistuu asentamalla vesivaraajaan muutaman euron arvoinen piiri, joka tarkkailee verkon taajuutta ja lopettaa lämmityksen hetkeksi taajuuden laskiessa.

Toimeen pitäisi tarttua välittömästi

Näiden älykkäiden ratkaisujen avulla välttäisimme sähkökatkot, jotka haittaavat huomattavasti enemmän ja tulevat lyhyelläkin tähtäimellä kalliimmiksi. Jotta saamme ne käyttöön, tarvitsemme järjestelmän, jonka avulla tarvittavista kulutusjoustoista pystytään viestimään. Se voisi toimia säätelyyn tai rahalliseen palkkioon perustuen.

Koska tuulivoiman käyttöä on tarkoitus lisätä ja sähköntuotantoon tarvitaan entistä enemmän joustoa, olisi nyt aika laatia säännöt tuleville lämmitysratkaisuille. Vie aikaa siirtyä järjestelmiin, joilla kotitaloudet saadaan mukaan kulutusjoustoon, ja asiassa pitäisikin päästä eteenpäin heti.