10/01/2020

3 syytä käyttää laserskannausta muutossuunnittelussa

Sami Nissinen

Kirjoittanut

Sami Nissinen

Suunnittelutyön osuus voi olla jopa 16-20 % brownfield-projektien kokonaiskuluista, kun uutta rakennettaessa sama osuus on noin 8-10 %. Laserskannauksesta on merkittävä hyöty, kun suunnitteluun kuluva ajan- ja rahankäyttö halutaan optimoida vanhaa tehdaskantaa modernisoitaessa.

Yleensä laserskannausta hyödynnetään juuri silloin, kun asiakas haluaa päivittää vanhan tuotantolaitoksen vastaamaan uusia tarpeita. Esimerkiksi elintarvikevalmistaja saattaa havahtua siihen, että kuluttajat ovat kiinnostuneet uudesta tuoteryhmästä ja haluaa siksi rakennuttaa uuden tuotantolinjan.

Laserskannaus vähentää brownfield-projektien suunnittelutyön kustannuksia – 3 syytä käyttää laserskannausta muutossuunnittelussa

1. Laserskannauksen avulla suunnittelutyö voidaan aloittaa nopeasti

Laserskannausaineisto voidaan toimittaa suunnittelijan käyttöön noin neljän päivän kuluttua skannauksesta, kun muilla mittaustavoilla tehdyn aineiston analyysiin ja tarkistamiseen saattaa kulua jopa viikkojen työtunnit. Näin suunnittelutyö pystytään aloittamaan nopeammin ja täsmällisemillä lähtötiedoilla.

2. Tehokas laserskannaus säästää työtunteja ja -kustannuksia

Laserskannauksen ansiosta eräs asiakkaamme pystyi esimerkiksi luopumaan aiemmissa muutossuunnitteluprojekteissa käytetyistä raskaista tarkkuusmittauksista. Näin yritys säästi tulosanalyysiin vaadittavat jopa viikkojen työtunnit. Muut mittaustavat, kuten käsin mittaaminen, vaativat tavallisesti useita vierailukertoja mitattavaan kohteeseen. Hyödyntämällä laserskannausta vältät vierailuista syntyvät työ- ja matkakustannukset, sillä vierailuja ei yleensä tarvita lainkaan ennen varsinaista skannaustyötä.

3. Tarkka lähtötieto suojaa kalliilta suunnitteluvirheiltä myöhemmin

Brownfield -projektit ovat usein kalliimpia ja haastavampia suunnitella kuin greenfield- projektit, joissa rakennetaan täysin uutta.  Vanhoissa tuotantolaitoksissa ei usein ole huomioitu mahdollisia tulevia muutostarpeita. Brownfield -projektien kustannukset ja haasteet syntyvät siis usein siitä, että haluttuja muutoksia on vaikeaa toteuttaa, koska tilaa niille ei yksinkertaisesti ole.

Laserskannauksen avulla pystymme näkemään eksaktisti käytettävissä olevan tilan ja hyödyntämään se tehokkaasti. Esimerkiksi, jos muutettava osuus on vaikkapa mekaanista suunnittelua vaativa prosessijärjestelmä, työ vaatii täsmälliset lähtötiedot tai riskinä on korjauksista aiheutuvat, jopa miljoonien lisäkustannukset myöhemmin. Laserskannauksella suunnittelutyö ei nojaa vanhoihin mahdollisesti puutteellisiin piirustuksiin, vaan se voidaan tehdä millintarkan aineiston pohjalta. Näin haasteellinenkaan tila ei tuota yllätyksiä asennusvaiheessa.

Laserskannaus luo hyvän pohjan tuleville muutossuunnitteluprojekteille

Monelle asiakkaallemme valitettavan tuttu tilanne on, että muutettavasta rakennuksesta on olemassa vain 1980-luvulla tehdyt piirustukset, joihin ei ole merkitty vuosien varrella tehtyjä muutoksia.

Lue lisää laserskannauksen hyödyistä muutossuunnit-
telussa ja lataa opas