30/05/2023

”Hymyssä suin maaliin” – Elomatic veti Kiillossa onnistuneen säiliöaluehankkeen

Kiillon Turun tuotantoalueen kemikaalivarastoja piti päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Myös säiliöautojen lastaus- ja purkupaikka piti uudistaa. Elomatic veti projektin tehokkaalla muutosten hallinnalla onnistuneesti läpi koronapandemian tuomista haasteista huolimatta. Kiilto kiitteli myös projektin erinomaista yhteishenkeä.

 

Kiilto halusi päivittää Turun tuotantoalueensa kemikaalien säiliövarastot sekä säiliöautojen purku- ja lastauspaikan vastaamaan tämän päivän teknisiä ratkaisuja ja vaatimuksia. Yritys käyttää lastausaluetta varastoinnin lisäksi muiden säiliöautoon kuormattavien tuotteiden lastaukseen.

Elomatic otti koppia projektinjohdosta

Projekti alkoi perussuunnittelulla vuonna 2018. Elomatic Oy astui kuvaan syksyllä 2019, kun Kiilto etsi kumppania projektinjohtoon ja Elomatic valikoitui palveluntarjoajaksi. Projekti toteutettiin EPCM-mallin mukaisesti, pienellä muokkauksella: Elomatic otti projektista kokonaisvastuun, mutta perussuunnittelua tehnyt yritys jäi tekemään toteutussuunnittelua.

– Kiiltossa oli oma projektipäällikkönsä, mutta he tarvitsivat osaamista urakkasopimusten valmisteluun ja aikataulun hallintaan. Toimme heille myös tietotaitoa siitä, mitä pitää suunnitella projektihallinnassa etukäteen, jotta asiat sopivat yhteen; miten toimituslaajuudet kannattaa sopia sekä miten tiedetään, missä mennään, selittää Elomaticin projektipäällikkö Jarmo Kankainen.

– Työtämme tuki erinomaisesti toiminut yhteistyö HTJ:n rakennuttajakonsultin kanssa, hän lisää.

Kiilto halusi panostaa vihreisiin kemikaaleihin

Elomatic otti vastuuta myös tehtyjen suunnitelmien tarkastamisesta. Niitä täytyikin päivittää, muun muassa koska kaupunki ei myöntänyt rakennuslupaa ensimmäisellä yrittämällä.

Päivitettyjen aineistojen pohjalta Elomatic pääsi 2020 syksyllä aloittamaan tarjouspyyntöjen lähettämisen ja hankintojen tekemisen. Suunnitelmiin oli jätetty strategisia varauksia, sillä Kiilto harkitsi esimerkiksi bioetanolin käyttöönottoa.

– Päätös käyttää raha nyt ja asentaa bioetanolisäiliö oli yrityksen ympäristötavoitteiden mukainen ratkaisu, vaikka hintalappu nousi, Kankainen toteaa.

Korona toi omat haasteensa

Kun lähes kaikki hankinnat oli tehty, nousivat hinnat äkillisesti koronapandemian takia. Näin myös toimitusajat pitenivät, ja osa neuvotteluista täytyi aloittaa uudestaan. Säiliöalueen rakentaminen pääsi alkamaan toukokuussa 2021, ja valmistumista täytyi venyttää pari kuukautta suunnitellusta. Kiilto oli kuitenkin erittäin tyytyväinen Elomaticin työhön.

– Vaikka maailman tilanne toi koronan ja saatavuushaasteiden kautta monia mutkia matkaan, saavutimme projektin tavoitteet ja teimme sen todella hyvässä yhteishengessä. Osasimme yhteistuumin keventää haastavaa tunnelmaa ja voittaa haasteet hymyssä suin, kertoo Kiillon toimitusketjun päällikkö Mira Kaunisto.

Myös Kankaisen mielestä yhteistyö oli helppoa koko projektin ajan.

– Olen projektipäällikkönä kiitollinen siitä, että Kiilto oli niin hyvin sitoutunut ja teki nopeita päätöksiä. Voin myös kehua Elomaticin tiimiä: jäimmehän jopa alle tuntitavoitteen, hän kehaisee.

Työtä ohjasi vastuullisuuden projektisuunnitelma

Kankainen laati projektille vastuullisuuden projektisuunnitelman. Sen avulla hän pystyi arvioimaan niin kustannusten kuin sosiaalisen ja ympäristökestävyyden kannalta projektin toteutusta ja tuotoksia lähtien siitä, miten rakentamisen haitoista viestittiin naapureille.

– Ympäristönäkökulmat olivat mukana jo vaatimuslistalla. Bioetanolin käytön mahdollistamisen lisäksi paransimme esimerkiksi mahdollisten sammutusvesien keräystä, Kankainen mainitsee.

Projektissa otettiin vahvasti huomioon myös työturvallisuus.

– Tämä projekti on hyvä osoitus prosessilaitososaamisestamme ja kyvystämme johtaa projekteja. Siitä olen erityisen ylpeä, ettei projektissa sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Se on poikkeuksellista – henkilöturvallisuuden taso oli projektissamme merkittävä, Kankainen iloitsee.