20/09/2022

Vaasan Sähkö tilasi Elomaticilta tulevaisuuden lämpöpumppulaitoksen suunnittelun ja projektinjohdon

Vaasan Sähkö rakennuttaa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen laitoksen, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon, missä se riittää lähes 2 000 omakotitalon tarpeisiin. Elomatic vastaa projektin kokonaisuudesta aina suunnittelu- ja hankintavaiheesta rakentamisen johtamiseen ja käyttöönottoon. Projekti on saanut hyvän startin ja saumattoman yhteistyön palaset ovat loksahtaneet kohdalleen.

Vaasan Sähkön lämpöpumppulaitos on hieno esimerkki kiertotaloudesta: yhdellä investoinnilla hyödynnetään hukkalämpöä, joka energiamäärältään vastaa kaikkien Vaasan Sähkön kaukolämpöverkossa olevien omakotitalojen vuotuista lämmitysenergian määrää.

Elomaticilla on suunniteltu ennenkin lämpöpumppulaitoksia varsinkin teollisuuteen. Tämä on kuitenkin suurin kokonaistoteutus. Kiinnostus vastaaviin hankkeisiin on selvästi lisääntynyt, ja Elomaticilla on työn alla toisenkin vastaavan ratkaisun konseptisuunnittelu.

– Lämpöpumput ovat kehittyneet viime vuosina niin kovaa vauhtia, että tällaisesta lämmön talteenotosta on tullut kannattavaa, selittää Elomaticin projektipäällikkö Anne Kujanpää.

Kaupungeissa kaukolämpö on nopein tapa siirtyä päästöttömään aikakauteen

Påttin jätevedenpuhdistamossa puhdistetaan koko Vaasan kaupungin jätevedet sekä osa naapurikuntien Mustasaaren ja Maalahden jätevesistä. Puhdistetun veden hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon.

– On parempi investoida yhteen tehokkaaseen lämpöpumppulaitokseen sen sijaan, että parituhatta omakotitalo-omistajaa alueellamme joutuisi itse vaihtamaan lämmityksensä päästöttömäksi, kertoo hankepäällikkö Juha-Matti Karvala Vaasan Sähköstä.

Karvalan mukaan kaukolämpöverkko toimii kiertotalouden alustana ja Påttin lämpöpumppulaitos on siitä hyvä esimerkki.

– Lämmön talteenotto on ehdottomasti tulevaisuuden juttu, Kujanpää täydentää.

Elomatic tuo projektiin osaamista laajalla skaalalla

Vuoden 2022 alussa käynnistynyt projekti on nyt urakkakyselyvaiheessa. Elomatic on projektin EPCM-toimittaja, eli se vastaa suunnittelun ja hankinnan lisäksi rakentamisen johtamisesta ja käyttöönotosta.

– Kyseessä on Vaasan Sähkölle merkittävä projekti ja EPCM-toteutus sopii siihen hyvin, sillä haluamme osallistua projektin toteutukseen koko sen elinkaaren ajan, Karvala sanoo.

– Elomaticilta saamme laajan suunnitteluosaamisen, valvonnan ja koordinoinnin lisäksi ajantasaisen raportoinnin kokonaisuudesta projektin edetessä sekä ennusteista ja tarvittavista päätöksistä, hän jatkaa.

Elomaticin vankka kokemus näkyy

Elomaticilla pyritään valitsemaan projektitiimi aina siten, että henkilöiden osaamista pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Suurimmalla osalla projektiin osallistuvista suunnittelijoista on kokemusta teollisuuden projekteista pidemmältä ajalta. Osa on ennenkin ollut mukana lämpöpumppuprojekteissa.

– Kyllä se näkyy, että suunnittelijat ovat kokeneita. Tärkeintä on, että he pystyvät oman kokemuksensa puitteissa hoitamaan työnsä laadukkaasti ja että tieto kulkee eri paikkakuntien välillä, Kujanpää täsmentää.

”Kun yhteistyö sujuu, on kiva tehdä hommia”

Projekti on edennyt hyvin aikataulussaan ja rakentamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa 2022.

– Yhteistyö on sujunut hienosti ja Elomatic on pitänyt kokonaisuuden hyvin hallinnassa, Karvala kiittelee.

– Vaasan Sähköltä on projektissa mukana asiantuntevat henkilöt, jotka ovat paneutuneet projektiin hienosti. Olemme saaneet hommat yhdessä sujumaan todella hyvässä hengessä, Kujanpää antaa puolestaan tunnustusta.

Kujanpää korostaa, miten tärkeää hänelle on, että ihmiset viihtyvät työssään ja että projektissa on hyvä ja avoin ilmapiiri.

– Se, että kommunikaatio sujuu hyvässä yhteishengessä niin projektitiimin sisällä kuin asiakkaan kanssa, auttaa saavuttamaan kaikilta osin hyvän lopputuloksen, hän toteaa.

 

Tietoa hankkeesta

Mitä: Hukkalämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä
Hinta: n. 11 miljoonaa euroa
Tuki: Työ- ja elinkeinoministeriön investointituki 1,9 miljoonaa euroa
Energian määrä: 50–60 gigawattituntia (GWh) lämpöä/vuosi
Suunniteltu käyttöönotto: vuoden 2023 lopussa