Iso harppaus kohti aitoa käyttäjä­ystävällisyyttä

Elomatic auttoi Stora Ensoa tehdas­raportoinnin automatisoinnissa

Lukuaika: 4 minuuttia

Stora Enso ja Elomatic ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Heinolan tehtaan raportoinnin kehittämisessä. Se on tuonut kaivattua tulosta: tuotantotietojen seuraaminen on nyt helpompaa ja nopeampaa. Työntekijät pystyvät näkemään paitsi prosessin poikkeamia, myös tarkastelemaan pidemmän ajan kehitystä.

Digitalisaatio tuo mukanaan suuria mahdollisuuksia. Teknologiat eivät kuitenkaan yksistään riitä muutokseen, vaan tarvitaan ihmisiä – lopulta kyse on työkulttuurin hallitusta muutoksesta. Oikeilla työkaluilla ja toimintaprosesseilla helpotetaan arjen sujuvuutta.

Stora Enso halusi automatisoida Heinolan kartonkitehtaan raportointia, joka oli pitkälti manuaalista ja aiheutti kasvavaa työkuormaa tehtaan henkilöstölle. Oli selvää, etteivät käytetyt työkalut vastanneet nykyajan vaatimuksiin.

”Tieto sijaitsi monimutkaisesti eri järjestelmissä, ja oli vaikea ymmärtää, mistä luvut tulevat tai mitä ne tarkoittavat”, selittää Stora Enson projektipäällikkö Sampo Luukkainen.

Kumppaniksi monipuolinen osaaja

Uudistuksen tavoitteena oli, että raportoinnin lukuja pystytään tarkastelemaan viikko-, jopa päivätasolla, mikä helpottaa kuukausittaista raportointia ja antaa apuvälineitä arjen ohjaamiseen sekä investointipäätösten tekoon.

Tehtävää toteuttamaan Stora Enso valitsi Elomaticin Intelligent Industry Data Solutions (IIDS) -tiimin. Yritysten välisissä keskusteluissa löydettiin nopeasti yhteinen päämäärä, jossa käyttäjäystävällisyys nousi keskeiselle sijalle.

”Elomaticilta löytyi osaamista haluamistamme työkaluista sekä kokemusta tehdasraportoinnista ja visualisoinneista. He pystyivät ottamaan perinteistä IT-taloa monipuolisemman roolin ja auttamaan esimerkiksi taseiden selvityksessä”, Luukkainen taustoittaa.

Ratkaisussa hyödynnettiin avointa lähdekoodia

Elomaticin asiantuntijat ja tehtaan avainhenkilöt alkoivat yhdessä selvittää ratkaisuvaihtoehtoja syksyllä 2021.

”Toteutuksessa hyödynnettiin Heinolassa hyviksi todettuja teknologioita, mutta Stora Ensolla oli myös tahtotila laajentaa näkemystään ja kuulla ehdotuksiamme eri toimintatavoista”, kertoo Elomaticin johtava data-asiantuntija Ville Ottelin.

Ratkaisun käyttöliittymä toteutettiin lopulta Grafanalla, ja datalähteeksi valittiin olemassa oleva PostgreSQL-tietokanta. Lukujen laskenta perustuu Pythoniin, joka mahdollistaa laskentojen tekemisen ilman teknologiasta johtuvia rajoitteita.

”Tekeminen oli alusta asti joustavaa ja läpinäkyvää, ja se toi merkittäviä kehitysaskeleita molemmille osapuolille. Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu avaa meille tulevaisuudessa monia mahdollisuuksia”, Luukkainen lisää.

Uusi järjestelmä tuottaa ymmärrettävää tietoa

Kehitetty ratkaisu luovutettiin tuotannon käyttöön keväällä 2023. Alustavien tulosten perusteella järjestelmä on toiminut luotettavasti, ja se on pystynyt vastaamaan aiempien haasteiden luomiin tarpeisiin.

”Monimutkaistenkin yhtälöiden laskenta tapahtuu nyt automaattisesti, ja työntekijä tietää, mistä luvut tulevat. Hän voi myös tarkastella tasetta, jonka laskentatapa on tehty ymmärrettäväksi”, Luukkainen toteaa.

Erityiskiitosta on saanut järjestelmän joustava graafinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä pystyy saamaan tietoa tarvitsemassaan muodossa. Stora Ensolla onkin ilmaistu laajempaa kiinnostusta tällaista datan visualisointia kohtaan.

Tukea kestävän kehityksen edistämiseen

Uuden järjestelmän avulla nähdään, missä päin prosessia tapahtuu poikkeamia, oli kyse sitten kuitu-, vesi- tai energiamääristä. Ongelmatilanteissa hän pystyy vertamaan tilannetta aiempaan, mikä auttaa saamaan selville, miten tilannetta kannattaa lähteä korjaamaan.

Ratkaisun ansiosta käyttäjä voi myös tarkastella pidemmän ajan kehityskaaria ja päästä kiinni asioiden juurisyihin. Tämä auttaa ymmärtämään, miten esimerkiksi resurssitehokkuutta voi kehittää. Lisäksi järjestelmä tuo helpotusta viranomaisraportointeihin.

”Tavoitteenamme on kaiken materiaalin ja hukan minimointi. Nyt meillä on tarvittavat mittarit myös niitä tilanteita varten, kun pitää reagoida nopeasti muutoksiin. Emme voi luottaa silloin yhteen mittariin, vaan tarvitsemme raportoinnin mahdollistamaa taselaskentaa”, Luukkainen selostaa.

Yhteistyö jatkuu

Luukkainen korostaa, että nyt on menossa ratkaisun jalkauttamisvaihe, ja tarvitaan vielä tiivistä yhteistyötä tuotannon kanssa, jotta raportoinnin modernisoinnista saadaan kaikki hyöty irti. Päätavoitteena on saavuttaa nopea reagointi prosessi- ja tasemuutoksiin ja löytää ymmärrys, mistä muutokset johtuvat ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa.

”Olemme nyt automatisoineet useita satoja mittareita ja rakentaneet toimivan perustan, jonka päälle työtä on hyvä jatkaa. Seuraavaksi tulemme kehittämään visualisointia ja jatkamaan lukujen tutkintaa”, Luukkainen avaa jatkosuunnitelmia.

”Meille on paljon hyötyä siitä, että olemme löytäneet hyvän kumppanin. Voimme luottaa siihen, että saamme Elomaticilta jatkossakin tarvitsemaamme osaamista”, hän kiittelee.

Haluatko tietää lisää

Palvelu
Digitaaliset ratkaisut

Näe huominen jo tänään. Tuemme arkesi digitalisoinnissa tuomalla käyttöösi vahvan teollisen asiantuntemuksemme ja älykkäät ratkaisut päivittäiseen liiketoimintaanne.

Palvelu
Tehdasinvestointi ja tuotannon kehitys

Meillä on osaamista laajoihin ja haastaviin kokonaisuuksiin suunnitellessamme tuotannon koneita, laitteita tai tehtaita. Tarjoamme projektiin myös tuki- ja hallintapalveluita aina konseptityöpajoista suunnitteluun ja hankintoihin sekä koneen ja tehtaan lopulliseen käyttöönottoon (EPCM). Voimme sisällyttää projektiin myös E&A-, HVAC-, ja HSE-suunnittelua. Projekti on helppo kommunikoida 3D-visualisoinnilla tai animaatioilla.