Elomatic konsultoi Vantaan Energiaa hiilidioksidin talteenotossa ja sen hyödyntämisessä

ASIAKAS

Vantaan Energia

HANKE

Elomatic ja Vantaan Energia selvittivät yhdessä hiilidioksidin talteenottamisen mahdollisuuksia ja hiilidioksidin hyödyntämistä muurahaishapon tuotannossa.

Hiilidioksidin talteenotto, varastoiminen ja hyödyntäminen ovat merkittävässä osassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Hiilidioksidin hyödyntämisessä (Carbon Capture Utilization, CCU) vedyn tuotannolla on tärkeä rooli, sillä kun hiilidioksidia käytetään raaka-aineena jatkojalostamisessa, vety on tyypillisesti toinen pääraaka-aine. Yhdessä vedyn kanssa hiilidioksidi voidaan sitoa ilmakehästä pitkäksi aikaa, kun siitä valmistetaan pitkäikäisten materiaalien raaka-aineita.

MEIDÄN ROOLI

Elomatic tutki vaihtoehtoja Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen savukaasuista talteen otettavan hiilidioksidin hyödyntämiseen muurahaishapon valmistuksessa. Selvitykseen kuuluivat prosessikuvaukset, energia- ja massataseet, kustannusarviot, tuotantokustannukset, toteutussuunnitelma aikatauluineen ja riskiarviot. Elomatic myös selvitti teknologiatoimittajia muurahaishapon valmistamiseen ja hiilidioksidin talteenottamiseen.

MILLOIN

2022–2023

“Elomatic on auttanut meitä kehittämään mahdollisen konseptin hiilidioksidin hyödyntämiseksi. Yhteistyö Elomaticin asiantuntevan tiimin kanssa sujui vaivattomasti alusta loppuun. Elomatic hoiti tutkimuksen hyvin perusteellisesti, toteutti sen aikataulussa ja toimitti tulokset odotusten mukaisesti.”

Angela Juslin, Kehitysinsinööri, Vantaan energia

Kuinka teimme sen?

Projektissa tehtiin konseptiselvitys neljästä eri mahdollisuudesta valmistaa muurahaishappoa. Muurahaishapon valmistustavat perustuivat erilaisiin yhdistelmiin kahdesta hiilidioksidin talteenottojärjestelmästä ja kahdesta erilaisesta muurahaishapon valmistusmenetelmästä.

Hankkeessa selvitettiin teknologiatoimittajien kanssa teknologioiden toimintaperiaatteita, kustannuksia ja teknologian valmiusastetta. Toteutussuunnitelmassa ja aikataulussa arvioitiin myös, mitä ei-kaupallisessa käytössä olevien teknologioiden käyttöön ottaminen edellyttää.

Ota yhteyttä

Pasi Vesimäki

Team Leader

+358 40 5938 494 pasi.vesimaki@elomatic.com