Uratarina

Jussi Parviainen
Senior Design Manager

”Elomaticilla työskentelyssä palkitsevinta on, kun saa olla mukana monipuolisissa projekteissa eri asiakkaille. Joustavat etätyöskentelymahdollisuudet ja mahdollisuus kehittää itseään työn ohella ovat ehdottomasti plussaa.”

2012

Aloitin prosessitekniikan opiskelun Oulun yliopistossa. Opintojen aikana olin kesätöissä paperi- ja terästeollisuudessa.

2015

Olin vaihto-opiskelijana Budapestin tekniikan ja taloustieteiden  yliopistossa. Se oli hieno kokemus. Sain kavereita ympäri maailman ja pidämme edelleen yhteyttä.

2017

Ryhdyin laatimaan diplomityötä Elomaticin Jyväskylän konttorilla. Aiheena oli ”Lämmönvaihtimien tehokkuuden seuranta ja optimointi”. Lisäksi työskentelin ensimmäisissä asiakasprojekteissa Wedgen ja lämmönvaihtimien analysoinnin ympärillä.

2018

Viimeistelin diplomityöni ja valmistuin DI:ksi. Pääsin vakituiseen työsuhteeseen Elomaticille Senior Design Engineerin tehtävään. Asiakasprojektini koskivat tehtaiden energia- ja materiaalitehokkuuksien parantamista automaatiojärjestelmiin kertynyttä dataa analysoimalla sekä rakenteiden väsymisen analysointia.

2018

Kirjoitin kaksi artikkelia Elomaticin Top Engineer -lehteen: ensimmäinen käsitteli diplomityöni aihetta ja toinen energia- ja materiaalitehokkuuden seurannan rakentamista. Tämä toi mielenkiintoista vaihtelua normaaleihin työtehtäviini!

2019

Tein tehtaan energiakatselmointia ja kirjallisuusselvitystä ICT-sektorin energiankulutuksen ja energiatehokkuuden kehittymisestä tulevaisuudessa. Toimin myös projektipäällikkönä kaukolämpöverkon optimointiprojektissa sekä tutkin koneoppimisen ja tekoälyn mahdollisuuksia omassa työssäni. Olin mukana laatimassa Top Engineeriin data-analyysiä ja tekoälymalleja koskevaa artikkelia. Työn ohella opiskelin koneoppimista ja Python-ohjelmointikieltä Aalto-yliopistossa.

2019

Loppuvuonna siirryin omasta toiveestani työskentelemään Elomaticin Oulun toimistolle lähemmäs kotipaikkakuntaani Sodankylää.

2020

Viime aikoina olen rakentanut energiatehokkuuden seurantaa kahdelle tehtaalle sekä jatkanut tekoälymenetelmien tutkimista kehitysprojektissa. Lisäksi kehitän osaamistani syvien neuroverkkojen ja Pythonin opiskelun parissa Aallossa.