Konelinjaston virtuaalinen esittely-ympäristö tuo tehoa Anpapin myyntiin ja markkinointiin

ASIAKAS

Anpap Oy

HANKE

Anpap on vuonna 2002 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka suunnittelee, valmistaa ja toimittaa tuotantolinjoja airlaid-kuitukangasvalmistukseen sekä laitteita ja osaprosesseja myös muihin kuitukangasprosesseihin.

Markkinointia ja myyntiä varten Anpap kaipasi esitysmateriaalia, jolla konelinjasto voitaisiin esitellä asiakastapaamisissa visuaalisella ja informatiivisella tavalla. Elomaticin Valmetille toteuttamat virtuaaliset tehtaat olivat yritykselle entuudestaan tuttuja, joten toiveena oli saada samantapainen virtuaaliympäristö kevyemmin toteutettuna.

Anpapille oli tärkeää, että ratkaisu soveltuu sekä yleiseen markkinointi- ja myyntikäyttöön että tarkkaan linjaston ja sen teknisten ominaisuuksien läpikäymiseen. Virtuaalisella ympäristöllä molemmat toiveet voitiin toteuttaa: lopputuloksena syntyi tyylitelty konelinjasto, jonka eri ominaisuuksia käyttäjä voi tutkia lisätietoa tarjoavien toiminnallisuuksien avulla.

MEIDÄN ROOLI

Elomatic suunnitteli Anpapille virtuaalisen esittely-ympäristön, jossa käyttäjä voi virtuaalisesti kulkea linjaston vieressä ja tutustua linjastoon missä ja milloin vain. Ratkaisun avulla tuotantolinjasto ja sen ominaisuudet voidaan esitellä asiakkaille nopeasti ja ymmärrettävästi joko selainversiona tai sovelluksen avulla.

MILLOIN

Suunnittelu aloitettiin maaliskuussa 2023, ja projekti saatiin valmiiksi huhtikuussa 2023.

“Virtuaalinen esittely-ympäristö on erittäin kätevä ja näyttävä myynnin ja markkinoinnin työkalu. Keskustelun avaaminen asiakkaiden kanssa esimerkiksi messuilla onnistuu matalalla kynnyksellä, kun linjaston hahmottaa helposti. Olimme tyytyväisiä Elomaticin aktiiviseen otteeseen projektissa: meidän rooliksemme jäi lähinnä halutun aineiston toimittaminen Elomaticin ohjeiden mukaisesti.”

Marko Mäntylä, President, Anpap

Kuinka teimme sen?

Virtuaalisen ympäristön suunnittelu aloitettiin määrittelemällä yhdessä Anpapin kanssa sovelluksen toiminnallisuudet ja ratkaisun visuaalinen ilme.

Elomatic toteutti virtuaalisen esittely-ympäristön konelinjaston 3D-suunnittelumallien pohjalta. Suunnittelumallit visualisoitiin, renderöitiin ja niistä luotiin 360-kuvia, joista virtuaalinen ympäristö rakennettiin.

Anpapin toiveena oli saada ratkaisusta visuaalinen ja informatiivinen kokonaisuus. Virtuaalinen ympäristö toteutettiin Anpapin brändi-ilmeen mukaisesti ja esimerkiksi linjaston värit suunniteltiin yhdessä. Informatiivisuutta sovellukseen tuotiin hotspot-ominaisuuksien avulla: konelinjaston eri osia klikkaamalla käyttäjä saa linjastosta tarkempaa informaatiota kuva-, video- ja tekstimuodossa ja voi näin tutustua linjastoon hyvin yksityiskohtaisesti.

Vaikka projektissa oli aikataulupaineita, virtuaalinen esittely-ympäristö saatiin ajoissa valmiiksi ja suoraan käyttöön kansainvälisille messuille. Erilaisia käyttötilanteita ajatellen ratkaisu suunniteltiin niin, että sitä voi käyttää millä laitteella tahansa joko selaimen tai sovelluksen kautta. Lisäksi linjastoon voi tutustua VR-lasien avulla.

Anpapilla on jo suunnitelmissa laajentaa virtuaaliympäristön käyttöä koulutukseen ja kunnossapitoon. Sama ratkaisu soveltuu moneen, sillä informaatiota lisäämällä virtuaalinen ympäristö mukautuu erilaisiin käyttötarkoituksiin.