Elomatic mukana kehittämässä innovatiivista Fold-teknologiaa biopohjaisille materiaaleille

Kuva: Fold-hanke

ASIAKAS

Fold-hanke

HANKE

VTT:n vetämässä Fold-hankkeessa kehitettiin uudenlaista biopohjaisten materiaalien taittotekniikkaa. Taittotekniikka on saanut inspiraationsa japanilaisesta origamiperinteestä, jossa paperiarkista taitellaan kolmiulotteisia muotoja.

Fold-teknologia on radikaali innovaatio paperi- ja pakkausteollisuuden alalla, sillä 3D-rakenteita ei ole aiemmin voitu valmistaa teollisessa mittakaavassa tällä tavalla. Taitettavaa materiaalia on tarkoitus käyttää esimerkiksi teollisuuden kevytrakenteissa ja pakkausmateriaalina korvaamassa muovia.

Elomaticin lisäksi mukana hankkeessa olivat Anpap, Lumene, Metsä Board, Mirka, Orfer, Soften, Stora Enso ja Aalto-yliopisto.

MEIDÄN ROOLI

Fold-hankkeeseen osallistui monitieteinen tutkimusryhmä, jossa matematiikka, taide ja muotoilu yhdistyivät materiaalitieteiden, simuloinnin ja konetekniikan kanssa.

Elomaticin roolina projektin ensimmäisessä vaiheessa oli kehittää tuotantolinja, jolla kolmiulotteista materiaalia voidaan valmistaa. Lisäksi Elomatic kehitti yhdessä VTT:n kanssa pilottilaitetta, jolla materiaalin taitokset voidaan tehdä teollisessa mittakaavassa.

MILLOIN

Projekti kesti tammikuusta 2022 vuoteen 2023

“VTT:llä ja Elomaticilla oli keskeinen rooli itse pilottilaitteen kehittämisessä ja erityisesti sen keskeisten konseptien ideoinnissa. Patentti- ja kirjallisuustarkastelujen mukaan tuotantolaite on erittäin ainutlaatuinen, ja siitä on mahdollista tehdä teolliseen käyttöön soveltuva.”

Jarmo Kouko, hankkeen johtaja, VTT

Kuinka teimme sen?

Vaikka taiteltavat rakenteet, kuten japanilainen origamitaide, ovat hyvin tunnettuja, teollisen mittakaavan koneet tällaisten rakenteiden valmistamiseksi ovat puuttuneet.

Elomaticin roolina oli tehdä konseptisuunnitelma tuotantolinjasta, jolla taiteltavaa rakennetta voidaan valmistaa teollisesti. Lisäksi Elomatic kehitti yhdessä VTT:n kanssa varsinaista taittokonetta ja laati koko tuotantolinjaston kustannuslaskelmat. Elomaticin tekemä työ nähtiin arvokkaana koko hankkeen kannalta, ja se nostettiin jopa tärkeimmäksi osaksi hankkeen tuloksia.  

Biopohjaisista materiaaleista taiteltavat rakenteet ovat paitsi kauniita, myös käytännöllisiä ja ekologisia, sillä niitä voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi pakkausmateriaaleina korvaamaan muovia.

Kolmiulotteista taittomateriaalia on esitelty Suomessa ja maailmalla esimerkiksi Helsingin ja Hollannin Design Weekillä sekä Eco Expo -messuilla Honkongissa. Materiaalille on nähty potentiaalia myös sisustusalalla esimerkiksi valaisinten muotoilussa.

“Elomaticilla on pitkä kokemus paperiteollisuudesta, mistä oli arvokasta hyötyä myös tässä hankkeessa. Oli hienoa olla mukana projektissa, jossa muoville etsitään korvaajia biomateriaaleista. Fold-materiaalissa on loistavaa potentiaalia uudeksi vientituotteeksi.”

Jukka Valkonen, Senior Consulting Engineer, Elomatic