23/12/2019

Laserskannaus vauhdittaa suunnittelutyötä – projektin neljä vaihetta

Samu Sundberg

Kirjoittanut

Samu Sundberg

Perinteisiin mittausmenetelmiin verrattuna laserskannaus on nopea keino saada tarkka ja kattava mittausaineisto suunnitteluprojektin tueksi. Nopeasti valmistuvan mittausaineiston ansiosta myös suunnittelutyö voidaan käynnistää aiemmin ja suunnittelijan pöydälle saadaan erittäin tarkka aineisto, jonka pohjalta suunnittelutyötä voidaan tehdä tarkasti.

Näin laserskannausprojekti etenee

1. Loppuasiakas tunnistaa tarpeen muutokselle

Asiakkaitamme ovat tyypillisesti yritykset, jotka toimittavat omille asiakkailleen mittavia muutostoteutuksia – oli kyseessä sitten esimerkiksi tuotantolinjan modernisointi, rakennukseen tulevat lisälaitteistot tai lisälaitteen tarve. Tarve muutokselle syntyy siis usein loppuasiakkaalla: tuotantoa halutaan tehostaa ja uudistaa tai vaikkapa päivittää vastaamaan vallalla olevaa lainsäädäntöä. Loppuasiakas pyytää meidän asiakkaaltamme tyypillisesti kokonaistoimituksena tilatun muutoksen, kuten savukaasupesurijärjestelmän tai vaikka paperikoneen modernisoinnin.

2. Muutostyön toteuttava yritys tekee tarjouspyynnön Elomaticille

Sen jälkeen, kun Elomaticin asiakas saa yhteydenoton loppuasiakkaalta, hän ryhtyy hahmottelemaan tälle tarjousta pyydetystä työstä. Tätä tarjousta varten he pyytävät puolestaan tarjouksia laserskannauksen palveluntarjoajilta – kuten Elomaticilta.

Tarjouspyyntö sisältää tyypillisesti:

  • Alueen yleiskuvauksen, kuten tiedon sijainnista ja alueen laajuudesta
  • Layout-piirroksia
  • Valokuvia kohteesta
  • Lisätietoja, kuten mahdollisia lisätoiveita projektiin tai aikatauluun liittyen

Jo tarjousvaiheessa asiantuntijamme auttavat asiakastamme esimerkiksi kysymällä kohteesta tarkentavia kysymyksiä. Tarvittaessa tiimimme auttaa myös suunnitteluvaiheessa. Näin varmistamme yhdessä asiakkaan kanssa, että he pystyvät toimittamaan loppuasiakkaalle sen, mitä ovat luvanneet.

3. Tilauksen jälkeen sovitaan käytännön asioista

Itse tarjouksessa määrittelemme työlle aikataulun ja hinnan. Tilauksen yhteydessä sovimme asiakkaan kanssa myös käytännön asioista, kuten matkustamisesta kohteeseen ja mahdollisista matkustusasiakirjoista. Tarvitsemme loppuasiakkaalta myös työluvan, koska kyseessä on usein eri yritys kuin tilaaja. Näin varmistumme siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja sujuvasti.

Loppuasiakkaan kanssa määrittelemme myös seisokkiajan, jos tuotanto täytyy pysäyttää skannauksen ajaksi. Seisokkiajan pituus vaikuttaa esimerkiksi laitteiden ja työvoiman määrään: jos seisokin kesto on pidettävä lyhyenä, tuomme paikalle enemmän kalustoa ja työvoimaa. Näin työ voidaan toteuttaa tiukassakin aikaraamissa. Tyypillinen skannausprojektin kesto on noin 3-5 arkipäivää, mutta vaihtelee kohteen laajuuden mukaan.

4. Toimitamme materiaalin asiakkaalle jatkokäsittelyn jälkeen

Skannauksen tuloksena syntyvä raakamateriaali vaatii jatkokäsittelyn ennen kuin se voidaan toimittaa asiakkaalle ja ottaa käyttöön. Niin sanotussa rekisteröinnissä skannausasemat paikoitetaan suhteessa toisiinsa, ja kokonaisuus sijoitetaan koordinaatistoon. Asiakkaalle toimitettava perusaineisto on 3D-pistepilvi, josta voidaan tarvittaessa mallintaa myös aito 3D-malli. Asiakkaan niin halutessa voimme myös muokata aineistosta kevyempiä variaatioita, kuten orthokuvia tai 2D-piirustuksia.

Lue lisää laserskannauksen hyödyistä muutossuunnit-
telussa ja lataa opas