15/12/2022

Hukkalämpö talteen savukaasulauhduttimella – Elomatic toimi Valion avainkumppanina Lapinlahden tehtaalla

Valion Lapinlahden tehtaalla Pohjois-Savossa maitojauheiden kuivatukseen ja juuston keittämiseen menee paljon lämpöenergiaa. Uudella savukaasulauhduttimella tehtaan hukkalämpö otetaan nyt talteen samalla, kun savukaasu pestään puhtaammaksi. Elomatic oli avainkumppanina mukana toteuttamassa Valion historian suurinta energiatehokkuushanketta.

Hiilineutraalia maitoketjua tavoitteleva Valio halusi vähentää turpeenpolttoa Lapinlahden tehtaalla, jossa lämpö tuotetaan pääosin biopolttoaineilla tehtaan alueella sijaitsevalla lämpölaitoksella. Nyt toteutettu savukaasulauhdutinhanke vähentää tehtaan energiankulutusta 10 prosentilla ja hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 4900 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Syväselvitys loi uskoa investointipäätökseen

Valion oman energiatehokkuuskohdekatselmuksen jälkeen Elomatic tuli mukaan Lapinlahden hankkeen syväselvityksen pilotointiin, jossa arvioitiin savukaasulauhduttimen teknistä toteutusta ja taloudellista kannattavuutta. Syväselvityksessä vihreän valon saanut investointi pitää sisällään savukaasulauhduttimen, lämpöpumppujärjestelmän, lämmönvaraajan sekä tehtaan lämmönjakoverkoston laajennuksen.

Lapinlahden hankkeessa Elomatic oli mukana kokonaisvaltaisesti alusta loppuun, niin pääsuunnittelijana kuin suunnittelun eri osa-alueilla, hankinnoissa ja valituissa työmaanaikaisissa tehtävissä. Elomaticin projektipäällikkö koordinoi ja johti hankekokonaisuutta yhteistyössä Valion projektipäällikön kanssa.

Onnistunut projekti niin energiasäästön kuin kannattavuuden suhteen

Lapinlahdella lämmöntalteenoton jakeluverkostoa laajennetaan edelleen, mutta energiatehokkuusprojekti on nyt loppumetreillä. Hanke on Valiolle onnistunut, niin energiasäästön kuin kannattavuuden suhteen. Savukaasulauhdutin alentaa Lapinlahden tehtaan lämmöntuotannon polttoainekustannuksia ja turpeenkäyttöä samalla kun se vähentää tarvetta hankkia päästöoikeuksia.

”Energia- ja kustannustehokkuuden lisäksi tämä investointi vähentää tehtaan CO2-päästöjä ja edistää Valion tavoitetta saavuttaa hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä. Kaiken kaikkiaan projektin tavoitteet on saavutettu”, kertoo Valion Energiapäällikkö Peter Fabritius.

Elomaticin ja Valion yhteistyö on jatkunut pitkään

Valiolla energiatehokkuushankkeita on tehty 80-luvulta saakka. Elomatic on ollut monessa projektissa yhteistyökumppanina. Kilpailukyvyn lisäksi yksi tärkeä syy kumppanuuteen onkin alan tuntemus sekä pitkä, toimiva yhteistyö.

”Meillä oli hyvät kokemukset Elomaticin aikaisemmista töistä ja yritys tuntee meijeriteollisuuden erityispiirteet”, kuvaa Fabritius.

”Elomaticilla löytyy tarvittava prosessitietämys tämän tyyppisistä hankkeista ja sen huomaa heidän työstään. Projektin sujuvuuden kannalta on ollut kätevää, että samasta talosta löytyy laaja-alaista osaamista, aina prosesseista sähkö-, automaatio- ja mekaaniseen suunnitteluun”, kiittää hänen kollegansa, energia-asiantuntija Jussi Jääskeläinen.

Kiperätkin haasteet selviävät keskustelemalla

Isoissa projekteissa on aina omat haasteensa, mutta Fabritius ja Jääskeläinen kiittelevät Elomaticia hyvästä yhteistyöstä, joustavuudesta ja halusta ymmärtää Valion tarpeet.

”Elomaticin tiimi on helposti lähestyttävä ja heidät saa hyvin kiinni. Kanssakäyminen on helppoa ja pystymme keskustelemaan kiperistäkin asioista ja avoimesti selvittämään haasteita. Meidän välillämme vallitsee tietynlainen luottamus, jonka ansiosta pystymme yhdessä ratkomaan asioita”, luonnehtii Jääskeläinen.

Myös Elomaticin kehitysjohtaja Teemu Turunen, joka on toiminut hankkeen valvojana ja myyjänä, kuvaa yhteistyötä arvokkaaksi:

”Lapinlahden tehtaan projektissa pitkäaikainen yhteistyömme on toiminut ja haluamme jatkossakin palvella Valiota heidän tarpeissaan. Koen avoimen ja rehellisen keskustelun hankkeen aikana tärkeäksi. Valion vastuullisuuteen liittyvät projektit ovat tärkeitä meille ja osaajillemme, sillä haluamme tehdä merkityksellisiä töitä ja tuottaa omalta osaltamme positiivista hiilikädenjälkeä asiakkaidemme kautta.”