ESE-Energian voimalaitoksella Mikkelin Pursialassa käyttöönotettu sähkökattila tuottaa tulevaisuudessa hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä

Photo: Kimmo Iso-Tuisku

ESE-Energia Oy:n (ESE) Pursialan voimalaitoksella Mikkelissä on otettu käyttöön uusi 30 MW:n sähkökattila. Sähkökattilainvestointi on osa ESE:n hiilineutraaliusstrategiaa, jolla tähdätään fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvasti tuotetulla lämmöllä. Elomatic vastasi hankkeen suunnittelusta ja projektin johtamisesta.

Uusi sähkökattila rakentui osaksi kahden voimalaitosyksikön ja kaukolämpöakun kokonaisuutta, ja sen kaukolämpöteho vastaa noin puolta yhden Pursialan voimalaitosyksikön kaukolämpötehosta.  Sähkökattilan valmistuminen mahdollistaa kaukolämmön tuottamisen uusiutuvalla sähköllä polttamalla tehdyn kaukolämmön sijaan.

Sähkökattila käyttää energianlähteenään sähköä, ja tuottaa siitä 97 %:n hyötysuhteella kaukolämpöä ESE:n kaukolämpöverkkoon. Sen kaukolämpöteho riittää tarvittaessa yksinään tuottamaan kaiken Mikkelin kaukolämpöverkon lämmönkulutuksen noin toukokuun puolen välin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Sähkön ja lämmön tuotanto puupohjaisilla polttoaineilla jatkuu edelleen, mutta polttamalla tehdyn energian määrä vähenee lähivuosina. Turpeen osuus voimalaitoksen polttoaineena on siirtymässä huoltovarmuuskäyttöön.

”Sähkökattilan avulla voimme jatkossa parantaa kaukolämmön kilpailukykyä ja vähentää merkittävästi metsäenergian käyttöä”, kertoo ESE-Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen. Sähköllä tuotettu kaukolämpö tulee olemaan lähivuosina tärkeä osa ESE:n tiekarttaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Elomatic vastasi hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta EPCM-mallilla (Engineering, Procurement and Construction Management). Elomatic oli vastuussa projektin johtamisesta, teknisestä suunnittelusta, työmaan valvonnasta ja hankinnoista esimerkiksi kattilatoimittajan kilpailuttamisen osalta.

”Tämän tyyppiset sähkökattilahankkeet ovat merkittäviä askelia kohti päästötöntä energiantuotantoa Suomessa ja Euroopassa. Vihreän siirtymän projektit ovat tärkeitä Elomaticille ja keskeinen osa liiketoimintaa”, toteaa Olli Schemeikka, Elomaticin johtaja prosessi- ja energialiiketoiminnasta.

Sähkökattilainvestoinnin merkitys korostuu sähkönhintojen suuren vaihtelun vuoksi. Kun sähkö on halpaa sähkömarkkinoilla, kaukolämpöä voidaan tuottaa kilpailukykyiseen hintaan. Sähkökattila auttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamisessa samalla, kun tuuli- ja aurinkovoiman voimakkaasti vaihteleva tuotanto-osuus kasvaa. ESE:n energiantuotanto muuttuu lähes päästöttömäksi vuonna 2027.

Sähkökattilainvestointi on suuruudeltaan noin neljä miljoonaa euroa. 

 

Lisätiedot:

 

Erkki Karppanen, toimitusjohtaja, ESE-energia
puh. 040 535 9999

 

Markku S. Lehtinen, liiketoimintajohtaja, Elomatic
puh. 040 833 8959

markku.s.lehtinen@elomatic.com