Elomatic tekee selvityksen Ahvenanmaan saaristolautan sähköistämisestä

Ahvenanmaan hallitus on tilannut Elomaticilta kannattavuusselvityksen M/S Skarven -saaristolautan työntövoimajärjestelmän vaihtamisesta, tavoitteena tehostaa toimintaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Arvioitavia vaihtoehtoja ovat lautan sähköistäminen sekä hybridialukseksi muuntaminen. M/S Skarvenilla on tärkeä rooli Ahvenanmaan sisäisessä liikenteessä, ja uudistuksella on mahdollista edistää paikallista vihreää siirtymää.

M/S Skarven on Ahvenanmaan hallituksen operoima saaristolautta, joka liikennöi Ahvenanmaan saaristossa ympäri vuoden. Se kulkee Lumparlandin Svinöstä Föglön Degerbyhyn puolessa tunnissa, ja sillä on iso merkitys niin saariston asukkaille kuin matkailulle ja liike-elämälle. Lisäksi se toimii kuljetusreittinä itään.

Selvityksessä hiilidioksidipäästöjen kustannustehokas vähentäminen

Ahvenanmaan hallitus on tilannut suunnittelu- ja konsulttitoimisto Elomaticilta selvityksen eri vaihtoehdoista, joilla M/S Skarvenin toimintaa saadaan tehostettua ja liikennöinnin hiilidioksidipäästöjä vähennettyä. Tällä hetkellä lautta kulkee dieselpolttoaineella, eivätkä sen moottorit käy optimaalisella kuormituksella, mikä johtaa suurempaan polttoaineenkulutukseen.

”Ahvenanmaan hallituksen tavoitteena on saada liikenteestä vihreää mahdollisimman kustannustehokkaasti”, kertoo Elomatic projektipäällikkö Janne Sarjomaa.

Sopimukseen kuuluu uudistuksen teknisen toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointi. Lisäksi Elomatic selvittää maalatausverkoston vaatimuksia, jotta saadaan selville, riittääkö satamien nykyinen latausteho.

Lautan sähköistäminen tuo monia etuja

Yksi varteenotettava ratkaisu on M/S Skarvenin muuttaminen sähkökäyttöiseksi, mikä vähentäisi sekä kasvihuonekaasupäästöjä että liikennöinnin kustannuksia. Sähköistymisen hyötyihin kuuluvat myös melutason väheneminen ja tasaisempi kyyti. Uudistus voi myös lisätä lautan houkuttelevuutta matkustusvaihtoehtona.

Sähköistämisen lisäksi Elomatic selvittää hybridiratkaisun toimivuutta.

”Sähköistämisessä pitää huomioida latausverkosto. Voi olla, että akkutasapainoa pitää kasvattaa, jotta se riittää tarvittavaan liikennöintiin”, Sarjomaa selittää.

Ahvenanmaan hallitus korosti valinnassaan kokemusta

Ahvenanmaan hallitus valitsi selvityksen tekijäksi Elomaticin, jolla on laajaa kokemusta vastaavista toteutettavuustutkimuksista.

”Elomatic tuntee myös Ahvenanmaan saaristoliikenteen liikennemallit, tarpeet ja mahdollisuudet”, sanoo Joel Karlsson, Ahvenanmaan hallituksen tekninen tarkastaja.

Sarjomaa korostaa sitä, että Elomatic on iso talo, jolla on laaja palveluvalikoima.

”Meiltä löytyy niin laiva- kuin maapuolen sähkösuunnitteluosastot. Jos latausosion suunnittelu vaatii syvällisempää osaamista, voimme hyödyntää maapuolen sähkösuunnittelukokemustamme. Pystymme myös konsultoimaan eri polttoaineratkaisuja, oli sitten kyseessä sähköistäminen, osasähköistäminen, sähköpropulsio tai hybridiratkaisu”, taustoittaa Sarjomaa.

Tulokset valmistuvat syksyllä 2023

Projekti käynnistyi kesäkuussa. Ihan tyhjästä ei tarvinnut lähteä liikkeelle, sillä Ahvenanmaan hallitus ja Elomatic ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä yhteisalusliikenteen vedyntuotantoon liittyen.

Elokuun alussa selvitys pääsee täyteen vauhtiin, ja syyskuun loppuun mennessä Elomatic toimittaa hallitukselle laatimansa raportit. Tämän jälkeen hallitus tekee päätöksen jatkosta.