Elomatic suuntaa prosessi- ja energia-alalla vahvasti tulevaisuuteen

Kirkastimme viime syksynä prosessi- ja energiatoimialamme strategiaa, jotta pystymme yhä paremmin tukemaan asiakkaidemme matkaa kohti kestävää tulevaisuutta. Kiertotalouden tärkeys ja fossiilisesta energiasta irtaantuminen ovat olleet tapetilla jo pitkään. Meneillään oleva energiakriisi on entisestään korostanut asioiden tärkeyttä, ja samalla haastanut asiakkaitamme viemään tämän alueen hankkeita toteutukseen.


Strategian kirkastuksen yhteydessä määritimme prosessi- ja energia-alan toimintaamme seuraavat neljä painopistealuetta:

  1. Vähähiilinen energia ja vetytalouden ratkaisut
  2. Teollinen bio- ja kiertotalous
  3. Resurssitehokkuus
  4. Digitalisaatioratkaisut teolliseen ympäristöön

 

”Olemme toteuttaneet vähähiilisiä ja resurssitehokkaita teollisia ratkaisuja jo vuosikymmenten ajan, mutta nyt tämä teema on puettu toimialamme missioksi”, sanoo prosessi- ja energiatoimialan johtajamme Markku S. Lehtinen.

”Emme tietenkään halua unohtaa asiakaskuntamme moninaisia tarpeita, mutta haluamme vahvasti kehittää osaamistamme jo ennestään vahvoilla painopistealueillamme. Tätä kautta pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista ja poikkitieteellistä osaamista asiakkaidemme tarpeisiin”, hän jatkaa.

Sähköistyminen on yksi työkalu kehityksessä kohti vihreää siirtymää

Pyrkimys kasvihuonekaasupäästöjen nopeaan vähentämiseen on globaalisti suuri haaste. Meillä ei ole yksittäistä hopealuotia, joka ratkaisisi ongelman, ja siksi meidän täytyy hyödyntää monia eri teknologioita niin energiasektorilla kuin teollisessa toiminnassa. Yksi näistä on sähköistyminen.

”Tällä hetkellä meillä on menossa useita sähköistymiseen liittyviä hankkeita. Osa niistä keskittyy suoraan sähköistymiseen esimerkiksi sähkökattiloiden kautta, mutta erityisesti erilaiset lämpöpumppuratkaisut ovat asiakaskuntamme mielenkiinnon kohteena”, kertoo myyntijohtaja Kari Räsänen.

Jatkossa vedyn odotetaan ottavan keskeinen rooli energiajärjestelmässä ja varastoinnissa sekä toimivan raaka-aineena useissa synteettisissä valmistusprosesseissa.

”Keskeistä on miettiä, miten hyödynnämme ja jalostamme vihreää sähköä parhaalla mahdollisella tavalla. On ollut ilahduttavaa huomata, miten moninaisiin vedyn jalostamishankkeisiin olemme päässeet viime aikoina mukaan”, kehitysjohtaja Teemu Turunen lisää.

Bio- ja kiertotalousinnovaatiot kaipaavat skaalaamista

Talousjärjestelmämme perustana oleva lineaarinen toimintamalli on saanut viime vuosina haastajakseen erilaisia bio- ja kiertotalousratkaisuja. Raaka-aineita pyritään hyödyntämään yhä kokonaisvaltaisemmin, ja uusia sovelluskohteita jäte- ja sivuvirroille löytyy jatkuvasti. Samalla tähtäimessä on luonnon materiaalien hyödyntäminen uudella tavalla kokonaisvaltaisemmin. Hyvä esimerkki tästä kehityksestä ovat erilaiset kuituun liittyvät innovaatiot.

”Meillä on Suomessa pitkää osaamista ja teollista perinnettä kuidun jalostamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi kentälle on noussut uusia toimijoita, jotka ovat lähteneet ajattelemaan maailmaa uudella tavalla nostamalla kiertotalouden ja kestävyyden keskiöön”, toteaa Turunen.

Pelkkä innovaatio ei kuitenkaan riitä, vaan idea täytyy teknologistaa ja sen ympärille pitää muodostaa vahva liiketaloudellinen perusta.

”On ollut hienoa päästä seuraamaan läheltä, kuinka asiantuntijamme ovat skaalanneet ideaa kohti kaupallista toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa”, sanoo Turunen. 

Tehokkuuteen on järkevä panostaa

Vaikka energia- ja materiaalitehokkuudesta on puhuttu jo vuosikymmeniä, ei niiden merkitys osana teollista toimintaa ole ainakaan vähenemään päin. Keskustelu energian hinnasta tai materiaalien ja raaka-aineiden saatavuudesta ei tule hiljenemään tulevina vuosina. Jatkossa on tärkeää huomioida, millä ajanhetkellä tietty tuotannollinen toiminta tehdään ja kuinka tuotannollisten järjestelmien joustavuus ja resilienssi toteutetaan.

”Jatkossa tehokkuutta tarkastellaan yhä kokonaisvaltaisemmin, minkä vuoksi on hyvä puhua resurssitehokkuudesta, joka meidän ajattelussamme paketoi yhteen energia-, materiaali- ja tuotantotehokkuuden”, selittää Räsänen.

Tehokkuusasioita on tärkeää miettiä jo siinä vaiheessa, kun uutta laitosta tai prosessia suunnitellaan, jotta esimerkiksi tehokkaaseen ohjaamiseen vaadittava riittävä mittausinstrumentointi ja prosessikytkennät tulevat huomioitua. Myös olemassa olevista laitoksista on löydettävissä tehostamista sekä uusien ajomallien että tehostamisinvestointien kautta.

”Asiantuntijamme ovat jatkuvasti mittaamassa ja analysoimassa asiakkaidemme prosesseja, jotta he pystyvät tuottamaan tehostamissuosituksia ja hankkeita”, Räsänen jatkaa.

Konkreettisia ratkaisuja asiantuntijuuksien symbioosilla

Strategian kirkastuksen yhteydessä olemme muuttaneet organisaatiotamme, jotta voimme yhä kokonaisvaltaisemmin tarjota osaamistamme asiakkaidemme tarpeisiin. Uudella toimintamallilla pystymme myös toteuttamaan yhä suurempia hankkeita.

”Työn vaikuttavuus on yhä tärkeämpää ja osaajamme haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Pääsemme vaikuttamaan konkreettisesti hiilikädenjälkeen asiakkaidemme kautta”, toteaa Markku S. Lehtinen.

Olemme huomioineet uudistuksessa myös sen, että digitalisaatio on tärkeä osa kaikkea teollista toimintaa, ja tarve konkreettisille toimintaa tehostaville ratkaisuille kasvaa kaiken aikaa. Digitalisaatio leikkaa läpi kaikki edellä mainitsemamme painopistealueet.

Uskomme, että kun yhdistämme ydinosaamisemme energian tuotannosta, teollisuudesta ja automaatiosta vahvaan analytiikkaosaamiseemme, voimme tarjota asiakkaillemme konkreettisia ratkaisuja.

”Tällä yhdistelmällä olemme ehdottomasti enemmän kuin analytiikkatalo”, tähdentää Markku.