Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
ElintarviketeollisuusKone- ja laitevalmistusteollisuus
Industrial Sectors - Energy

Energia

Energiasektorin asiakkainamme ovat toimijat sekä teollisuudesta että julkisyhteisöistä. Palvelumme kattavat koko energian arvoketjun polttoaineen jalostuksesta, energiantuotantoon ja jakeluun sekä energiatehokkuuteen. Pyrkimyksenämme on antaa asiakkaillemme teknistä ja taloudellista etumatkaa markkinoilla.  

Biopolttoaineen jalostus

Meillä on vahva tietämys biomassan muuttamisesta biopolttoaineeksi, joko nesteiksi (kuten vehnästä tärkkelykseksi ja siitä edelleen bioetanoliksi), kaasuiksi (kuten maatalousjätteestä biometaaniksi tai biomassaa kaasuttamalla synteesikaasuksi) tai kiinteiksi aineiksi (kuten bioaines pelleteiksi).

Energiantuotanto ja -jakelu

Tunnemme metsäteollisuuden energiajärjestelmät, soodakattilat, perinteiset höyryvoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) ja dieselvoimalaitokset sekä uudet energiantuotantotekniikat, kuten kaasuttamisen, mikroturbiinit, ORC-laitokset ja lämpöpumppusovellukset.

Osaamisalueitamme ovat lämmitys- ja jäähdytysverkostot mukaan lukien kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostot sekä erilaiset höyry-, kuumavesi- ja kuumaöljyverkostot.