Elomatic on ollut Infinited Fiber Companyn maailmanluokan luottokumppani

Infinited Fiber Companyn teknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Sen ansiosta kuluttajilta kerätty tekstiilijäte pystytään muuntamaan korkealaatuiseksi uusiokuiduksi tekstiiliteollisuuden käyttöön. Elomaticilla on ollut iso rooli pilottituotannon rakentamisessa ja kehittämisessä.

ASIAKAS

Infinited Fiber Company

Hanke

Tekstiilijäte muutetaan korkealaatuiseksi kuiduksi tekstiiliteollisuuden käyttöön.

MEIDÄN ROOLI

Elomatic on ollut vahvasti mukana Infinited Fiber Companyn pilottilaitosten rakentamisessa ja kehittämisessä. Yritys on auttanut esimerkiksi valitsemaan laitteita eri prosessikohtiin ja konsultoinut, miten niitä kannattaa yhdistää.

MISSÄ

Elomaticin ensimmäinen toimeksianto oli karbamaattilinjan konseptisuunnittelu. Vuosien varrella yhteistyö on laajentunut Kemin tehtaan konsepti- ja perussuunnitteluun.

MILLOIN

Pilottilaitos aloitti toimintansa vuonna 2018 ja Valkeakosken karbamointiprosessi vuonna 2020. Tuleva lippulaivatehdas Kemissä valmis vuonna 2026.

”Sillä on ollut suuri merkitys, että Elomatic haluaa aktiivisesti olla mukana luomassa uutta. Sitä tarvitaan, jotta pystytään tukemaan kestävää kehitystä ja ratkaisemaan globaaleja haasteita.”

Tero Taipale, COO, Infinited Fiber Company

Kuinka teimme sen?

Elomaticin ensimmäinen toimeksianto oli karbamaattilinjan konseptisuunnittelu. Elomaticilta löytyi ennestään kokemusta ja tietämystä karbamointilaitteista.

Elomaticilla on useiden vuosikymmenten kokemus prosessiteollisuudesta. Tästä on ollut projektissa kautta matkan suurta hyötyä. Elomatic on auttanut etsimään hyvät laiteratkaisut.

Elomaticin tiimi on pystynyt ratkaisemaan kehityskohteet, joita Infinited Fiber Company on tuonut esille. Siinä on auttanut joustava ja ratkaisuhakuinen työote sekä monialainen osaaminen erityisesti biotuote- ja kemian laitetekniikassa.