09/02/2024

Julkista regulaatiota tarvitaan, jottei vastuullinen liiketoiminta menetä kilpailukykyään

Jaakko Mattila

Kirjoittanut

Jaakko Mattila
Sustainable Business Development Specialist

Vastuullisuus ja kestävä kehitys nousevat yhä merkittävämmiksi tekijöiksi EU-regulaation kiristyessä. Säännöstely on tarpeen markkinatalouden ohjaamiseksi kohti kestävän kehityksen tavoitteita. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, ettei vastuullisuusraportointi ole pelkkä velvoite, vaan siitä voi olla monia hyötyjä liiketoiminnalle.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Molemmissa korostuu vastuunkanto oman toiminnan vaikutuksista. Tarkastelukulma voi olla globaalit arvoketjut, ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittäminen seuraaville sukupolville, oman työvoiman hyvinvointi, vastuullinen yhteistyö tai hallinnollinen läpinäkyvyys. Tärkeintä on ymmärtää oman toimintansa vaikutus – ei vain euroissa, vaan myös elämien tasolla.

EU-regulaatioiden mukaiset selvitystyöt ovat tervetullut, tasapainottava liike, sillä siitä, mitä ei ymmärrä, ei voi ottaa vastuuta, ainakaan tietoisesti ja systemaattisesti. Siksi olikin huolestuttavaa lukea, että suuryritysten toiminnan vastuullisuutta koskeva EU-lakiesitys uhkaa kaatua viime metreillä.

Mallia yrityskauppojen huolellisuus­periaat­teesta

Due Diligence, eli huolellisuusperiaate, on yrityskaupoissa kauan käytetty periaate. Suurten kauppojen yhteydessä tarkastetaan joka ikinen sopimus, asiakassuhde ja työntekijän kompetenssi, jotta yrityksen kokonaisarvo saadaan määriteltyä mahdollisimman tarkasti. Taloudessa huolellisuutta harrastetaan joka yrityksessä myös vuositasolla, niin kirjanpidossa kuin tilinpäätöksissä. Tarkkaavaisuus taloudellisista vaikutuksista, sekä niiden syistä ja seurauksista, on viety vuosikymmenten varrella todella pitkälle.

Onko ympäristön ja yhteiskunnan vaikutusten kanssa oltu huolettomampia? Oletettu, että kunhan raha liikkuu, niin hyvää tulee, ei tarvitse tarkemmin tarkastella? Onneksi nykyään ei enää hyväksytä laajamittaista toimintaa, jonka vaikutuksia ei ymmärretä. Uuden ja alati syventyvän EU-lainsäädännön myötä vaikutusten tarkasta selvityksestä tulee toivottavasti lain valvomaa, pakollista toimintaa.

Vastuullisuusraportoinnin moninaiset hyödyt

Vaikka uuteen regulaatioon reagointi aluksi vähän kirpaisisikin, tarjoaa vastuullisuus enemmän porkkanaa kuin keppiä. Toiminnan vaikutukset ovat nimittäin vastuullisuustarkastelun myötä ankkuroitu tiukasti todellisuuteen – ei vain numeroihin tulosraportissa.

Yritys, joka kykenee perustelemaan toimintansa positiivisen vaikutuksen, kykenee myös vakuuttamaan uudet osaajat toimintansa merkityksellisyydestä. Asiakkaat taas vakuuttuvat toiminnan erinomaisuudesta, kun uusia innovaatioita kehitetään suunnitelmallisesti luomaan elämää parantavia ominaisuuksia – ei vain sen takia, että jostain niitä lisäeuroja on revittävä.

Systemaattisesti kohti tulevaa

Me emme Elomaticilla aio jäädä katsomaan, kun maailma kiitää kohti uutta aikakautta. Sen sijaan olemme mukana kiihdyttämässä kestävän kehityksen vauhtia. Olemme jo hankkineet uuden tietojärjestelmän, joka auttaa meitä raportoimaan uuden ESRS-standardin mukaisesti. Suoritamme myös parhaillaan olennaisuusanalyysiä hahmottaaksemme olennaisimmat vastuullisuusteemamme tässä nopeasti kehittyvässä kentässä.

Lisäksi olemme avanneet keskustelun Elomaticin asiantuntijoiden ja vastuullisuustiimin välillä. Insinöörimme eivät ratkaise vastuullisuuden ja kestävän kehityksen haasteita ensimmäistä kertaa, vaan työtä on tehty jo vuosikaudet, ja nyt kokoamme yhteen monet onnistumiset. Prosessit ja metodit eivät muodostu yksilöiden suorituksista projekteissa, vaan systemaattisesta yhteistyöstä.

Datasta innovaatioihin

Ymmärrys on tärkeä alkupiste vaikutusten huolelliselle tarkastelulle. EU:n aiheuttama raportointiaalto on Elomaticin kaltaiselle yritykselle erityisen tärkeä, koska suuri osa toimintamme vaikutuksista on sidottu kykyymme vaikuttaa asiakkaidemme toimintaan. Täten asiakkaidemme raportit syventävät meidän ymmärrystämme heidän haasteistaan.

Odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo mukanaan vastuullisuussääntelyn edistymisen myötä. Toivon mukaan innovaatioiden aalto tulee olemaan tulevina vuosina raportointitsunamin korkuinen!

Haluatko tietää lisää?

Meistä
Vastuullisuus

Haluamme toimia eettisesti oikein ja kestävällä tavalla. Olemme merkittävä toimija alallamme, joten meillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimialan kehittäjänä.

Tavoitteenamme on olla vastuullinen kumppani ympäristön ja ihmisten hyvinvointia lisäävien ratkaisujen suunnittelijana. Vakavaraisena yrityksenä pystymme toimimaan pitkäjänteisesti tämän tavoitteen edistämiseksi.

Artikkeli
Hiiltä tarvitaan tulevaisuudessakin – miten se saadaan kiertämään?

Hiilidioksidi on niin sanottu kasvihuonekaasu, joka vaikuttaa haitallisesti ilmaston lämpenemiseen. Samanaikaisesti hiilidioksidipohjaisten tuotteiden tuotantokapasiteetin oletetaan vähintäänkin nelinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Hiiltä siis tarvitaan jatkossakin, mutta se täytyy saada sidottua tai kiertämään prosesseissa erilaisten teknologioiden avulla.