Greenful uudistaa rakennusteollisuutta kestävämpään suuntaan:

“Osaava insinööritoimisto on kasvuyrityksen paras kumppani”

Innovatiivisia rakennusmateriaaleja jätteestä valmistava Greenful tarvitsi osaavan insinööritoimiston vastaamaan yrityksen ensimmäisen tuotantolaitoksen konseptisuunnittelusta. Haasteen otti vastaan Elomatic, joka suunnitteli Hollannin Kampeniin rakentuvan tehtaan. Luotettava tekninen kumppani on nopeuttanut yrityksen kasvamista ja vähentänyt liiketoiminnan riskejä.

Greenfulin missiona on ratkaista Euroopan jäteongelmaa kierrättämällä muovi-, tekstiili- ja kumijätettä rakennusmateriaaliksi. Greenful on kehittänyt useita erilaisia tuotteita korvaamaan neitseellisten materiaalien käyttöä rakennusalalla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja muuttaa rakennusalaa projekti kerrallaan kestävämpään suuntaan.

Rakennusteollisuuden uudistaminen on erittäin tärkeää. Greenfulin tekemä työ on arvokasta, sillä huonon kierrätysasteen raaka-aineet saadaan siinä hyödynnettyä erinomaiseksi lopputuotteeksi.

Yksi tuotteista on vahva, kuormia kantava rakennuslevy Greenful Panel. Sitä aletaan valmistaa Hollannin Kampeniin rakentuvassa tehtaassa, jonka suunnitteluun Greenful tarvitsi tuekseen kokeneen insinööritoimiston. Eri vaihtoehtojen joukosta yritys valitsi Elomaticin, joka lähti projektiin mukaan tekniseksi kumppaniksi vastaamaan laitoksen konseptisuunnittelusta. 

”Rakennusteollisuuden uudistaminen on erittäin tärkeää. Greenfulin tekemä työ on arvokasta, sillä huonon kierrätysasteen raaka-aineet saadaan siinä hyödynnettyä erinomaiseksi lopputuotteeksi. On hienoa, että voimme auttaa innovatiivista yritystä edistämään kestävää kehitystä”, toteaa Elomaticin liiketoimintajohtaja Timo Pirinen

Kokenut toimija on tehdassuunnittelussa arvokas tuki 

Elomaticin tekemään konseptisuunnitteluun kuului tehtaan valmistusprosessin suunnittelu ja sovittaminen tehdasrakennukseen, sähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä tuotantotilojen LVI-suunnittelu. Lisäksi Elomatic vastasi tehtaan tuotantokapasiteetin määrittelystä ja koko tehtaan kustannuslaskelmista.

Haluaisin rohkaista muitakin alkuvaiheessa olevia yrityksiä hankkimaan tehdasinvestoinneissa tuekseen kokeneen toimijan, jotta projekti etenee nopeasti ja laadukkaasti.

Kokeneena insinööritalona Elomatic pystyi konsultoimaan yritystä siinä, miten projektissa kannattaa edetä. Greenfulille tehdashanke on ensimmäinen, mutta Elomaticilla tehtaiden suunnittelusta on pitkä historia. 

”Olemme hyötyneet valtavasti yhteistyötä Elomaticin kanssa. Haluaisin rohkaista muitakin alkuvaiheessa olevia yrityksiä hankkimaan tehdasinvestoinneissa tuekseen kokeneen toimijan, jotta projekti etenee nopeasti ja laadukkaasti. Tällöin suunnitelmien toteuttaminen ei jää kiinni esimerkiksi henkilöstöresursseista tai osaamisesta”, Greenfulin toimitusjohtaja Toomas Allikas painottaa. 

Aikaa keskittyä ydinliiketoimintaan

Kasvuhakuinen Greenful on ollut vaikuttunut Elomaticin asiantuntijuudesta tehdassuunnittelussa: Allikaan mukaan luotettava tekninen kumppani sekä nopeuttaa yrityksen kasvamista että vähentää merkittävästi liiketoiminnan riskejä. 

”Elomaticin kanssa toimiessa kaikkiin ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Monialainen osaaminen konkretisoituu meille siinä, että voimme luottaa täydellisesti Elomaticin ammattilaisiin ja osaamiseen”, kertoo yrityksen talousjohtaja Michael Vasileff

Erityisen tyytyväinen Greenful on ollut projektin johtamiseen, suunnittelijoiden osaamisen tasoon ja työn tarkkuuteen. Kumppanuus Elomaticin kanssa on vapauttanut Greenfulin yrittäjille aikaa keskittyä ydinliiketoimintaan, kun tehdasprojekti on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. 

Keskinäinen luottamus on tehnyt yhteistyöstä helppoa

Tehdas toteutetaan vanhaan kiinteistöön, joten Elomaticin suunnittelijat ovat matkustaneet paikan päälle Hollantiin tutustumaan laitokseen. Yhteistyö kansainvälisessä tiimissä on muuten hoidettu sujuvasti etäyhteyksillä.

”Greenfulin kanssa viestintä on ollut mutkatonta alusta lähtien. He ovat luottaneet ammattitaitoisiin suunnittelijoihimme, mikä on tehnyt yhteistyöstä vaivatonta. Myös muuttuneissa tavoitteissa projekti on edennyt hienosti”, vahvistaa Pirinen. 

”Olemme olleet vaikuttuneita siitä, millaisella asenteella Elomaticin suunnittelijat tekevät töitä. He ovat luotsanneet meitä ammattitaitoisesti ja kärsivällisesti erilaisten vaiheiden läpi, ja projektin johtaminen Teamsin välityksellä on ollut sujuvaa”, Allikas toteaa.

Kestävän maailman rakentamisessa tarvitaan innovatiivisuutta 

Greenfulin visiona on olla globaalisti johtava toimija kierrätettyjen rakennusmateriaalien markkinalla, ja yksi tavoitteista on saada tuotantoon myös muita yhtiön kehittämiä rakennusmateriaaleja. Ensimmäinen tuotantolaitos Hollannissa on vasta lähtölaukaus matkalla kohti kestävämpää, resurssiviisasta maailmaa. 

”Ensimmäisen tehdashankkeen on tarkoitus toimia tulevien tehtaiden mallina. Näin tuotantoa voidaan skaalata ja pystymme laajentumaan muihin maihin, kuten Suomeen, jonne Greenfulin toinen tehdas on rakentumassa”, kertoo Vasileff.

Greenfulin tulevaisuuden suunnitelmissa on myös laajentaa liiketoimintaa aurinkoenergian tuotantoon ja jätteen lajittelukeskusten rakentamiseen. 

”Elomatic tulee olemaan teknologinen kumppani kaikissa näissä hankkeissa. Se jos mikä on osoitus Elomaticin laajasta osaamisesta”, painottaa Allikas. 

Haluatko tietää lisää? Tutustu myös näihin liittyviin artikkeleihin:

Palvelu
Tehdasinvestointi ja tuotannon kehitys

Meillä on osaamista laajoihin ja haastaviin kokonaisuuksiin suunnitellessamme tuotannon koneita, laitteita tai tehtaita. Tarjoamme projektiin myös tuki- ja hallintapalveluita aina konseptityöpajoista suunnitteluun ja hankintoihin sekä koneen ja tehtaan lopulliseen käyttöönottoon (EPCM). Voimme sisällyttää projektiin myös E&A-, HVAC-, ja HSE-suunnittelua. Projekti on helppo kommunikoida 3D-visualisoinnilla tai animaatioilla.  

Artikkeli
Tekstiilijätteestä uutta kuitua – Elomatic auttaa Infinited Fiber Companya sen tärkeässä missiossa

Infinited Fiber Companyn teknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Sen ansiosta roskiin menossa olleet tekstiilit pystytään muuntamaan korkealaatuiseksi kuiduksi tekstiiliteollisuuden käyttöön. Elomaticilla on ollut iso rooli pilottituotannon rakentamisessa ja kehittämisessä, ja yhteistyö jatkuu edelleen Kemin tehdashankkeessa.