Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomatic ja Evac yhteistyössä offshore-jätevesien kimppuun

Elomatic Oy ja Evac Oy ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Elomatic tukee Evacin vahvassa kasvussa olevaa Aasian offshore-liiketoimintaa.


Elomatic Oy ja Evac Oy ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Elomatic tukee Evacin vahvassa kasvussa olevaa Aasian offshore-liiketoimintaa. Elomatic tarjoaa Evacille asiantuntijatukea sekä konsultti- ja suunnittelupalveluja Evacin alipainevessajärjestelmien ja jätevesien käsittelylaitteistojen toimituksiin offshore-kenttien kalustoon.

Laite- ja järjestelmätoimituksissa offshore-kalustoon, esim. asuntotasanteille, korostuvat sekä asiakas- että maa- ja aluekohtaisten standardien korkeat laatuvaatimukset. Nämä heijastuvat laajasti tekniikkaan, turvallisuus- ja ympäristötekijöihin, materiaaleihin sekä dokumentaatioon.

"Offshore-alaan liittyvien kaikkien eri standardien ja vaatimusten hallinta on erittäin haastava tehtävä, mutta perusedellytys, jotta laitetoimittaja pystyy nopeisiin, virheettömiin ja kilpailukykyisiin toimituksiin. Nimenomaan näissä haasteissa pystymme Evacia tukemaan", sanoo Elomaticin aluejohtaja Henrik Bachér.

Elomatic on omassa kehitystyössään fokusoitunut juuri offshore-alan kompetenssin laajentamiseen. Yhteistyö käsittää Evacin toimintoja sekä Suomessa että Kiinassa ja Koreassa.

"Tosiasia, että markkinoilla hyvin menestyvä yritys kuten Evac on valinnut yhteistyö-kumppanikseen offshore-alalla juuri Elomaticin, osoittaa, että olemme keskittäneet omat kehitystoimenpiteemme oikeaan suuntaan", jatkaa Henrik Bachér.

Lisätietoa: Elomatic Oy: Aluejohtaja Henrik Bachér +358 10 395 7626 Evac Oy: Chief Operating Officer Mika Karjalainen +358 20 763 0220