Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Uratarinat
Elomatic Oy

HR-tiimi tukee elomaticlaisia kehittämään ja kehittymään

Elomaticin HR-tiimi tukee elomaticlaisia kaikissa työsuhteeseen, sisäiseen viestintään ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tiimin tavoitteena on työympäristö, jossa kaikilla on hyvä tehdä töitä. Kuluneen vuoden aikana työympäristön käsitys on monella elomaticlaisella muuttunut heidän siirryttyään etätöihin, ja HR-tiimikin on joutunut monien uusien haasteiden eteen. Poikkeustilanne ei ole kuitenkaan ollut este aiemmin suunniteltujen uudistusten toteuttamiselle. ”Elomaticin arvojen mukaisesti HR-tiimi haluaa kehittää omaa toimintaansa, jotta voimme aina vaan paremmin tukea muita elomaticlaisia heidän tehtävissään” linjaa HR-päällikkö Marja Salenius-Ranki.

Sisäisissä kyselyissä on tullut ilmi, että osa elomaticlaisista kaipaa lisää tukea etätyöhön ja enemmän sosiaalisia kontakteja kuten yhteisiä kahvitaukoja. Yhdessä Elomaticin toimistopalveluiden kanssa, HR-tiimi on vuoden varrella pyrkinyt vastaamaan näihin tarpeisiin erilaisilla hyvinvointia edistävillä materiaaleilla, tapahtumilla ja tempauksilla kuten hyvinvointiluennot, ohjatut hyvinvointiharjoitukset, askelhaaste, ”Etätyön turvallisuus” -teemapäivä ja teemakahvitauot tiistaisin ja/tai torstaisin.

Järjestelmät helpottavat asioiden hallintaa ja viestintää

Vuonna 2020 Elomaticilla otettiin käyttöön Laura-rekrytointijärjestelmä, ja kehitettiin Sympa HR -järjestelmää. Järjestelmillä on nimetyt pääkäyttäjät, ja heidän tehtävänään on paitsi kehittäminen, myös käyttäjien kouluttaminen. ”Kannustamme antamaan palautetta mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta saamme järjestelmät viritettyä Elomaticin tarpeisiin sopivaksi”, Lauran pääkäyttäjä Katariina Karelehto kommentoi. ”HR-järjestelmästä esihenkilöiden on mahdollista saada erilaisia raportteja ja viimeisimpänä päivitimme järjestelmässä olevaa perehdytyslomaketta sekä kehityskeskustelulomaketta”, kertoo Sympa HR -järjestelmästä vastaava Jaana Hakala.

Etäviestintävälineiden käytössä otettiin keväällä 2020 iso loikka. Onneksi Microsoft Teams oli otettu sisäisen viestinnän käyttöön jo aiemmin edellisvuonna, ja keväällä kaikki loputkin siirtyivät Teamsin käyttäjiksi. ”Teams on heti intranetin jälkeen meidän tärkein sisäisen viestinnän kanava. Ja toki käytämme sitä myös asiakkaiden kanssa viestimiseen. Käyttäjien aktiivisuus on lisääntynyt ja Teamsin hyvät ominaisuudet halutaan ottaa ryhmissä käyttöön”, kertoo sisäisestä viestinnästä vastaava Sanni Marttinen.

Prosesseihin selkeyttä ja avoimuutta

Perehdytysprosessi otettiin suurennuslasin alle vuonna 2020 ja siitä tehtiin jouheva jatkumo rekrytointiprosessille. ”Haluamme, että uusi työntekijä tuntee itsensä tervetulleeksi ja viihtyy meillä ensimmäisistä päivistä alkaen. Kiinnitimme sen vuoksi huomion myös pieniin yksityiskohtiin, kuten uuden henkilön työpöydällä odottavaan tervetulolahjaan”, HR-päällikkö Marja kertoo. Kuten kaikki prosessit, myös perehdyttäminen ovat jatkuvan arvioinnin ja kehityksen kohteena. Kuluva vuosi osoittaakin, millä tavoin uudistettuja toimenpiteitä vielä hienosäädetään.

Osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen ovat isoja osa-alueita, joihin on myös panostettu ja panostetaan edelleen vuonna 2021. Elomaticin tehtävänkuvauksia on tarkennettu ja vaihtoehtoisia urapolkuja on visualisoitu työntekijöille hyödynnettäväksi esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä. ”Kannustamme kehittämään omaa osaamista ja myös jakamaan sitä muille elomaticlaisille, osastosta tai paikkakunnasta riippumatta. Esimerkiksi EloForum-luennoilla asiantuntijat esittelevät omaa erikoisosaamistaan ja tälle keväälle suunniteltu mentorointipilotti mahdollistaa systemaattisen kokemustiedon siirtämisen konkarilta kehittymishaluiselle työkaverille” Marja kuvailee. Elomaticilla on viimeisen vuoden aikana toteutettu myös kohdennettuja sisäisiä koulutuksia mm. projektia johtaville ja seuraava koulutus on suunnattu myyntityötä tekeville.

HR-tiimi jalkautui ryhmäpalavereihin ja esihenkilöiden iltapäiväkahville

HR-tiimi halusi tulla näkyvämmäksi kaikille elomaticlaisille ja syyskuussa 2020 käynnistyi HR Roadshow, jonka tarkoituksena oli tehdä HR-tiimiä ja sen tehtäviä tutuksi kaikille työntekijöille. ”Olemme täällä kaikkia elomaticlaisia varten! Jos hoidamme työmme hyvin, on paljon, mikä ei näy suunnittelutyötä tekeville lainkaan. HR Roadshown myötä raotimme hieman suunnitteluorganisaation ja tukitoimintojen välistä verhoa” Marja kertoo. Ennen vuodenvaihdetta HR-tiimi ehti osallistua 23 ryhmäpalaveriin, joihin osallistui noin 400 elomaticlaista. Esihenkilöitä HR-tiimi tapaa puolen vuoden välein järjestettävillä esihenkilöiden iltapäiväkahveilla. Alun perin tilaisuudet suunniteltiin järjestettäväksi kaikilla Suomen toimistopaikkakunnilla, mutta nyt tavataan Teams Meetingissä. Kahvitilaisuudet ovat suhteellisen vapaamuotoisia, mutta HR-tiimi on kuitenkin aina laatinut agendan, jonka mukaan käydään läpi ajankohtaisia muistettavia asioita.

Tervetuloa kesäharjoittelijat!

Elomaticin kesäharjoittelupaikat herättivät suurta kiinnostusta ja hakemuksia tuli kaikkiaan yli 750 kappaletta. Olemme kiitollisia kaikista hakemuksista ja kohtaamisista rekrytointitapahtuma Contact Forumissa! Saapuneiden hakemusten käsittely on vielä osittain kesken, mutta haastattelut on aloitettu ja ensimmäiset työsopimuksetkin on jo solmittu. Kovin montaa harjoittelijaa emme valitettavasti pysty vallitsevassa tilanteessa ottamaan, mutta muutamilla osastoilla eri puolilla Suomea pääsemme kesän kynnyksellä toivottamaan heidät tervetulleeksi Elomaticille!